Den nylagte asfalten slo sprekker etter to uker: – Ser ut som en grønnsakshage

TV 2 HJELPER DEG: Jorunn Brække Ytrelid ble avkrevd en høy sum for asfalt på gangstien opp mot huset, men er svært skuffet over resultatet.

– Hvis man skal plante salat, kål eller gulrøtter, vil dette kunne funke. Men som asfalt på gangsti er det ubrukelig. Det ser mer ut som en grønnsakshage enn en gangsti, sukker Jorunn Brække Ytrelid fra Drammen.

Hun forteller at asfalten i gangstien begynte å slå sprekker bare noen dager etter at selskapet Isachsen Anlegg hadde lagt den. Etter at to-tre måneder har gått, er det lite som minner om nylagt asfalt.

Se den frodige asfalten i videoen øverst i saken!

– Jeg forventet at et stort og profesjonelt selskap ville gjøre en bedre jobb enn dette. Ikke minst med tanke på prisen de forlanger, sier Jorunn.

FRODIG: Det vokser friskt i Jorunns gangsti. Foto: Nils Ragnar Løvhaug/TV 2 hjelper deg.
FRODIG: Det vokser friskt i Jorunns gangsti. Foto: Nils Ragnar Løvhaug/TV 2 hjelper deg.

Les hva som skjer når TV 2 hjelper deg kontakter selskapet lenger ned.

Stusser på prisen

For ikke bare er Jorunn misfornøyd med jobben som er utført – hun mistenker også at prisen hun avtalte med selskapet er høyere enn den burde ha vært. Avtalen ble gjort i mai, da Isachsen Anlegg allerede var i gang med å legge asfalt langs fylkesveien nedenfor huset hennes.

– Jeg har lenge ønsket å legge asfalt på gangstien og tenkte dette måtte være det rette tidspunktet å få en god pris, siden Isachsen allerede var på plass med utstyr, mannskap og asfalt.

– Jeg kom i prat med den lokale anleggslederen for selskapet, som skrittet opp og fant ut at det var cirka 60 kvadratmeter.

– Han insisterte på at dette ville koste 45 000 kroner og at jeg «ikke hadde mange dager på meg», så jeg sa ok. Jeg vet ingenting om asfalt og trodde dette måtte være en god pris.

– Fikk dårlig følelse

Asfalten ble lagt umiddelbart, og Jorunn var ikke hjemme de timene arbeidet tok.

– Da jeg kom hjem og så hva som var gjort, fikk jeg en dårlig følelse av at denne prisen måtte være altfor høy. Asfaltlaget så nokså tynt ut, og flere steder var det heller ikke halvannen meter bredt – slik vi hadde avtalt.

På nettsidene til et annet selskap fant Jorunn en priskalkulator for asfaltjobber. Ifølge denne ville en slik jobb med 60 kvadratmeter asfalt koste i underkant av 25 000 kroner totalt.

Bør vare 20-25 år

Veiteknisk Institutt er det norske kompetansesenteret for asfalt. Daglig leder Eirik Wulvik vil ikke kommentere Jorunns gangsti konkret siden han ikke har vært på stedet, men kommer med noen generelle vurderinger om hva forbrukere bør kunne forvente av slike jobber.

– Generelt skal et asfaltdekke ha lang levetid og bør vare i 20-25 år. Det skal selvfølgelig ikke komme gress opp etter noen uker. Tykkelsen bør være minimum 4 centimeter, og ofte er 5 centimeter å foretrekke, slår han fast.

LANG LEVETID: Asfalt bør vare 20-25 år, slår Eirik Wulvik i Veiteknisk institutt fast. Foto: Morten Bendiksen.
LANG LEVETID: Asfalt bør vare 20-25 år, slår Eirik Wulvik i Veiteknisk institutt fast. Foto: Morten Bendiksen.

– En privatperson vet jo ikke så mye om asfalt og må ofte lytte til anbefalinger fra entreprenør. Da må man kunne forvente at riktig utstyr, riktig asfaltmasse og kompetanse blir benyttet. Ofte feiles det ved at det ikke er noen beskrivelse eller skriftlig avtale. Faktureringen må være lett å sammenligne med tilbudet, fortsetter Wulvik.

Kontant svar

Men i Jorunns tilfelle ble avtalen gjort muntlig og via SMS, uten ytterligere spesifikasjoner. Da hun viste til kalkulatoren og stilte spørsmål ved prisen, var svaret kontant fra Isachsens anleggsleder.

«Nå er det slik at vi har avtalt en pris. Så slik blir det. Her er ingen prisgaranti», svarte selskapets mann på SMS.

– Jeg skrev i en ny mail at kvaliteten på arbeidet er svært dårlig, siden ugresset gror rett gjennom, og asfalten er ujevn både horisontalt og vertikalt. Jeg ønsket også at kostnadene til personell og materialer skulle spesifiseres før jeg betalte, slik at jeg kunne se hvilket arbeid som er utført, hvem som har utført det og hva jeg faktisk betaler for, forteller Jorunn.

Etter hvert fikk Jorunn en faktura hvor prisen var satt ned til 36 250 kroner – en pris hun fortsatt mener er for høy. Igjen etterlyste hun spesifikasjon på jobben. Og igjen var svaret fra Isachsen av det bestemte slaget:

«Jeg har heldigvis en bekreftelse fra deg på 45000,- denne kommer du til å få snart!!» Kvaliteten på arbeidet hadde de imidlertid ingen kommentar til.

Fikk doblet faktura

Jorunn viste til Håndverkertjenesteloven, hvor det står at «regningen skal gjøre det mulig for forbrukeren å bedømme arten og omfanget av arbeidet og materialer som er brukt.» Da svarte Isachsens anleggsleder med å sende en spesifisert faktura – hvor prisen plutselig var på over 77 000 kroner. Mailen som fulgte med var kort:

«Du kan gjerne få denne fakturaen om du vil..»

– Her har de blant annet tatt med arbeid med en mur, noe som aldri var en del av avtalen. Det asfalterte området er også oppgitt til 80 kvadratmeter, og ikke 60 som selskapet sa da avtalen ble gjort.

– Jeg opplever kommunikasjonen som veldig arrogant og at jobben de har gjort er verdiløs for meg. Skal jeg få en ordentlig gangvei der så må jeg fjerne asfalten og få lagt ny. Så jeg har jo i grunn kjøpt en ekstra utgift, sier Jorunn, som sendte en mail til TV 2 hjelper deg for å få hjelp med saken.

– Kjenner ikke saken

TV 2 hjelper deg kontakter Isachsens anleggsleder for å få selskapets versjon av hva som har skjedd. Svaret vi får i den korte telefonsamtalen er overraskende.

– Den saken kjenner jeg ikke til.

Et par timer senere er imidlertid anleggslederen på plass utenfor huset til Jorunn, der han gjentatte ganger ringer på døra, ringer på mobil og sender SMS-er der han ber henne komme ut og spør om hun vil ha fjernet asfalten.

– Jeg opplevde situasjonen som såpass ubehagelig at jeg ikke ville åpne døra og var glad da han kjørte igjen etter en halvtimes tid, forteller Jorunn.

Sletter kravet

TV 2 hjelper deg kontakter også Isachsen Anlegg sentralt, og senere samme kveld får Jorunn en telefon fra anleggslederens kollega, avdelingsleder Roger Kjenås.

Nå beklager selskapet at de ikke har vært tydelige nok som profesjonell part på at resultatet ikke ville bli bra når grunnarbeidet under ikke ble utbedret og masse utskiftet. De vil også slette fakturakravet og tilbyr seg å fjerne asfalten.

Samtidig ber selskapet om en bekreftelse fra Jorunn på at «vi kan være ferdig med dette nå og at saken avsluttes fra begge sider.»

Svarer ikke på alt

TV 2 hjelper deg har likevel en rekke spørsmål til Isachsen Anlegg, blant annet hvor fakturaen på over 77 000 kroner som inkluderte en mur kommer fra. Avdelingsleder Roger Kjenås velger å svare oss skriftlig:

SVARER PÅ NOE: Roger Kjenås i Isachsen Anlegg velger å svare på noen av TV 2 hjelper degs spørsmål. Foto: Isachsen Anlegg.
SVARER PÅ NOE: Roger Kjenås i Isachsen Anlegg velger å svare på noen av TV 2 hjelper degs spørsmål. Foto: Isachsen Anlegg.

«Vi viser til din epost under og følger en oppsummering av saken fra vår side. Vi velger å gjøre det på denne måten da vi oppfatter flere av dine spørsmålsformuleringer som tendensiøse og til dels misvisende.

Da vår representant gjorde avtale om å legge asfalt hos kunden ble kunden gjort oppmerksom på at hvis arbeidet skulle utføres uten grunnarbeid med masseutskifting, ville ikke resultatet bli fullgodt. Samtidig erkjenner vi som profesjonell part at vi skulle vært enda tydeligere på dette.

Vi har avtalt med kunden at hun ikke skal betale for jobben som er utført, og at og at vi fjerner asfalten, samtidig som vi legger ny asfaltgrus uten kostnad.

Og med denne avtalen er kunden og vi enige om at saken avsluttes når arbeidene er utført.»

Isachsen Anlegg svarer ikke på spørsmål om verken priser, fakturaer, kundebehandlingen underveis, eller anleggslederens uanmeldte besøk på Jorunns gårdsplass.

Tilfreds med løsningen

Jorunn sier at hun aldri fikk beskjed om at det ikke skulle gjøres grunnarbeid, og at hun aldri ville akseptert en pris på 45 000 kroner hvis hun hadde fått vite at resultatet ikke ville bli bra.

Hun er likevel tilfreds med løsningen selskapet nå har kommet med.

– Jeg er fornøyd med at jeg slipper å betale for noe som bare har vært plunder og heft, det er det viktigste. Jeg har ikke bruk for den asfalten som ligger der nå, så jeg er glad for at de fjerner den, konkluderer Jorunn.