sykehus2680 (Foto:  Oddgeir Hanssen/Frode Fimland, © TV 2)
sykehus2680 (Foto: Oddgeir Hanssen/Frode Fimland, © TV 2)

200 årsverk kan forsvinne

Behandling av for mange øyeblikkelige pasienter i fjor kan paradoksalt nok føre til færre hender til å behandle nye pasienter ved Haukeland universitetssykehus.

De er lovpålagt å hjelpe øyeblikkelige pasienter, men sykehus kan tape penger på pasientene dersom de blir for mange. Det har Helse Bergen smertelig fått erfare. Enorme ekstrautgifter Vanligvis er det tilnærmet fullfinansiering av gruppen øyeblikkelige pasienter. Men når antallet overskrider det som er i budsjettet må sykehuset selv ta 60 prosent av kostnadene. I fjor behandlet Helse Bergen 3112 såkalte øyeblikkelige pasienter mer enn antatt. Det førte ti

Mer innhold fra TV 2