246 alvorlige hendelser ved sykehusene i fjor

Statens helsetilsyn mottok 246 varsler om alvorlige hendelser ved sykehusene i fjor.

Tilsvarende tall for 2011 var 140. Med alvorlig hendelse menes dødsfall eller betydelig skade på pasient hvor utfallet er uventet ut fra påregnelig risiko.

Nesten halvparten av disse varslene, 113, var fra psykisk helsevern og 54 prosent (133 varsler) fra somatiske helsetjenester.

– Alle varsler følges opp og det innhentes informasjon og en eventuell tilsynsmessig oppfølging vurderes, skriver Statens helsetilsyn i tilsynsmeldingen 2012 som ble offentliggjort tirsdag.

Flest varsler kom fra Oslo universitetssykehus HF (33 varsler), Akershus Universitetssykehus HF (25 varsler), Helse Stavanger HF (20 varsler) og St. Olavs hospital HF (17 varsler). (©NTB)

Mer innhold fra TV 2