34 søknader til Statens finansfond

34 banker har søkt om å få styrket sin kapitalbase gjennom Statens finansfond.

Søkerbankene utgjør om lag 15 prosent av den samlede forvaltningskapitalen blant norske banker. Det er særlig sparebankene som har søkt.

– Søkerbildet viser at fondet fortsatt er et viktig instrument for å sikre mange norske bankers tilgang til kjernekapital, sier administrerende direktør Birger Vikøren i Statens finansfond.

Statens finansfond ble etablert som en del av regjeringens tiltakspakke i forbindelse med finanskrisen i mars. Fondet fikk da en ramme på 50 milliarder kroner for å styrke bankenes kjernekapital.

Full tildeling av de søknadene som nå foreligger, vil innebære at 13 prosent av rammen benyttes. Bankene har søkt om til sammen vel 6,7 milliarder kroner.

Statens finansfond vil bruke de neste ukene til å behandle de innkomne søknadene, og bankene skal etter planen motta kapitalinnskuddene fra fondet senest i midten av november. Fristen gikk ut onsdag. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2