Foreslår å utfase eksamen i grunnskolen

Skoleutvalget legger frem flere forslag til endringer i skolen.

OSLO: Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun mottar sluttrapport fra utvalget for kvalitetsutvikling i skolen. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB
OSLO: Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun mottar sluttrapport fra utvalget for kvalitetsutvikling i skolen. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Mandag ble det lagt frem flere ulike forslag til endring av testingen i den norske skolen.

Dette blir gjort fordi det har vært mye endring i skolen de siste tiårene. Dagens kvalitetsvurderingssystem er basert på offentlige utredninger som ble gjennomført for over 20 år siden.

– Da er det viktig å se om de prøvene og verktøyene skolen har fremdeles er relevante, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap).

Vil avvikle nasjonale prøver

Et av utvalgets hovedgrep er forslag om å forskriftsfeste at det skal være jevnlige kvalitetsdialoger mellom kommuner, fylkeskommuner og skoler.

Blant forslagene som blir lagt frem er det også foreslått å utfase dagens ordning med nasjonale prøver, og utvikle nye læringsstøttene prøver.

GLAD: Det var god stemning da kunnskapsministeren fikk overlevert rapporten. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB
GLAD: Det var god stemning da kunnskapsministeren fikk overlevert rapporten. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Disse skal ha som formål om å gi informasjon om elevens grunnleggende ferdigheter.

– Jeg tenker det er viktig å se på om vi kan bruke tiden til både lærere og elever på en bedre måte, for at vi skal nå målet om at barna skal lære mer og enda bedre, sier Nessa Nordtun.

– På høy tid

Elevorganisasjonen er glad for at det nå går mot å utfase nasjonale prøver. Med dette ønsker utvalget å avvikle Elevundersøkelsen.

Petter Andreas Lona, leder for Elevorganisasjonen, sier at dette er noe elever har jobbet med i mange år.

– Det vi ser er at nasjonale prøver har tatt veldig mye tid av undervisningen i norsk skole i lang tid.

– Så det er på høy tid at vi får på plass et system for utviklingen i skolen som ikke er den tidstyven som det er i dag, sier Lona.

Det foreslås også at det blir en skolemiljøundersøkelse, verktøy for å følge opp alvorlige hendelser i skolemiljøet, nye læringsstøttende prøver til bruk i det faglige pedagogiske arbeidet og ordninger for å sikre kvalitet på standpunktkarakterene.

Uenig i eksamensavvikling

Utvalget har og kommet frem til at de vil utfase eksamen i grunnskolen. Dette er et flertallsforslag, noe som betyr at utvalget er delt i avgjørelsen.

Norsk Lektorlag er ikke enig i at eksamen bør utfases.

– Jeg mener eksamen i grunnskolen er viktig, og bør beholdes. Den nye fullføringsretten i videregående opplæring rokker ikke ved dette. Eksamen gir elevene muligheter til å vise kompetansen sin i flere vurderingsformer og til å bli vurdert av eksterne sensorer, sier Lektorlagets fagsjef for utdanning Wenche Bakkebråten Rasen.

VIL BEHOLDE: Lektorlagets, Helle Christin Nyhuus, vil beholde eksamen. Foto: Magnus Nøkland / TV 2
VIL BEHOLDE: Lektorlagets, Helle Christin Nyhuus, vil beholde eksamen. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

Rasen har vært med i skoleutvalget som Lektorlagets representant.

For Lektorlagets leder, Helle Christin Nyhuus, mener det er nødvendig å beholde eksamen både i grunnskolen og i videregående opplæring.

– Eksamenskarakterer gir viktig informasjon om elevens faglige nivå og er grunnlaget for opptak til videregående opplæring og til høyere utdanning.

– Fellesskolen trenger kvalitetssikringen og likebehandlingen som sentralgitte eksamener og eksterne sensorer gir, sier Nyhuus.

Kunnskapsministeren erkjenner at det er en høy terskel for å utfase eksamen.

– Ser ikke poenget

Elevorganisasjonens leder er glad for at utvalget nå går inn for å utfase eksamen i grunnskolen, og mener at dette også er noe som er nødvendig å se på i den videregående skolen og.

– Vi ser at de kan være en tidstyv, på samme måte som de nasjonale prøvene. Eksamen støtter ikke nødvendigvis opp under formålet med å fremme elevenes læring.

GLAD: Elevorganisasjonen er glad for at utvalget foreslår å avvikle eksamen. Foto: Sveinung Kyte / TV 2
GLAD: Elevorganisasjonen er glad for at utvalget foreslår å avvikle eksamen. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

– Det er heller prøver som er støttet opp under statistikk og tall. Og da ser ikke vi helt poenget med de, sier Lona.

Samtidig mener Elevorganisasjonen at det ikke er nødvendig å teste mer i den videregående skolen.

– Det er veldig viktig for oss at lærere og elever i fellesskap gis den tilliten til å skape gode vurderingssituasjoner selv, og ikke har nasjonale vurderinger som overstyrer vurderingen i klasserommet.