SVs alternative statsbudsjett:

Foreslår store skatteendringer

I forhandlingene med regjeringen, vil SV spesielt presse på for lavere skatter for vanlige folk, økte skatter for de rike og sterkere klimapolitikk.

I sitt alternative statsbudsjett foreslår partiet store endringer i blant annet inntektsskatten og utbytteskatten, skriver de selv i budsjettet.

– Det er dyrtid i Norge, og mange sliter med regninger og renter. Da må vi møte de økende prisene med mer rettferdig fordeling, så vanlige mennesker og folk med lite får mer å leve av, sier Lysbakken.

SV vil svare på disse utfordringene med en såkalt «dyrtidspakke» på 8,6 milliarder som ifølge partiet vil styrke kjøpekraften til de som trenger det mest.

Mandag klokken 11 starter forhandlingene med regjeringspartiene Ap og Sp om det endelige statsbudsjettet for 2023.

Finanskomiteens leder Eigil Knutsen (Ap) skal lede forhandlingene og får med seg Geir Pollestad fra Sp, melder NRK. Nestleder Torgeir Knag Fylkesnes leder forhandlingene for SV.

Etter at regjeringen la frem sitt forslag til statsbudsjett tidlig i oktober, signaliserte SV at regjeringen verken gikk langt nok på omfordeling eller i håndteringen av klimakrisen.

– Når vi er opptatt av å prege et forlik og en avtale om budsjettet, så er det ikke for SV sin skyld, men det er fordi det er så store sosiale behov i det norske samfunnet nå, og fordi regjeringens forslag kommer helt til kort i møte med miljøkrisene, sier Lysbakken fredag.

Han legger til at SV har vist at de er et parti som er villige til å inngå kompromisser, men at regjeringspartiene ikke kan ta dem for gitt.

Skattekutt for dem med minst

Partiet foreslår at alle som tjener under 700.000 kroner i året, får betydelig mindre skatt. Noen i denne inntektsgruppen vil med SVs budsjett få inntil 7100 kroner i redusert skatt, ifølge partiet.

Budsjettet legger opp til at åtte av ti nordmenn får skattelettelser.

Også dem med inntekt på opptil 800.000 kroner vil få lavere skatt med SVs budsjett, mens personer med inntekt over denne summen vil få høyere skatt.

Mens for dem med inntekt over 1.000.000 kroner, vil partiets budsjett føre til langt høyere skatter.

SV foreslår også en ny boligskatt for personer som eier boliger til en høyere verdi enn 10 millioner kroner.

Studenter vil med SVs forslag få mer å rutte med. I det alternative budsjettet legger partiet opp til at studiestøtten (basislån) økes til 14.188 kroner i måneden. Det er 2417 kroner mer i måneden enn dagens studiestøtte, og mer enn 2000 kroner mer i måneden enn regjeringen foreslår i sitt forslag til statsbudsjett.

Vil gjøre hverdagen lettere for vanlige folk

SV vil hente inn 20 milliarder kroner mer i skatt enn regjeringen, går det også frem av det alternative budsjettet, skriver NTB.

Dette vil de gjøre ved å hente inn 14,2 milliarder kroner mer i formuesskatt og 5,1 milliarder i inntektsskatt enn regjeringen foreslo i sitt forslag til statsbudsjett.

– En av hovedoppgavene akkurat nå er å sørge for at folk som har en vanlig arbeidsinntekt, og ikke minst de som har minst i det norske samfunnet og alltid rammest hardest av norske kriser, får litt mer å klare seg på i månedene og året som kommer, sier Lysbakken under pressekonferansen der han legger frem budsjettet.

– Dersom det her budsjettet realiseres, så vil nordmenn med vanlig inntekter og folk med lavest inntekter umiddelbart merke det, forsetter han.

Lysbakken nevner tre metoder for å få dette til:

  1. Velferdsreformer
  2. Økte satser i ulike pengestøtter og trygder.
  3. Kraftigere omfordeling gjennom skatt

SV foreslår en rekke skjerpelser i formuesskatten, skriver NTB. Partiet vil øke satsen i trinn 1 i formuesskatten til 1,1 prosent og i trinn 2 til 1,3 prosent. I tillegg foreslår SV et tredje trinn for formuer på over 100 millioner kroner på 1,7 prosent.

Partiet vil også fjerne aksjerabatten og øke selskapsskatten til 23 prosent.

SV sier samtidig ja til regjeringens forslag om ekstraskatt for kraftselskaper og grunnrente for havbruksnæringen.

– De pengene trengs i denne fasen, sier Lysbakken.

Fokuserer på klima

SV skriver at de i årets alternative budsjett legger frem et klimabudsjett som kutter Norges utslipp med 70 prosent innen 2030 sammenlignet med 1990-nivået.

For å få dette til tar de til orde for massiv omstilling av politikk og økonomi.

– Vi må forske og utvikle nye grønne løsninger... Vi må bygge ny grønn industri, og sørge for at de store lokomotivene i økonomien er grønne, heter det i budsjettet.

Dette vil partiet i første omgang gjøre ved å opprette noe de kaller et omstillingsfond på 6,5 milliarder kroner for norsk sokkel.

De skriver også at de også øker CO2-avgiftene 50 % fra 2022-nivå.

Det alternativet budsjettet legger opp til totalt 40 milliarder kroner i satsinger på denne grønne skiftet i tillegg til å kutte 5,8 milliarder kroner for tiltak rettet mot fossile investeringer.

– Mens uenigheter mellom regjeringen og oss, når det gjelder fordeling og velferd, i stor grad ikke handler om retningen men om dosering, så oppfatter jeg uenighetene på miljøområdene mer grunnleggende og handler om retning, sier Lysbakken.