umulig å returnere storskog-flyktninger:

35 av 5463 asylsøkere returnert – politiet slakter Listhaug

Politiets Utlendingsenhet (PU) har internt presset hardt på for å bli kvitt Sylvi Listhaugs asyl-instruks for flyktningene som kom over grensen fra Russland.

I et seks sider langt brev som TV 2 har fått tilgang til, skriver PU rett ut at Justisdepartementet har tatt feil. Departementet la til grunn for instruksen at asylsøkere med oppholdstillatelse eller visum av lengre varighet vil kunne få opphold i Russland.«Dette har vist seg ikke å være tilfelle», skriver PU i det oppsiktsvekkende brevet.Storskog-instruksen bør derfor endres, slik at asylsøkerne får realitetsbehandle

Mer innhold fra TV 2