- Finanskrisen endrer ikke statsbudsjettet

Jens Stoltenberg avviser kriseforlik.

Finanskrisen fører ikke til vesentlige endringer i statsbudsjettet, slik opposisjonen krever. Tilbudet om et bredt forlik blir kontant avvist av regjeringen.

– Vårt forslag til statsbudsjett vil bli vedtatt i Stortinget, så å si uforandret. Statsbudsjettet møter finanskrisen på en god måte og legger til rette for lavere rente. Det er det viktigste nå, sier statsminister Jens Stoltenberg (Ap) til NTB.

Han tar forbehold om enkelte mindre justeringer fra de rødgrønnes side, men avviser tilbudet fra Høyre om et kriseforlik.

– Det er ikke noe grunnlag for å forhandle med Høyre om lavere skatt til dem som har mest fra før. Tiden er inne for lavere rente og for å få bankene til å fungere igjen. Det er det vi må fokusere på, ikke milliarder på usosiale skattelettelser, sier Stoltenberg.

Skattelette
Opposisjonen på Stortinget mener statsbudsjettet bærer preg av å være ferdigstilt før finanskrisen slo til for alvor. Partiene har i lang tid krevd endringer som følge av krisetidene.

Regjeringen ble invitert til et bredt forlik da Høyre presenterte sitt alternative statsbudsjett mandag. Men invitasjonen hviler på en klar forutsetning: Skatteprofilen i regjeringens budsjettforslag må endres dramatisk.

– For oss er det et strengt førstekrav at regjeringens skatteøkninger blir fjernet i statsbudsjettet og at det blir gitt skattelettelser slik vi foreslår, sier finanspolitisk talsmann Jan Tore Sanner.

Høyre flytter på mellom 10 og 11 milliarder i sitt budsjettforslag og vil ha skattelettelser på til sammen 5,5 milliarder kroner.

– Nå er det tid for å høre på opposisjonen, sier Erna Solberg, som mener Kristelig Folkeparti, Venstre og Frp trekker i samme retning som Høyre.

– Regjeringen må innse at det ikke blir noe forlik med dens skattepolitikk, sier hun.

– Nye tiltak
At det ikke blir noe bredt forlik om budsjettpolitikken, lever statsministeren veldig godt med. Han mener budsjettforslaget fra Høyre synliggjør forskjellene i det politiske landskapet.

– Jeg er sikker på at Høyre legger fram sine forslag i den aller beste hensikt. Men skattelettelser, kutt i u-hjelpen, kutt i fagforeningsfradraget og økte barnehagepriser er ikke politikk jeg vil støtte. Det blir ingen skattelettelser med denne regjeringen, sa Stoltenberg da han mandag holdt foredrag for økonomistudenter og andre interesserte på Blindern i Oslo.

Han avviser at regjeringens forslag til statsbudsjett innebærer urimelige skjerpelser for næringslivet.

– Skatteprofilen er god. De som har mest, bidrar mer. Vi har tettet enkelte skattehull, ikke lagt opp til en massiv økning av skattene, sier han.

Stoltenberg mener lavere renter i langt større grad enn lavere skatt vil føre til mer fart i økonomien, noe han mener er riktig resept for Norge.

– Vi har lagt fram et ekspansivt budsjett, som i god keynesiansk ånd sporer til motkonjunkturpolitikk. Vi er beredt til å iverksette nye tiltak dersom det skulle vise seg å være nødvendig, men foreløpig er det ikke behov for det, sier han. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2