Funn av giftige stoffer i mat: – Nedslående

En stor test av barnemat og fisk avslører farlige stoffer i to produkter.

TESTET: Det ble påvist PFAS i denne torsken, men mengden var ikke så stor at det overskrider EUs grenseverdier for PFAS i mat. Foto: Glenn Aaseby
TESTET: Det ble påvist PFAS i denne torsken, men mengden var ikke så stor at det overskrider EUs grenseverdier for PFAS i mat. Foto: Glenn Aaseby

TV 2 hjelper deg ville finne ut hvor vanlig det er å finne miljøgifter i maten, og har testet en rekke matvarer fra dagligvarebutikkene.

Stoffene vi leter etter er PFAS, som regnes blant de mest bekymringsfulle miljøgiftene vi omgir oss med.

Disse menneskeskapte kjemikaliene har hopet seg opp i naturen, og derfra finner stoffene veien inn i maten vi spiser.

Ny forskning kobler også PFAS til overvekt, les mer lenger ned.

Spedbarn ekstra sårbare

Vi har plukket ut åtte typer barnemat fra hyllene, fordi spedbarn er ekstra utsatt.

TESTET: TV 2 hjelper deg testet disse typene barnemat for PFAS-stoffer. Foto: Glenn Aaseby
TESTET: TV 2 hjelper deg testet disse typene barnemat for PFAS-stoffer. Foto: Glenn Aaseby

– Fosteret og den nyfødte er mer sårbare for PFAS enn voksne, sier Philippe Grandjean, professor i miljømedisin ved Syddansk Universitet.

Tester oppdrettslaks

Vi har også testet torsk fra Findus og norsk oppdrettslaks fra produsenten Lofoten. Er oppdrettsfisk verre enn villfanget fisk?

Som kartet under viser, er havområdene rundt Norge forurenset av PFAS. Spørsmålet er om dette også finnes i fisken du kjøper på butikken.

PFAS I HAVET: Jo mørkere skravering, jo mer PFAS. Foto: Sciencedirect.com
PFAS I HAVET: Jo mørkere skravering, jo mer PFAS. Foto: Sciencedirect.com

Vil ha totalforbud

Norge er blant landene som kjemper for et totalforbud mot disse kjemikaliene, som det finnes mange tusen av.

En viktig årsak er at PFAS-stoffene forstyrrer immunsystemet og hemmer utviklingen av antistoffer etter vaksinering.

Fakta om PFAS:

 • PFAS er en gruppe kjemiske stoffer som har vært brukt i over 50 år.
 • PFAS omtales ofte som «evighetskjemikalier» fordi de i liten grad brytes ned.
 • Stoffene brukes i en rekke produkter, blant annet matvareemballasje, rengjøringsprodukter og kosmetikk.
 • I dag antas det å være over 10.000 slike stoffer, et fåtall er forbudt.
 • I 2023 kom det nye grenseverdier i EU og Norge. Grenseverdiene sier hvor mye av disse stoffene som kan være i mat som skal selges og omsettes.

Kilde: FHI

– En redusert antistoffdannelse etter vaksinering betyr ikke at man nødvendigvis blir syk, men det kan bety at man er mindre motstandsdyktig mot infeksjoner generelt, ikke bare mot infeksjoner man er vaksinert mot, sier seniorforsker Helle Katrine Knutsen ved Folkehelsa.

Helle Katrine Knutsen ved Folkehelsa. Foto: FHI
Helle Katrine Knutsen ved Folkehelsa. Foto: FHI

Laboratoriet Eurofins har gjort jobben med å analysere totalt ti ulike produkter:

 • Rotfrukter med laks, Nestlé NaturNes
 • Laksegryte, Nestlé
 • Stroganoff Biff, Nestlé
 • Lasagne middag, Kolonihagen
 • Pastagrateng med tomat og skinke, Hipp organic
 • Fiskegryte med pasta og grønnsaker, Hipp
 • Fiskegrateng, Semper
 • Ris og kylling, Semper
 • Gourmet, ryggfilet av torsk, Findus
 • Laks naturell filet, Lofoten

  Resultater

  Det ble påvist PFAS i to av varene: Fiskegrateng fra Semper og torsk fra Findus.

  Fiskegratengen inneholder også torsk, begge produktene er miljømerket.

  Ingen av dem inneholder mengder som overskrider EUs grenseverdier for PFAS i mat.

PFAS: I denne pakka med frossentorsk ble det funnet miljøgifter. Foto: Glenn Aaseby
PFAS: I denne pakka med frossentorsk ble det funnet miljøgifter. Foto: Glenn Aaseby

Likevel er funnene langt fra uproblematisk.

Beregninger viser at et barn på 20 kilo kan spise inntil 352 gram av den testede gourmet-torsken i uka.

Spiser barnet mer enn det, vil det gå over grensen for hva som regnes som et trygt inntak per uke. Dette gjelder hvis barnet ellers ikke får i seg PFAS fra andre kilder, men stoffene vil også kunne finnes i andre matvarer.

Tidligere undersøkelser tyder på at en betydelig andel nordmenn kan få i seg mer PFAS-stoffer enn den ukentlige tålegrensen (se faktaboks).

MILJØGIFTER: Fiskegratengen inneholder torsk fra Atlanterhavet. Et barn på ti kilo kan spise inntil 2,2 kilo av denne i uka før grensen overskrides. Foto: Glenn Aaseby
MILJØGIFTER: Fiskegratengen inneholder torsk fra Atlanterhavet. Et barn på ti kilo kan spise inntil 2,2 kilo av denne i uka før grensen overskrides. Foto: Glenn Aaseby

– Nedslående

En voksen person på 70 kilo kan få i seg 1,2 kilo gourmet-torsk per uke før grensen overskrides. Det er ganske mye torsk, men er altså forutsatt at kostholdet ellers er fritt for PFAS.

– Disse resultatene er nedslående, men ikke overraskende. Dette føyer seg inn i det vi vet fra andre studier som viser at PFAS finnes i maten vår, i miljøet vårt og i andre organismer, sier Unni Eikeseth, førstelektor i naturfag ved NTNU.

– NEDSLÅENDE: Unni Eikeseth mener funnene er bekymringsfulle. Foto: Elin Iversen
– NEDSLÅENDE: Unni Eikeseth mener funnene er bekymringsfulle. Foto: Elin Iversen

Hun har skrevet bok om miljøgifter fra et forbrukerperspektiv.

– Det er bekymringsfullt at vi får i oss disse stoffene gjennom maten, når studier også viser at PFAS kan ha negative helseeffekter, legger hun til.

Stoffene kan blant annet forstyrre fosterutvikling og forplantningsevne, og er mistenkt for å kunne gi kreft.

Sammenheng med fedme

Danske forskere har også funnet ut at det kan være en sammenheng mellom PFAS og overvekt.

Forskerne undersøkte blodet fra nesten 400 overvektige personer fra flere land i Europa. Deltakerne gikk først ned i vekt, deretter ble de satt på ulike dietter.

De som hadde et forhøyet innhold av to typer PFASer i blodet la på seg igjen, til tross for at de fulgte diettene.

Studien er publisert i tidsskriftet Obesity.

Forskningsleder Philippe Grandjean ved Syddansk Universitet. Foto: Syddansk Universitet
Forskningsleder Philippe Grandjean ved Syddansk Universitet. Foto: Syddansk Universitet

– PFAS kan påvirke utvikling av fedme, sier en av forskerne bak studien, Philippe Grandjean, ved Syddansk Universitet.

Vil ikke konkludere

Helle Katrine Knutsen ved Folkehelsa mener imidlertid det er for tidlig å trekke noen konklusjoner.

– Studien kan ikke besvare om PFAS er årsaken til vektoppgang, eller om det er andre forhold som ligger bak.

Hun er likevel klar på at noe må gjøres for at vi skal få i oss mindre PFAS.

– Men det må skje uten at det går ut over kvaliteten på kostholdet. Til tross for at for eksempel fisk inneholder PFAS, så er det helsefordeler knyttet til fiskekonsum som man kan gå glipp av hvis man unngår fisk for å unngå PFAS-eksponering.

Nye kostholdsråd for de nordiske landene anbefaler dessuten at vi spiser mer fisk.

– Velg miljømerkede varer

– Etter mitt syn bør man senke eksponering ved å redusere inntak av fiskeartene som har høyest innhold av miljøgifter, og med det mener jeg både PFAS og andre miljøgifter, sier Knutsen til TV 2 hjelper deg.

Unni Eikeseth ved NTNU mener folk bør bli mer bevisste på hvordan de kan unngå slike stoffer:

– Vi trenger kunnskap slik at vi kan gjøre opp vår egen mening og unngå produkter med mye miljøgifter. Som vanlig forbruker kan man velge miljømerkede varer, som for eksempel svanemerkede varer.

FRIKJENT: I denne laksen ble det ikke påvist PFAS-stoffer. Foto: Glenn Aaseby
FRIKJENT: I denne laksen ble det ikke påvist PFAS-stoffer. Foto: Glenn Aaseby

Tålegrense for PFAS:


Kilde: FHI/EFSA

Produsentene svarer

Henrik von Lowzow hos Nomad Foods, som Findus er en del av, skriver følgende:

«Gitt de svært lave nivåene av PFAS som finnes i vår Findus Gourmet torsk, er vi glade for å se at våre nåværende interne retningslinjer og prosesser fungerer. Vi vil fortsette å følge lovgivningen nøye, holde oss oppdatert på nasjonale og internasjonale anbefalinger eller grenser, og iverksette tiltak der det er nødvendig.»

– Sikre produkter

Kommunikasjonsansvarlig hos Semper, Anne Lindfeldt, sier de jobber kontinuerlig for å sikre kvalitet og kontroll på barnematen:

«Foreldre som kjøper våre produkter kan være trygge på at de er gode, næringsriktige og sikre. Som analysen viser ligger gjeldende fiskegrateng under grenseverdiene for PFAS.

Vi stiller høye krav når vi kjøper råvarer og gjennomfører kvalitetskontroll av våre råvarer etter et spesielt program, inklusiv alt vann vi bruker i produksjonen.»

«Alle Semper-produkter for barn under tre år er av babymatkvalitet, det vil si har strengere krav til lave nivåer av sprøytemidler, giftstoffer og tungmetaller enn vanlig mat», avslutter Lindfeldt.

ULIKE FUNN: PFAS ble kun påvist i fiskegratengen, ikke i fiskegryta fra Hipp. Foto: Glenn Aaseby
ULIKE FUNN: PFAS ble kun påvist i fiskegratengen, ikke i fiskegryta fra Hipp. Foto: Glenn Aaseby