Forsvaret skjerper beredskapen

Som følge av Russlands krig i Ukraina og sikkerhetssituasjonen i norske nærområder, styrker regjeringen Forsvarets beredskap i Norge. Endringen trer i kraft tirsdag.

– Den russiske angrepskrigen i Ukraina har ført til den mest alvorlige sikkerhetssituasjonen på årtier.

Slik åpnet statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) pressekonferansen mandag ettermiddag der regjeringen kunngjorde at Forsvarets beredskap styrkes.

Han fortsatte:

– Det er ingen indikasjoner på at Russland vil utvide sin krigføring til andre land, men den økte spenningen gjør at vi er mer utsatte for både trusler, etterretning og påvirkning. Det gjør det nødvendig for alle NATO-land å være mer på vakt, også Norge.

I en pressemelding skriver regjeringen at skjerpingen av beredskapen trer i kraft tirsdag 1. november.

HEVER BEREDKSKAPEN: Forsvarsminister Bjørn Arild Gram i Senterpartiet (t.v.), statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og forsvarssjef Eirik Kristoffersen. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2
HEVER BEREDKSKAPEN: Forsvarsminister Bjørn Arild Gram i Senterpartiet (t.v.), statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og forsvarssjef Eirik Kristoffersen. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Støre sa også at regjeringen allerede før krigen brøt ut, hadde styrket beredskapen, og at de siden har styrket den en rekke ganger.

Ingen direkte trusler

Han understreket samtidig at det ikke har skjedd noe det siste døgnet eller de siste dagene som gjør at regjeringen nå trapper opp beredskapen, men at det er en «utvikling over tid» som gjør at de tar dette skrittet.

– Summen av tiltakene vi har vedtatt, gjør det naturlig å gå over i en ny fase... Det er en naturlig konsekvens av den tiden vi lever i. Dette er planverk vi har trent godt på, som vi nå følger og som hjelper oss med å være godt forberedt, sa Støre og la til at skjerpingen ikke et svar på «en konkret militær trussel rettet direkte mot Norge».

– Planlegge for langvarig situasjon

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) og forsvarssjef Eirik Kristoffersen deltok også under pressekonferansen.

Gram trakk frem at god oversikt og tilstedeværelse i norske havområder står sentralt i skjerpingen av beredskapen. Han sa også at å beskytte olje- og gassinstallasjoner i Nordsjøen er høyt prioritert.

– Vi må planlegge for at situasjonen bli langvarig. Vi setter nå Forsvaret i stand til å stå i situasjonen over tid, sa Gram videre.

Marinen vil øke patruljeringen til sjøs, la forsvarssjef Kristoffersen til.

Kristoffersen sa også at Forsvaret planlegger for å stå i dette beredskapsnivået i ett år.

– Forsvarets aller viktigste oppgave er å bevare vår fred og sikkerhet, og å hindre konflikt. For å løse denne oppgaven må vi tilpasse vår aktivitet etter situasjonen vi til enhver tid står i. Det gjør vi nå gjennom å omprioritere deler av våre planlagte aktiviteter for å styrke vår beredskap, vår operative evne og vår utholdenhet, sa forsvarssjefen.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap). Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2
Forsvarssjef Eirik Kristoffersen og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap). Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Trolig mest synlig i nord

Noen av tiltakene vil være synlige for det norske folk, mens andre vil ikke være det og vil heller ikke bli snakket åpent om fra myndighetenes side.

Under pressekonferansen ble det også presisert at allierte allerede bidrar blant annet med patruljering i Nordsjøen.

Pressekonferansen fant sted etter blant annet en person som PST mener er en russisk spion, ble arrestert i Norge, sabotasje mot gassrørledningene Nord Stream 1 og 2, og at det er blitt observert flere droner i luftrom der det ikke skal flys droner.

Norge er i dag Europas største gassleverandør som følge av krigen i Ukraina og sanksjoner innført mot Russland og kjøp av russisk gass.