MOT SIN VILJE: Politiet fjerner flere demonstranter i Oslo. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2
MOT SIN VILJE: Politiet fjerner flere demonstranter i Oslo. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2
Fosen-aksjonen i Oslo sentrum

Fjerner demonstranter med makt: – Feigt

Mens Norge sov, ble aksjonistene inne i Olje- og energidepartementet i natt fjernet med makt av politiet. Nå bæres de vekk fra Regjeringens dørstokk.

Aksjonistene som har okkupert lobbyen i olje- og energidepartementet i fire døgn, ble i natt båret ut. DSS, som er ansvarlige for sikkerheten i regjeringsbyggene, ba politiet sent søndag kveld om å få dem fjernet.

Anslagsvis noen hundre demonstranter er på plass utenfor departementsbygningen mandag formiddag. Blant dem er Gretha Thunberg. Allerede i natt samlet de seg og ropte slagord utenfor, mens politiet grep inn mot de som var inne i bygget.

De blokkerer også inn- og utgangene til bygget – lenket fast. Klokken 13.30 fjerner politiet dem makt.

 Foto: Erik Edland / TV 2
GRIPER INN: Politiet har bestemt seg for å bruke makt i Regjeringskvartalet. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Politiet skriver på Twitter klokken at «det er besluttet å rydde Keysers gate mellom Akersgata og Munchs gate», for at departementsansatte får tilgang til arbeidsplassen.

– De demonstrantene som befant seg innenfor sperringene etterkom ikke politiet sitt pålegg. De har nå blitt båret ut, sier politiet.

De sier ingen av aktivistene skal pågripes.

– Vi opplever det som feigt. Å hente oss ut når verden sover og pressen ikke er her for å ta de bildene, sier den samiske artisten Ella Marie Hætta Isaksen til TV 2. Hun er blant de som i over fire dager har okkupert departementet.

I LENKER: Greta Thunberg og et stort antall demonstranter lenket seg fast mandag. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2
I LENKER: Greta Thunberg og et stort antall demonstranter lenket seg fast mandag. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Ikke blitt hørt

Artisten mener aksjonen har blitt forsøkt usynliggjort:

– Det er absolutt ikke tilfeldig at vi ble båret ut i natt, det kan jeg si med sikkerhet. De er redd for de bildene med unge, sinte samer i kofte som krever egne rettigheter. Det ser ikke bra ut, mener hun.

Hun beskriver sivil ulydighet som «siste utvei». Kampanjer, høringsrunder og kronikker har ikke ført frem, sier Hætta Isaksen.

– Vi har ikke blitt hørt. Da var det et nødvendig steg å ta. Det er lett å rettferdiggjøre litt uskyldig sivil ulydighet, når staten Norge begår over 500 dager med menneskerettighets­brudd mot sitt eget folk.

BLOKKERER INNGANGEN: Anslagsvis et par hundre demonstranter er på plass utenfor olje og energidepartementet mandag morgen. Blant dem Ella Marie Hætta Isaksen og Gretha Thunberg. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2
BLOKKERER INNGANGEN: Anslagsvis et par hundre demonstranter er på plass utenfor olje og energidepartementet mandag morgen. Blant dem Ella Marie Hætta Isaksen og Gretha Thunberg. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Olje- og energiminister Terje Aasland sier til NRK mandag at det er opp til Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) å håndtere sikkerheten i bygningen.

– Jeg har hele tiden sagt at jeg synes en fredfull markering har vært bra for demokratiet. Men når det gjelder hendelsene rundt demonstrantene, er det DSS som håndterer det, sier Aasland.

Han har planlagt møte med sametingspresidenten torsdag denne uken, og lover at departementet skal «se på tiltak», før de skal fatte et nytt vedtak.

– Kulturelt folkemord

Bakgrunn for demonstrasjonene er høyesterettsdommen som i oktober 2021 slo fast at vindkraftutbyggingen på Fosen var i strid med både menneskerettighetene og samenes rettigheter som urfolk.

– Det er leit at staten putter samisk ungdom og allierte i en sånn posisjon der de må bæres vekk av politiet. Det er helt uhørt for staten Norge, sier aktivist Beaska Niillas til TV 2.

I PROTEST: Baeske Niillas utenfor Olje- og energidepartementet mandag morgen. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2
I PROTEST: Baeske Niillas utenfor Olje- og energidepartementet mandag morgen. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Niillas forklarer hvordan vindturbinene ødelegger samenes livsgrunnlag der de er satt opp:

– De ødelegger beitelandet. Det er ikke mulig å bedrive reindrift der. Omfanget er sås stort at det er et menneskerettighetsbrudd. Da nektes samene å bedrive sin kultur, sier han. Den sørsamiske kulturen er spesielt truet i Sápmi, påpeker han.

– Det medfører rett og slett et kulturelt folkemord. Folk bruker å reagere kraftig når sånne ord blir brukt, men det er realiteten. Det er det staten holder på med. Ved å ikke gjøre noe med det, opphører samisk kultur, sier Niillas videre.

Fjernet med makt

– Klokken 01:36 på natten kom politiet for å fjerne oss, meldte sentralstyrmedlem i Natur og Ungdom Rasmus Berg på Twitter.

Mari Qviller i Natur og ungdom var en av de som ble fjernet med tvang.

– Nå er det rett og slett nok. Det har gått ganske langt over 500 dager siden høyesteretts­dommen falt. Det er helt uhørt at rettsstaten Norge kan tillate det, sier hun.

Operasjonsleder Gjermund Stokkli bekreftet like etter til TV 2 at politiet er på stedet, og at aksjonistene har fått beskjed om at de må fjerne seg fra bygget innvendig.

SLAGORD: Aktivistene roper for å bli hørt. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2
SLAGORD: Aktivistene roper for å bli hørt. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Klokken 22.10 i går kveld fikk vi en begjæring fra DSS, som har ansvaret for sikkerheten i regjeringsbyggene. Det er de som er grunneier, og når de kommer med en slik begjæring har vi både rett og plikt til å gripe inn, sier Stokkli.

Olje- og energidepartementet klassifiserer som et skjermingsverdig objekt, sier han.

Politiet opplyser til TV 2 like før klokken 02.25 at de er i dialog med demonstrantene, og har bedt dem om å forlate stedet. De har fått en tidsfrist til klokken 02.25.

UTENFOR: Aksjonen ved Olje- og energidepartementet fortsetter mandag morgen – utenfor bygningen. Foto: Ole Berg-Rusten/NTB
UTENFOR: Aksjonen ved Olje- og energidepartementet fortsetter mandag morgen – utenfor bygningen. Foto: Ole Berg-Rusten/NTB

– Nå har de fått pålegg om å forlate. Men i verste fall må vi fjerne dem med makt hvis de ikke vil gå frivillig, sier Stokkli like før 02.25.

TV 2 fulgte med på aktivistenes live-stream fra klokken 02.25. De ble båret inn i heiser og ned i politibilene. Aktivistene var svært opprørte over å bli hentet ut midt på natta, og over at de ble fraktet ut gjennom en heis og ned i en lukket bil i et garasjeanlegg. De fikk beholde telefonene, og fortsatte å uttale seg på live-stream, helt til de avsluttet.

Thunberg: – Vi må stå opp

Sammen med Norske Samers Riksforbund Nuorat har Natur og Ungdom planlagt en større demonstrasjon der målet er å blokkere alle inngangene til Olje- og energidepartementet fra klokken syv mandag morgen.

Greta Thunberg er mandag morgen på plass utenfor Olje- og energidepartementet i Oslo. Hun sier hun er der for «å støtte samenes kamp for sine menneskerettigheter og urfolksrettigheter».

– Vi kan ikke bruke klimaomstilling som bakgrunn for kolonialisme. Vi må stå opp mot de menneskerettighetskrenkelsene som har vært, sier Thunberg til TV 2.

– Hva tenker du om at aksjonistene ble båret ut i natt?

– Man kan virkelig spørre seg om hvilke politiet sier er «beskyttet», og hvem som begår det egentlige lovbruddet her, svarer Thunberg.

Fosenaksjonistene raser i pressemelding

I en pressemelding som kom ut like etter arrestasjonen er aksjonistene sterkt kritiske til at de ble hentet ut midt på natten.

– Måten arrestasjonen gjøres på er nøyaktig hvordan aksjonen vår, Fosensaken, og det samiske folket i historien har blitt behandlet. Vi blir forsøkt usynliggjort og tiet, her ønsker staten bare å unngå en ny Altaaksjon i bilder og dagslys. Men vi lar oss aldri tie! - sier Elle Rávdná Näkkäläjärvi.

Mandag fortsetter demonstrasjonene, og DSS har bedt ansatte i syv departementer om å holde seg hjemme.

– Vi har tenkt å hindre folk i å gå inn så langt det går. Vi sitter i veien for dem. Det gjør vi fordi vindturbinene i Fosen står i veien for reindriftssamene på Fosen og for unge samers fremtid. Vi ser ikke noe annet valg enn å aksjonere, sier presseansvarlig Tuva Mjelde Refsum i Natur og ungdom til TV 2.

DØMT I HØYESTERETT: Roan Vindpark på Fosen i Trøndelag. Foto: Stein Roar Leite / TV 2
DØMT I HØYESTERETT: Roan Vindpark på Fosen i Trøndelag. Foto: Stein Roar Leite / TV 2

Hun opplyser om at de ikke har blitt bedt om å fjerne seg fra utsiden, men at de vil stå i veien for adgangen til bygget også hvis de får beskjed om å fjerne seg.

DSS: Blokaden ville hindret ansatte

DSS kom med en uttalelse natt til mandag klokken 04.35:

– DSS ber politiet om hjelp til å avslutte demonstrasjonene i regjeringskvartalet, skriver presseansvarlig Espen Evensen.

– Det var demonstrantenes varslede opptrapping av aksjonen med blokade av flere bygg som gjorde at DSS ba om hjelp fra politiet, skriver han.

DSS oppgir at «Etter en samlet vurdering mener DSS derfor at opptrappingen medfører en sikkerhetsmessig risiko som ikke kan håndteres uten at det er til hinder for departementenes funksjon.»