Henlegger Skoghøy-saken: – Hun er svært glad

Saken hvor høyesterettsdommer Jens Edvin Skoghøy (67) anklaget kona hans for å ha forgiftet ham, er henlagt på bevisets stilling.

 Foto: Lise Åserud/NTB
Foto: Lise Åserud/NTB

I desember i fjor gikk høyesterettsdommeren ut i flere medier og anklaget kona Nataliia Skoghøy (41) for å ha forgiftet ham med et bedøvende middel.

– Vi har henlagt saken fordi vi mener det ikke er bevismessig dekning for den anklagen som er rettet mot mistenkte, sier politiinspektør Per Thomas Omholt til TV 2 fredag.

Konas advokat, Musharraf Ashraf, sier til TV 2 at hans klient er svært glad for at anmeldelsen fra Jens Edvin Skoghøy nå er henlagt.

– Hennes umiddelbare reaksjon, er at hun er svært glad, men hun er ikke overrasket. Dette var forventet, sier advokaten.

Nataliia Skoghøy har hatt status som mistenkt og har blitt avhørt av politiet, opplyser Oslo politidistrikt i en pressemelding.

– Hun har forklart til politiet at hun ikke har gjort det hun ble anklaget for og erkjenner ingen straffeskyld. Det forelå heller ikke skjellig grunn til mistanke i saken, så vi kunne heller ikke undersøke mobiler og pc-er etter søkehistorikk, sier politiinspektør Per Thomas Omholt.

Bekymringsmelding

Oslo politidistrikt mottok en bekymringsmelding fra fornærmedes familie 24. oktober 2022.

Bakgrunnen for bekymringen var at fornærmede ved to anledninger hadde blitt tatt hånd om av ambulansepersonell og innlagt på sykehus, skriver politiet i pressemeldingen.

– Politiet har blant annet innhentet legeuttalelser fra Ullevål sykehus for to innleggelser i slutten av 2022, uttaler Omholt.

Utfordrende å sikre bevis

Ifølge politiet har det vært en utfordring å sikre objektive bevis, som blod og urin ved alle hendelsene, siden politiet fikk kjennskap til denne saken noe tid etter de to sykehusinnleggelsene.

Saken om angivelige trusler Skoghøy skal ha mottatt, er også henlagt.

– Uttalelsene kan ikke knyttes til mistenkte i forgiftningssaken. Påtalemyndigheten har hørt på uttalelsene og vurdert at de ikke er straffbare. Saken er derfor henlagt fordi forholdet ikke er straffbart, sier politiinspektør Omholt.

67-åringen er den dommeren som har lengst ansiennitet av samtlige i Norges øverste domstol, Høyesterett.

Mer innhold fra TV 2