Fengsel for Herlofsen og Sandstrøm

Psykiater Pål Herlofsen og psykolog John Sandstrøm er dømt for korrupsjon og for å ha solgt falske legeerklæringer.

Psykiater Pål Herlofsen og psykolog John Sandstrøm er dømt for å ha solgt falske legeerklæringer og korrupsjon, melder dn.no Påførte Folketrygden et tap på 130 mill. Herlofsen og Sandstrøm er i Oslo tingrett dømt til ubetinget fengsel i to år og seks måneder for blant annet grovt trygdebedrageri og dokumentfalsk. Retten legger til grunn at faktisk tap og potensielt tap for Folketrygden beløper seg til totalt om lag 130 millioner kroner. I tilegg til

Mer innhold fra TV 2