TOK KONTAKT: Den 35 år gamle kvinnen fra Sandnes er en av flere kvinner som har tatt kontakt med TV 2 hjelper deg. Foto: Privat
TOK KONTAKT: Den 35 år gamle kvinnen fra Sandnes er en av flere kvinner som har tatt kontakt med TV 2 hjelper deg. Foto: Privat
Hardt ut mot privatetterforsker:

– Utnytter fortvilte kvinner

TV 2 HJELPER DEG: En 59 år gammel kvinne betalte 26.500 kroner for at privatetterforskeren skulle finne faren hennes: – En fryktelig tid.

I september skrev TV 2 hjelper deg om Oda Brodersen og opplevelsen hun hadde med selskapet Etterforsker1.

Etter dette har det kommet flere henvendelser på samme selskap.

Forhåndsbetalte 30.000

En 35 år gammel kvinne fra Sandnes er fortvilet etter at hun forhåndsbetalte 30.000 kroner til Etterforsker1.

Hun sier hun var desperat etter å få hjelp med å analysere skriften i flere brev som ble sendt i posten.

Kvinnen er anonymisert, men TV 2 hjelper deg kjenner hennes identitet.

ØNSKET HJELP: Den 35 år gamle kvinnen forhåndsbetalte 30.000 kroner. Foto: Privat
ØNSKET HJELP: Den 35 år gamle kvinnen forhåndsbetalte 30.000 kroner. Foto: Privat

– Til slutt så jeg ingen annen utvei enn å gå til en privatetterforsker.

– Siste desperat forsøk

Hun hyret Thomas Mathiesen i Etterforsker1 til å foreta skriftanalyse av brevene.

SENDT I POSTEN: Både brev og kort ble sendt rundt med ulikt budskap. Foto: Privat
SENDT I POSTEN: Både brev og kort ble sendt rundt med ulikt budskap. Foto: Privat

– Han forsikret meg om at han skulle finne ut hvem som hadde skrevet brevene. Jeg ble så ivrig, så summen betalte jeg gladelig, sier 35-åringen.

Pengene blir overført, men så blir det mer og mer stille fra Etterforsker1.

– Thomas Mathiesen ble etter hvert kort i svarene. Det jeg til slutt satt igjen med var synsing og en dårlig rapport. Jeg er matt, tom og målløs, forteller hun.

KONKLUSJONEN: Dette svaret fikk kvinnen fra Etterforsker1. Foto: Skjermbilde
KONKLUSJONEN: Dette svaret fikk kvinnen fra Etterforsker1. Foto: Skjermbilde

Da 35-åringen fikk tilsendt rapporten, klaget hun til Etterforsker1.

Se hva Etterforsker1 svarer lenger ned i saken.

– Amatørmessig

Tidligere Kripos-etterforsker John Christian Grøttum har fulgt Mathiesens arbeid i en årrekke. Han er en av flere som er svært kritisk til det han ser.

– Det er høyst urimelig å betale 30.000 for det som er gjort i denne saken. Thomas Mathiesen har ingen forutsetning for å drive med skriftanalyse. Konklusjonen mangler faglig begrunnelse, og det hele fremstår som amatørmessig, mener han.

KRITISK: – Etterforsker1 påberoper seg kunnskaper på en rekke politifaglige områder uten å ha formell kompetanse, mener John Christian Grøttum. Foto: Georg Krasser
KRITISK: – Etterforsker1 påberoper seg kunnskaper på en rekke politifaglige områder uten å ha formell kompetanse, mener John Christian Grøttum. Foto: Georg Krasser

Grøttum leder en forening for norske privatetterforskere, Norsk Forening for Etterforskning og Sikkerhet (NFES). Der er nesten alle medlemmer tidligere polititjenestemenn og -kvinner.

Etterforsker1 er ikke medlem i denne foreningen, men NFES kjenner likevel til flere av sakene Etterforsker1 har påtatt seg.

– Det ser ut som at Etterforsker1 utnytter kvinner i fortvilte situasjoner. De har heller ikke fått tilbakebetalt beløp etter klage på manglende resultat.

– Denne saken, og flere andre saker, viser at vedkommende i Etterforsker1 mangler etterforskerkompetanse og erfaring, hevder Grøttum.

– Helt grenseløs

Grøttum er ikke den eneste som kritiserer Mathiesens arbeid.

Reidun Wilhelmsen jobbet sju år som skriftgransker i Kripos og har drevet med skriftanalyse i 26 år.

– Han hevder han er ekspert på det meste. Blant annet driver han med skriftgransking, som er mitt fag. Mathiesen er helt grenseløs når det gjelder hvilke typer oppdrag han påtar seg, mener Wilhelmsen.

FOR DÅRLIG: – Rapporten mangler grundige faglige vurderinger, mener skriftgransker Reidun Wilhelmsen. Foto: Privat
FOR DÅRLIG: – Rapporten mangler grundige faglige vurderinger, mener skriftgransker Reidun Wilhelmsen. Foto: Privat

Wilhelmsen reagerer også på prisen og mener 30.000 kroner er for drøyt. Hun understreker at en skriftgransker ikke må blandes inn i etterforskningsarbeid.

– Skriftgranskere skal være objektive og skal ikke ha noe med å finne fram til skrivere å gjøre. Her ser det ut som om Thomas Mathiesen utfører alle oppgavene. Han er et helt lite Kripos i seg selv.

– Selv bruker jeg cirka en dag på en vanlig skriftteknisk undersøkelse, og jeg tar heller aldri betalt før jeg har gjort jobben.

Både Grøttum og Wilhelmsen mener Thomas Mathiesen påtar seg oppdrag som går utenfor hans kompetanse, og som andre fagfolk takker nei til.

LANG ERFARING: Reidun Wilhelmsen har lang fartstid som skriftgransker, og bred erfaring fra rettsapparatet. Foto: Privat
LANG ERFARING: Reidun Wilhelmsen har lang fartstid som skriftgransker, og bred erfaring fra rettsapparatet. Foto: Privat

Også rapporten fra Etterforsker1 reagerer Wilhelmsen på:

– Rapporten tilfredsstiller ikke kravene til hvordan en slik rapport skal bygges opp, og krav til at man sikrer seg et relevant og riktig sammenligningsgrunnlag. Rapporten mangler grundige faglige vurderinger, og inneholder svært lite konkret.

Wilhelmsen stusser også over måten Mathiesen omtaler sine kvalifikasjoner:

– I den siste rapporten jeg fikk som Mathiesen har skrevet, oppgir han at han er sertifisert som skriftanalytiker. Det finnes imidlertid ingen sertifiseringsordning for skriftgranskere i Norge, påpeker Wilhelmsen.

SERTIFISERT I FAGET: I en rapport fra en annen sak skriver Thomas Mathiesen at han er sertifisert skriftanalytiker Foto: Skjermbilde rapport
SERTIFISERT I FAGET: I en rapport fra en annen sak skriver Thomas Mathiesen at han er sertifisert skriftanalytiker Foto: Skjermbilde rapport

TV 2 hjelper deg har bedt Thomas Mathiesen om dokumentasjon på at han er «sertifisert i faget», uten å få svar.

Forsvarer eget arbeid

Privatetterforsker i Etterforsker1, Thomas Mathiesen, forsvarer arbeidet, og mener han har utført en solid jobb for kvinnen fra Sandnes.

– Dette var en ganske grei sak. Klienten var usikker på hvem som sto bak, så jeg utførte en skriftanalyse. Klienten har fått valuta for pengene, og vi har levert et godt produkt, sier Thomas Mathiesen.

RAPPORTEN: Denne rapporten fikk den 35 år gamle kvinnen tilsendt. Den er 16 sider lang, men mesteparten er bilag sendt fra kvinnen selv. Siste side inneholder konklusjonen som hun betalte 30.000 kroner for. Foto: Skjermbilde rapport
RAPPORTEN: Denne rapporten fikk den 35 år gamle kvinnen tilsendt. Den er 16 sider lang, men mesteparten er bilag sendt fra kvinnen selv. Siste side inneholder konklusjonen som hun betalte 30.000 kroner for. Foto: Skjermbilde rapport
RAPPORTEN: Denne rapporten fikk den 35 år gamle kvinnen tilsendt. Den er 16 sider lang, men mesteparten er bilag sendt fra kvinnen selv. Siste side inneholder konklusjonen som hun betalte 30.000 kroner for. Foto: Skjermbilde rapport
RAPPORTEN: Denne rapporten fikk den 35 år gamle kvinnen tilsendt. Den er 16 sider lang, men mesteparten er bilag sendt fra kvinnen selv. Siste side inneholder konklusjonen som hun betalte 30.000 kroner for. Foto: Skjermbilde rapport
RAPPORTEN: Denne rapporten fikk den 35 år gamle kvinnen tilsendt. Den er 16 sider lang, men mesteparten er bilag sendt fra kvinnen selv. Siste side inneholder konklusjonen som hun betalte 30.000 kroner for. Foto: Skjermbilde rapport
RAPPORTEN: Denne rapporten fikk den 35 år gamle kvinnen tilsendt. Den er 16 sider lang, men mesteparten er bilag sendt fra kvinnen selv. Siste side inneholder konklusjonen som hun betalte 30.000 kroner for. Foto: Skjermbilde rapport

Beløpet på 30.000 begrunner han slik:

– En vanlig skriftanalyse koster mellom 25.000 og 30.000 kroner. Vårt timesalær er 1500, og dette utgjorde 20 timer, forteller han.

Vi utnytter ingen, og heldigvis har vi ikke så mange misfornøyde kunder, men i dette tilfellet var konklusjonen vår krystallklar, og jeg er ikke i tvil.

Mathiesen legger til at firmaet samarbeider med flere utenlandske eksperter.

Etterforsker1:

  • Driftsinntekter i 2021 på 3,2 millioner.
  • Selskapet sier det har 45 medarbeidere innen mange fagfelt, fra barnefordeling og utroskap til kriminalsaker og svindel.
  • Selskapet har én ansatt, ifølge Proff.no.
  • Etterforsker1 er representert med en eller flere privatetterforskere og detektiver i mange norske byer.
  • Lang erfaring innen politi og sikkerhetstjeneste, ifølge deres hjemmeside.

    Kilde: Etterforsker1.no og proff.no

– Etterforsker1 er ikke Kripos, men vi tilbyr mange av de samme tjenestene som Kripos tilbyr politiet. I saker er vi ofte en «second opinion» hvis politiet henlegger saker, sier Mathiesen.

Han presiserer at selskapet aldri er dømt for «verken svindel eller annet».

– I de senere år har Grøttum og andre gått til angrep på oss. Etterforsker1 er i dag landets største leverandør av privatetterforskningstjenester, og konkurrentene har ikke i nærheten av vår omsetning.

– TIL ANGREP: Thomas Mathiesen mener konkurrentene går til angrep på hans firma. Foto: Paul Skajem Thürmer
– TIL ANGREP: Thomas Mathiesen mener konkurrentene går til angrep på hans firma. Foto: Paul Skajem Thürmer

TV 2 hjelper deg har i etterkant også sendt rapporten til skriftgransker Halvor Brustad. Han har 17 års erfaring som dokument- og skriftgransker ved Kripos.

Brustad har også vært opplæringsansvarlig for dokument- og skriftgranskere ved Kripos.

I dag jobber han som skriftgransker gjennom eget firma.

KRIPOS: Halvor Brustad jobbet tidligere ved Kripos på Bryn i Oslo. Foto: Terje Pedersen/NTB
KRIPOS: Halvor Brustad jobbet tidligere ved Kripos på Bryn i Oslo. Foto: Terje Pedersen/NTB

Han sier følgende om rapporten:

– Å legge tre store bokstaver som ikke inneholder karakteristiske skriftkjennetegn til grunn for en konklusjon, er ikke faglig holdbart og fremstår for meg som useriøst. Vurderingen av bokstavene inneholder feil, og begrunnelsen for konklusjonen er ikke faglig holdbar.

– I min tid på Kripos ble det benyttet en sjekkliste på 25 punkter. Ikke alle ble nødvendigvis nevnt i rapporten, men begrunnelsen for konklusjonen ble faglig godt beskrevet, sier Halvor Brustad.

TRE BOKSTAVER: Disse tre bokstavene ble tilsynelatende lagt til grunn for analysen og konklusjonen til Thomas Mathiesen. Foto: Skjermbilde
TRE BOKSTAVER: Disse tre bokstavene ble tilsynelatende lagt til grunn for analysen og konklusjonen til Thomas Mathiesen. Foto: Skjermbilde

Når Mathiesen blir forelagt denne kritikken, endrer han mening om eget arbeid:

– Vi har tatt til oss kritikken fra Halvor Brustad med flere, og kommet frem til at vi har levert et utilstrekkelig produkt i dette tilfellet. Vi vil gjennomgå og forbedre vår rutine for avrapportering, slik at premisser, opplysninger og vurderingene som rapportene bygger på kommer mye tydeligere frem i fremtiden.

– Purret flere ganger

I 2019 kontaktet en 59 år gammel kvinne fra Vestfold og Telemark Etterforsker1.

– Jeg fant ut at jeg har en annen biologisk far. Da jeg ikke klarte å spore han opp, involverte jeg Etterforsker1, forteller kvinnen til TV 2 hjelper deg.

HÅPET PÅ FAMILIEGJENFORENING: Kvinnen ønsket svært gjerne å finne faren sin. Foto: Privat
HÅPET PÅ FAMILIEGJENFORENING: Kvinnen ønsket svært gjerne å finne faren sin. Foto: Privat

Hun tar derfor kontakt med Thomas Mathiesen, som lover å finne faren, ifølge 59-åringen.

– Jeg forhåndsbetalte 17.500 kroner. Dette var en pakkepris hvor alt inngikk. Fikk aldri en skriftlig spesifikasjon på hva som inngikk, men antok at alt betyr et svar i andre enden. I stedet ble det bare mer og mer stille, forteller kvinnen.

FØRSTE FAKTURA: Dette betalte kvinnen i første omgang for arbeidet fra Etterforsker1. Foto: Skjermbildet
FØRSTE FAKTURA: Dette betalte kvinnen i første omgang for arbeidet fra Etterforsker1. Foto: Skjermbildet

Uker gikk, uten at hun hørte noen ting. Hun tar derfor selv kontakt.

– Jeg purret flere ganger, men fikk aldri noe konkret svar. Han bare svarte at det tar tid, og at han ikke kunne gi meg informasjon om hvordan han arbeider, da det er en bedriftshemmelighet.

– Jeg hadde så tiltro til han. Han var jo så hyggelig og lovet å finne faren min.

INDERLIG ØNSKE: Kvinnen forteller til TV 2 hjelper deg at hun var villig til å gjøre hva som helst for å oppnå sitt største ønske - å finne faren. Foto: Privat
INDERLIG ØNSKE: Kvinnen forteller til TV 2 hjelper deg at hun var villig til å gjøre hva som helst for å oppnå sitt største ønske - å finne faren. Foto: Privat

Betalte ytterligere

Etter en stund foreslo Mathiesen en DNA-test, som skulle hjelpe i etterforskningen. Dette betalte kvinnen ytterligere 9000 kroner for.

Ett og halvt år senere hadde hun fremdeles ikke fått et konkret svar.

– Etter flere purringer og sekken full av tålmodighet, sender jeg enda en mail, der jeg igjen etterspør DNA-testen, og ber han oversende en rapport der han redegjør for hva som er blitt gjort i etterforskningen.

Thomas Mathiesen svarer at DNA-testen ikke var god nok, og avslutter med dette:

INGEN RESULTAT: Etter å ha betalt 9000 kroner ekstra, er dette svaret kvinnen fikk. Foto: Privat
INGEN RESULTAT: Etter å ha betalt 9000 kroner ekstra, er dette svaret kvinnen fikk. Foto: Privat

Kvinnen tar en ny DNA-test ved Oslo Universitetssykehus, som skal ha 3320 kroner for jobben.

Dette krever hun tilbakebetalt fra Etterforsker1. Og til slutt får hun nøyaktig 3320 kroner tilbake.

– Jeg har betalt han 26.500 kroner, ikke fått noe konkret informasjon, ingen rapport og han fant aldri faren min, forteller hun.

– Dette var en fryktelig periode på alle mulige måter.

DNA-TEST: Kvinnen venter i over et halvt år på å få svar fra Etterforsker1, mens DNA-analysen tok tre uker via OUS. Foto: Illustrasjon/Pexels
DNA-TEST: Kvinnen venter i over et halvt år på å få svar fra Etterforsker1, mens DNA-analysen tok tre uker via OUS. Foto: Illustrasjon/Pexels

– Kjenner oss ikke igjen

Mathiesen forsvarer arbeidet som ble utført for kvinnen fra Vestfold og Telemark.

– Vi har sett nærmere på uttalelsene fra 59-åringen og kjenner oss ikke igjen i disse. Vi kan aldri garantere for et bestemt resultat i en etterforskningssak, sier Mathiesen.

Han mener han også var tydelig på at det er fullt mulig at informasjon om biologisk far ikke lar seg oppdrive i det hele tatt.

– Det ble refundert en del av fakturert beløp som kompensasjon for DNA-testen hun bestilte selv. Vi hadde kommet frem til en navngitt person av stor interesse for saken. Det ble lagt ned et betydelig arbeid i å forsøke å få innhentet nærmere avklaringer gjennom DNA-test, men vi kom dessverre aldri i posisjon til dette.

– Vi ga kvinnen oppdateringer per telefon og e-post, men utarbeidet ikke en rapport i denne saken da vi beklageligvis ikke kom frem til et resultat å rapportere, forklarer han.

Mathiesen skriver at det er naturlig at en klient opplever stor skuffelse i saker der selskapet ikke klarer å finne forelderen.

– Det har uansett utfall blitt levert et antall timer arbeid og tjenester i et oppdrag som klienten har bestilt.

– Dårlig bortforklaring

John Christian Grøttum reagerer på forklaringen:

«Dette er et typisk Thomas Mathiesen-svar. Ingen presise opplysninger om hva han har foretatt av undersøkelser, med andre ord, dette er en dårlig bortforklaring. Hvis utgangspunktet var så vanskelig burde han ha sagt nei til oppdraget. Det er bare tull å hevde at måten han jobber på er bedriftshemmeligheter.»

Dette er Mathiesen uenig i:

– Privatetterforskere som Grøttum og vi i Etterforsker1 har bedriftshemmeligheter. Dette være seg metoder for å finne informasjon eller annet. Overskuddsinformasjon er dessuten noe som reguleres av GDPR og personvernlovgivningen i Norge.

– Vi påtar oss mange typer av saker. Noen har et vanskeligere utgangspunkt enn andre. Vi informerer klienter både skriftlig og muntlig om hva det innebærer, avslutter Mathiesen.

TIPS OSS:

Er du misfornøyd med et kjøp eller en tjeneste, eller har du tips om andre forbrukersaker? Kontakt: Caroline.dahle@mastiff.no

– Selvstudier

TV 2 hjelper deg har spurt Mathiesen hvilken bakgrunn han har.

– Jeg har jobbet med skriftgransking i ti år. Min bakgrunn er fra IKT-sikkerhet. Etterforskning innen IT er ganske relevant til annen type etterforskning.

– Min bakgrunn er primært selvstudie, samt samarbeid med andre skriftgranskere. Vi har i alle år brukt utenlandske skriftgranskere, og min jobb var i flere år å skrive en oppsummering av deres funn. Dette har gitt meg mye kunnskap om faget.

Han legger til:

– Man lærer noe hver eneste dag, og med en dæsj ADHD/autisme, så er jeg kanskje mer fokusert på fagområdet og kunnskap enn mange andre.