Situasjonen for bostedsløse:

Ideelle organisasjoner refser Bergen kommune

Bergen kommune skyver økonomisk risiko over på tilbydere og beskrives som useriøs, uforutsigbar og lite fleksibel, mener de ideelle organisasjonene. Nylig sa Blå Kors opp 15 ansatte og stenger i mai sannsynligvis dørene for bostedsløse.

KRAFTIG KRITIKK: De ideelle organisasjonene, som på oppdrag for Bergen kommune tar vare på bostedsløse, sier de opplever kommunen som en useriøs oppdragsgiver. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2
KRAFTIG KRITIKK: De ideelle organisasjonene, som på oppdrag for Bergen kommune tar vare på bostedsløse, sier de opplever kommunen som en useriøs oppdragsgiver. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– Jeg er kjempefornøyd, føler meg trygg og har det bedre enn på mange år. Her hos Frelsesarmeen er det personell som tar godt vare på deg, smiler Ann Solheim.

ENDELIG TRYGT: Ann Solheim (50) er tidligere rusmisbruker som bor hos Frelsesarmeen i Bergen. Foto: Robert Reinlund / TV 2
ENDELIG TRYGT: Ann Solheim (50) er tidligere rusmisbruker som bor hos Frelsesarmeen i Bergen. Foto: Robert Reinlund / TV 2

50-åringen bor i Bakkegaten, som er et tilbudene som den ideelle organisasjonen tilbyr bostedsløse.

Bergen kommune plikter å skaffe Ann, og alle andre bostedsløse i kommunen et trygt bosted. For å klare dette er kommunen avhengig av ideelle non-profit organisasjoner som for eksempel Frelsesarmeen.

Refser kommunen

Bergen kommune er avhengig av et godt samarbeid med Blå Kors, Indremisjonen, Kirkens Bymisjon og Frelsesarmeen for å kunne tilby bosted, mat og oppfølging.

Gjennom flere måneder har TV 2 kartlagt kommunens innsats på dette området. Den gjeldende avtalen kommunen har med tre aktører som huser bostedsløse, løper ut nå i mai.

Flere personer som TV 2 har vært i kontakt med forteller at man vegrer seg for å kritisere kommunen i media.

FÅR KRITIKK: De ideelle organisasjonene har overfor TV 2 gitt uttrykk for at de er redde for å fremme kritikk mot kommunen. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2
FÅR KRITIKK: De ideelle organisasjonene har overfor TV 2 gitt uttrykk for at de er redde for å fremme kritikk mot kommunen. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Ved inngangen til mars 2023 hadde de tre ideelle organisasjonene, Blå Kors, Frelsesarmeen og Indremisjonen, som alle huser og ivaretar bostedsløse menn og kvinner i Bergen, fremdeles ikke mottatt noen bekreftelse på om avtalene skal løpe videre.

Normalt skal en slik prosess starte minst et år i forveien.

– Særs fortvilet

I februar og mars, kort tid før avtalen løper ut, har TV 2 samtaler med alle de ideelle organisasjonene i Bergen.

– Hvordan opplever dere at det ennå ikke er kommet noen avklaring på om dere skal fortsette samarbeidet med Bergen kommune?

USERIØST: Hilde Øyen Tkaczyk i Frelsesarmeen mener kommune er for treg med å komme med avklaringer. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2
USERIØST: Hilde Øyen Tkaczyk i Frelsesarmeen mener kommune er for treg med å komme med avklaringer. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

– Det er en særs fortvilet situasjonen. Jeg har ansatte som ikke vet om de har jobb fordi vi ikke vet om vi får forlenget avtalen vår. Og det aller viktigste er at det er en ekstremt fortvilet situasjon for beboerne våre, forteller Hilde Øyen Tkaczyk som er enhetsleder ved Frelsesarmeen Rusomsorg Bakkegaten Bergen.

– Useriøst

I Bakkegaten bor til enhver tid rundt 23 beboere.

– Vi vet ikke om vi har et tilbud til de når ikke vi vet om vi har en forlenget avtale, fortviler Øyen Tkaczyk.

Ann Solheim har bodd på gaten, på hospits og i kommunale leiligheter.

I halvannet år har hun nå hatt midlertidig opphold i Bakkegaten hos Frelsesarmeen. Til TV 2 forteller hun at hun frykter å miste en trygg seng og igjen havne på gaten.

– Hvis de stenger dette stedet, som er det siste av sitt slag for kvinner i hele Bergen, synes det er skammelig, rett og slett.

15 personer oppsagt

Blå Kors Bosenter i Bergen har hatt avtale med Bergen kommune siden 2017.

– Avtalen utløper uten oppsigelse 31. mai og siden vi ikke hadde fått noen annen melding måtte de ansatte sies opp i rimelig tid før avtalens utløp, forklarer Martin André Hovden, direktør for divisjon inkludering i Blå Kors.

De ansatte mottok oppsigelsen i november i fjor.

– Det gjaldt femten personer, til sammen drøyt ni årsverk, sier Hovden.

Det økonomiske grunnlaget for drift bortfaller økonomisk og virksomheten vil med stor sannsynlighet innstilles i mai, ifølge Hovden.

– Horribelt

– Usikkerheten blant kollegaer har vært til å ta å kjenne på siste året, sier Heidi Hovland, tillitsvalgt hos Blå Kors.

Hun mener utfordringene omkring bostedsløse vil være tilstede også i framtiden

– Det er da horribelt at det inngås korte avtaler som er svært uforutsigbar både for beboerne våre, ansatte og helt tydelig også for kommunen selv. De klarer jo ikke å formulere et anbud i tide, fortviler Hovland.

Plutselig ordnet alt seg

Frelsesarmeen har valgt å håpe på at det ordnet seg og har ikke gått til oppsigelse av ansatte.

Torsdag 9. mars 2023, klokken 11:49 sender TV 2 en e-post til Bergen kommune. Vi ber kommunen svare på hvorfor kommunen ikke er raskere med å avklare avtaler.

En halv time senere ringer TV 2 til Frelsesarmeen for å sjekke om organisasjonen har fått respons fra Bergen kommune.

ENDELIG RESPONS: Kort tid etter at TV 2 etterlyser svar fra kommunen dukker det en e-post opp i innboksen til Hilde Øyen Tkaczyk. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2
ENDELIG RESPONS: Kort tid etter at TV 2 etterlyser svar fra kommunen dukker det en e-post opp i innboksen til Hilde Øyen Tkaczyk. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

– Nei det har vi ikke, forklarer Hilde Øyen Tkaczyk til TV 2.

Straks i etterkant av denne samtalen kontakter Øyen Tkaczyk Bergen kommune på nytt.

– Jeg etterspurte hva som skjer videre. Ikke så lenge etterpå får jeg et svar om at avtalen ble forlenget.

ENDELIG: Den 9. mars oppgir Frelsesarmeen at Bergen kommune omsider sender tilbud om avtaleforlengelse som varer til 1. oktober 2023.
ENDELIG: Den 9. mars oppgir Frelsesarmeen at Bergen kommune omsider sender tilbud om avtaleforlengelse som varer til 1. oktober 2023.

– Jeg tenker jo at det er litt påfallende at dette skjer samme dag. Ikke lenge etter at TV 2 kontakter kommunen, og synes det er trist at det skal være sånn. Det burde jo vært i alles interesse at dette var på plass i god tid før avtalen utløper sånn at vi kan levere forsvarlig tilbud og at beboerne eller brukerne i Bergen får et godt tilbud, sier hun.

– Skulle kommet i gang tidligere

– Vi har kommet for sent i gang med denne prosessen, beklager Line Berggreen Jacobsen (Ap), byråd for barnevern og sosiale tjenester i Bergen kommune.

– Dere blir kritisert for en rekke ting, ikke bare for ting tar tid. Det går på dialog, på at dere presser pris og så videre?

– Som sagt, så anerkjenner vi at vi skulle komme i gang med denne prosessen tidligere.

BYRÅD: . Line Berggreen Jacobsen (Byråd for barnevern og sosiale tjenester, AP) Foto: Penelope Alida Larsen / TV 2
BYRÅD: . Line Berggreen Jacobsen (Byråd for barnevern og sosiale tjenester, AP) Foto: Penelope Alida Larsen / TV 2

– Hva er årsaken til at dere ikke klarer å operere innenfor rimelig og fornuftige tidsrammer?

– Prosessen ble satt i gang for sent, og da ser vi at vi har for liten tid til å gjennomføre anbudet i tråd med regelverket.

– Hvorfor setter dere i gang prosessen for sent?

– Nei, den ble satt i gang for sent. Sånn er det.

Historien gjentar seg

Situasjonen som de ideelle organisasjonene lufter overfor TV 2 er ikke ny.

I dokumenter TV 2 har fått tilgang til fremgår det at de fire ideelle organisasjonene kom med omfattende kritikk av kommunen allerede sommeren 2017.

I et referat fra et evalueringsmøte mellom kommunen og de ideelle organisasjonene rettet de ideelle aktørene omfattende kritikk mot kommunen.

Det pekes blant annet på dårlig dialog, liten fleksibilitet hos kommunen, prosesser tar for lang tid, kommunen legger for stor økonomisk risiko over på leverandørene som i noen tilfeller måtte si opp ansatte.

En av de som deltok på møtet, var Arne Liljedahl Lynngård, daglig leder i Kirkens Bymisjon.

Ankepunkter

– Det var flere ankepunkter. Det gikk på dialog og at prosessen tok veldig lang tid. Det skaper usikkerhet. Vi skal være der for våre brukere, og de trenger forutsigbarhet,

Liljedahl Lynngård opplevde at kommunen la all økonomisk risiko over på Kirkens Bymisjon på som tjenesteleverandører.

– Vi er ideelle organisasjoner. Vi skal ikke ta ut profitt, men vi må jo få dekket våre kostnader.

Treg tilbakemelding fra kommunen samt prispress, skaper usikkerhet blant ansatte.

Må si nei

– Noen ganger må vi si nei, fordi det kommunen ville betale ikke kan forsvares, både av hensyn til våre egne ansatte som skal ha et forsvarlig arbeidsmiljø, men også selvfølgelig i forhold til de brukerne som skal benytte tjenesten, sier Liljedahl Lynngård.

– Å operere på denne måten ville aldri gått i det private næringsliv.»
Arne Liljedahl Lynngård, daglig leder i Kirkens Bymisjon.
SØKER IKKE PROFITT: Arne Liljedahl Lynngård, daglig leder i Kirkens Bymisjon. Foto: Robert Reinlund / TV 2
SØKER IKKE PROFITT: Arne Liljedahl Lynngård, daglig leder i Kirkens Bymisjon. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Dessuten opplevde organisasjonene at kommunen var sent ute med å gi tilbakemeldinger om avtaler skulle forlenges.

– Opplever du at kommunene er blitt bedre de siste årene som oppdragsgiver, eller de oppfører disse på samme måte?

– Jeg må jo dessverre si at jeg har ikke merket noen forbedring innenfor dette området. Kommunen kunne ikke holdt på sånn som de behandlet oss. Det hadde vært helt umulig.

Samme situasjon

I 2017 hadde Bergen kommune et møte med de ideelle organisasjonene. Det ble pekt på en rekke ting som tilbyderne ikke var fornøyd med.

– Er det kommunens oppfatning at alt dette er ryddet opp i?

– Det ble i 2017 påpekt at prosessene også den gang var sene, og nå har vi havnet i samme situasjon igjen. Det er ikke bra nok, og vi må sørge for tidligere og mer forutsigbare anbudsprosesser fremover, svarer byråd Berggreen Jacobsen.

– Er det forsvarlig å tilby forlengelse av avtalen mindre enn tre måneder før eksisterende avtale utløper?

– Det er forsvarlig å forlenge avtalen sånn som siden den situasjonen vi har havnet i nå.

– Men det er jo kommunen som har satt seg selv i denne situasjonen.

– Ja, og det er uheldig at vi har kommet så sent i gang med med den prosessen.

Blå Kors gikk til oppsigelse av 15 personer og har trolig ikke nok ansatte til å fortsette.

FERSK BYRÅD: Line Berggreen Jacobsen (Ap) har kun vært byråd for barnevern og sosiale tjenester i drøyt fire måneder og kan ikke lastes for all kritikken som nå treffer kommunen. Foto: Penelope Alida Larsen / TV 2
FERSK BYRÅD: Line Berggreen Jacobsen (Ap) har kun vært byråd for barnevern og sosiale tjenester i drøyt fire måneder og kan ikke lastes for all kritikken som nå treffer kommunen. Foto: Penelope Alida Larsen / TV 2

– Konsekvensen er at Blå Kors trolig stenger dørene 31 mai?

– Vi må være ærlige på at disse prosessene burde vært igangsatt tidligere, sier Berggreen Jacobsen.

Kontrollutvalget: - Vil se på saken

– Jeg synes det er veldig bekymringsfullt at situasjonen oppleves på den måten, sier Henning Warloe (H), leder for kontrollutvalget i Bergen kommune.

Han presiserer at det er viktig å huske at det er kommunen som har ansvaret for tjenester til bostedsløse, rusavhengige og andre grupper.

– Jeg mener at den øverste politiske ledelsen er i Bergen kommune har ansvaret her og må ta det, sier Warloe til TV 2.

Kontrollutvalget skal nå se på innkjøpssystem og oppfølgingen av innkjøpsavtalene i Bergen kommune.

– Det vil være naturlig at vi også ser nærmere på denne type avtaler, for denne gruppen mennesker, sier Warloe og peker på TV 2s avsløringer.

RYSTET: Leder for kontrollutvalget i Bergen kommune, Henning Warloe (H), liker ikke det han hører og mener saken nå bør sjekkes nærmere.
RYSTET: Leder for kontrollutvalget i Bergen kommune, Henning Warloe (H), liker ikke det han hører og mener saken nå bør sjekkes nærmere.

Warloe mener kontrollutvalget, etter å ha sett TV 2s reportasjer om bostedsløse, bør avklare om Bergen kommune har brutt loven.

Skal være forsvarlig

– Når kommunen velger å bruke private aktører for å utføre arbeidet, så har kommunen selvfølgelig et stort ansvar for å sikre at det skjer på en på en forsvarlig måte og at disse samarbeidspartnerne har forutsigbare rammebetingelser, mener Warloe.

Kirken Bymisjon og Frelsesarmeen peker på at uforutsigbarheten skaper usikkerhet blant ansatte. Noe som kan være brudd på arbeidsmiljøloven.

– Det er sånn at når kommunen har underleverandører som jobber for seg, så har kommunen ansvar for at arbeidsmiljølovens bestemmelser blir fulgt, og at det for eksempel er et forsvarlig arbeidsmiljø, påpeker Warloe.

Vanskelig å ivareta ansatte

TV 2 har spurt ansvarlig byråd Line Berggreen Jacobsen om hun er sikker på at Bergen kommune følger opp underleverandører og forsikrer seg om at arbeidsmiljøloven blir fulgt.

– Det gjør vi og vi stiller krav i avtalen vi inngår med private aktører om at de skal følge arbeidsmiljøloven. I tillegg så følges det opp i de årlige møtene vi har med aktørene, forsikrer Berggren Jacobsen overfor TV 2.

– Det fremstår som om det er den kommunale innkjøpspraksisen som gjør det vanskelig for organisasjonene å ivareta sine ansatte, presierer Warloe.