LEI: Ronny Aukrust, togpendler og leder i Pendlerforeningen, blir oppgitt når han hører tallene for 2022. Foto: Kristin Grønning / TV 2
LEI: Ronny Aukrust, togpendler og leder i Pendlerforeningen, blir oppgitt når han hører tallene for 2022. Foto: Kristin Grønning / TV 2
2022:

20.879 timer med forsinkelser: – Et stille sinne

Det er lite som har gått på skinner for togtrafikken i 2022. – Vi har sluttet å bli overrasket.

Skandaleåpning av Follobanen, signalproblemer, innstillinger og kjøreledninger som faller ned på toget. Mye har gått galt for jernbanen det siste året.

Antall forsinkelser og innstillinger gjør ikke situasjonen bedre.

I 2022 var det hele 20.879 timer med forsinkelser på norsk jernbane.

Vi må helt tilbake til 2010 for å finne så mange forsinkelsestimer. Det får TV 2 opplyst av Bane Nor.

TUNGT ÅR: Bane Nor nådde ikke målene for punktlighet i 2022. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2
TUNGT ÅR: Bane Nor nådde ikke målene for punktlighet i 2022. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Håper året glemmes

– Jeg vil ikke tilbake til 2022. Det er et år jeg håper går i glemmeboka når det kommer til reising. Det har vært mye problemer hele tiden, og det er helt uforutsigbart, sier Ronny Aukrust.

Han er familiefar og har pendlet fra Askim til Oslo i ni når.

Det har gått hardt utover privatlivet, da stadig mer av hverdagen har blitt spist opp av venting.

FRUSTERT: Ronny Aukrust tar toget på strekningen med flest forsinkelsestimer. Foto: Kristin Grønning / TV 2
FRUSTERT: Ronny Aukrust tar toget på strekningen med flest forsinkelsestimer. Foto: Kristin Grønning / TV 2

– Venting på buss, venting på tog. Man vet aldri hvor lang tid det tar å komme hjem. Det går utover familien med lekser som skal gjøres, og middager som skal lages. Jeg blir sint, forteller han.

Østfoldbanen, som Aukrust er avhengig av, er hardest rammet av forsinkelser i 2022 – med 1.843 forsinkelsestimer.

Deretter kommer Sørlandsbanen og Bergensbanen med henholdsvis 1.641 og 1.610 forsinkelsestimer.

Bane Nor: Disse fem årsakene har skyld i forsinkelsene

Bane Nor mener det mange årsaker til at det har vært mye forsinkelser i 2022. Dette er de fem viktigste, ifølge selskapet:

  • En betydelig økning i togtrafikken: Flere togavganger gjør at flere tog blir påvirket når det først oppstår problemer.
  • Hendelser i infrastrukturen: Det er spesielt to jordfeil på Oslo S som førte til betydelige forsinkelser i 2022.
  • Flere feil på togene: Bane Nor så en økning i antall havarerte tog og at feil på togsettene fører til problemer for trafikken.
  • Økt aktivitet i sporet: I 2022 hadde Bane Nor flere store fornyelses- og utbyggingsprosjekter som i en periode har gitt forsinkelser og innstilte tog.
  • Stadig eldre infrastruktur: Infrastrukturen forringes raskere enn Bane Nor klarer å fornye den. I tillegg kjører stadig flere tog på en stadig eldre infrastruktur, og dette fører til mange feil som stopper togtrafikken.

Kilde: Bane Nor

Langt flere innstillinger

I tillegg til forsinkelser, var fjoråret det nest verste når det kommer til innstillinger siden 2010.

Totalt ble 20.683 tog innstilt i fjor, bare slått av koronaåret 2020 hvor det var 24.095 innstillinger.

Etter mange år med frustrasjon har Ronny Aukrust engasjert som leder i pendlerforeningen i Østfold. Han mener opplevelsene fra fjoråret går på tilliten løs.

– Det ødelegger tilliten som vi pendlere har. Men så er det rart med det, vi har sluttet å bli overrasket. Jeg blir stille sint. Mange er frustrerte og føler ikke at de får det de betaler for, forteller pendleren.

Punktlighet under målet

Bane Nor har som mål å ha minimum 90 prosent punktlighet i løpet av året. I 2022 nådde de 87,8 prosent.

– Først vil jeg si at vi beklager at vi ikke har nådd målene som vi hadde for 2022.

Det sier konserndirektør for drift og teknologi i Bane Nor, Sverre Kjenne.

FORTJENER BEDRE: Driftsdirektør Sverre Kjenne beklager til pendlerne. – De fortjener et bedre togtilbud enn de har fått i 2022. Foto: Kristin Grønning / TV 2
FORTJENER BEDRE: Driftsdirektør Sverre Kjenne beklager til pendlerne. – De fortjener et bedre togtilbud enn de har fått i 2022. Foto: Kristin Grønning / TV 2

– Vi ønsker å ha en punktlighet som gir et robust tilbud til pendlerne, og da er det klart at vi også er skuffet og lei oss når vi ikke når målene, sier Kjenne.

Han forteller at Bane Nor jobber iherdig med å kunne tilby et bedre togtilbud, samtidig som de vil få ned antall forsinkelser og innstillinger. Det er et dilemma, ifølge Kjenne.

– Vi jobber aktivt for at flere skal ta toget ved å bedre tilbudet og få så mange tog som mulig på sporet. Når det blir mange tog, har det også en tendens til å gå utover punktligheten, så det er et dilemma. Vi ønsker så hyppige avganger som mulig, samtidig som punktligheten skal være så god som mulig, sier han.

Ifølge Bane Nor har antall kjørte togkilometer de siste ti årene økt med 15 prosent.

Kan ikke garantere et bedre tilbud

Bane Nor har vært i hardt vær gjennom 2022 på grunn av forsinkelser, innstillinger og buss for tog. Det hele toppet seg da prestisjeprosjektet Follobanen ble stengt etter bare syv dager.

– Er kritikken berettiget?

– Det alltid korrekt å komme med kritikk, når man ikke leverer på målsetningene man har. Så jeg tar imot kritikken og aksepterer den, og den er berettiget. Så må vi bruke det til å se hva vi kan gjøre for å forbedre oss, sier Kjenne.

LANGT FLERE TOG: Sverre Kjenne, driftsdirektør Bane NOR, forteller at antall kjørte togkilometer de siste ti årene økt med 15 prosent. Foto: Kristin Grønning / TV 2
LANGT FLERE TOG: Sverre Kjenne, driftsdirektør Bane NOR, forteller at antall kjørte togkilometer de siste ti årene økt med 15 prosent. Foto: Kristin Grønning / TV 2

– Vil togtilbudet bli bedre i 2023?

– At vi jobber for det, det kan jeg love. Og jeg kan garantere at vi jobber intenst for at ting skal bli bedre, så får vi se med tiden hva resultatene blir.

– Så dere kan ikke garantere at det blir bedre?

– Nei, det å komme garantier på en dag som dette, det går ikke å gjøre utover det en styrer selv, og det er en innsats for at ting skal bli bedre, sier Kjenne.