SØKER HER: Basert på tips og etterforskning, graver politiet i dette området. Foto: Jonathan Jæger / Hammerfestingen
SØKER HER: Basert på tips og etterforskning, graver politiet i dette området. Foto: Jonathan Jæger / Hammerfestingen

Graver etter savnet 23-åring ved en idrettshall i Hammerfest

Abdullahi Dayib Mohamud har vært savnet i snart to år.

Politiet i Finnmark opplyser i en pressemelding at man onsdag skal gjøre konkrete søk i Hammerfest etter 23 år gamle Abdullahi Dayib Mohamud.

Siste sikre observasjon av Mohamud var 18. desember for snart to år siden. Familien meldte ham savnet 6. januar 2021.

Mistenker kriminell handling

– Vi har jobbet ut ifra teorier om at savnede har forsvunnet av egen fri vilje, om det har skjedd en ulykke eller sykdom, om selvdrap kan være aktuelt eller om det har skjedd en kriminell handling, forteller Torstein Pettersen til TV 2.

Pettersen er leder for taktisk etterforskning i Finnmark politidistrikt.

– I dag sitter vi igjen med en hovedhypotese om at det er en kriminell handling, på bakgrunn av det samlede bildet, sier Pettersen.

STORT OMRÅDE: Søket foregår både for hånd og med maskin. Foto: Jonathan Jæger/Hammerfestingen
STORT OMRÅDE: Søket foregår både for hånd og med maskin. Foto: Jonathan Jæger/Hammerfestingen

Onsdagens graving skjer på bakgrunn av informasjon politiet har mottatt. Det er et spesifikt område rundt en nyoppført idrettshall i Hammerfest som skal undersøkes.

– Dette er en sak vi har etterforsket i snart to år. Gravingen er et resultat av det samlede bildet vi sitter på, etter både etterforskning og tips i saken. Rent konkret hva det går ut på, ønsker vi ikke å gå ut med, sier Pettersen.

Ingen mistenkte

Politiet har ifølge Pettersen ingen mistenkte gjerningspersoner i søkelyset.

Området rundt hallen er stort, men foreløpig konsentrerer politiet søket om et avgrenset område. Gravingen utføres både med maskin og for hånd.

– Vi jobber med de ressursene vi føler vi trenger, sier Pettersen.

Dersom søket ikke fører frem, vil området trolig bli utvidet.

– Saken har høy prioritet i politiet. Det er viktig for de pårørende, for lokalsamfunnet og for politiet å komme til bunns i denne saken. De pårørende er informert om søket, sier Pettersen.