Fødselsnummeret ditt på avveie

Millioner av fødselsnumre ble sendt ut til media ved en feiltakelse.

Fødselsnummeret til nær flere millioner nordmenn ble sendt ut på en cd-rom til redaksjoner som mottar skattelistene fra Skatteetaten. Det skal dreie seg om samtlige fødselsnumre til voksne norske skattebetalere. Finansminister Kristin Halvorsen reagerer kraftig på det som har skjedd og kaller skattedirektøren inn på teppet. - Jeg har bedt om at skattedirektør Svein Kristensen kommer til Finansdepartementet i morgen for å redegjøre for hvordan dette har skjedd, hvordan

Mer innhold fra TV 2