TV 2 har kartlagt alle dømte seksualforbryterne i 2015

398 dømt i 2015 – se hvem de er

70 prosent av ofrene til de dømte seksualforbryterne i fjor var barn under 16 år. Sjekk vår database her.

Vi har undersøkt hver eneste dom for å finne bakgrunnen til gjerningspersonene. Opplysningene er systematisert etter blant annet alder, statsborgerskap, innvandrerbakgrunn, relasjon og lovbrudd.TV 2s Kadafi Zaman: - Slik gransket vi seksualforbryterneKartleggingen viser at 398 personer ble dømt for seksualforbrytelser i Norge i 2015. Det er mer enn en domfellelse hver eneste dag. 30 prosent av gjerningspersonene forgrep seg på bar

Mer innhold fra TV 2