115 barn står i fosterhjemskø

Mange norske barn må bo hjemme hos rusavhengige og voldelige foreldre i påvente av et fosterhjem.

Knappheten på tilgjengelige fosterhjem medfører at mange norske barn som har fått et vedtak om at de skal plasseres i fosterhjem, må vente lenge på stabilitet i hverdagen. I år blir 50 prosent flere barn vedtatt flyttet til fosterhjem enn for tolv år siden.

– Jeg er urolig. Vi har så mange barn på listen nå. Det føles tungt å se på disse barna som vi ikke klarer å gi en annen hverdag. For de lever i et vakuum, sier rådgiver Hildegunn Forren Sørensen i Bufetat Trondheim til Adresseavisen.

Avisa presenterer mandag en innsikt i livene til 40 barn i Trondheim som står eller har stått i fosterhjemskø.

På landsbasis venter 115 barn som har fått et vedtak om fosterhjem, på et nytt hjem, og de kan måtte bo over et år i midlertidige beredskapshjem, på institusjon eller hjemme hos sine rusavhengige, voldelige eller psykisk syke foreldre. Per januar i år hadde fosterhjemtjenestene henvendelser om 619 barn og unge som kunne få behov for fosterhjem. For dem var det ikke fattet vedtak om plassering i fosterhjem, opplyser Bufetat.

Bufetat beskriver tilgangen på fosterhjem som veldig mager og opplever rekrutteringen av fosterforeldre som vanskeligere enn tidligere.

– Ideelt sett skulle tilgangen på fosterhjem vært fire ganger så høy som antallet fosterbarn – slik at det ble lettere å finne egnede familier til de forskjellige barna. Nå er det motsatt, sier fagkoordinator Elin Ree til Adresseavisen.

At barna blir værende i beredskapshjem som er tiltenkt akutte situasjoner, gjør også at akuttkapasiteten svekkes. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2