npe om feiltolkning av celleprøver:

– Elisabeth og 65 andre kvinner kunne ha unngått kreft

– Forsinket diagnostisering har ført til livmorhalskreft som sannsynligvis ville vært unngått, konkluderer Norsk pasientskadeerstatning (NPE).

Personlig svikt av de som tolker celleprøver og undersøkelser er årsak til at minst 66 kvinner har utviklet livmorhalskreft siden 2014.- I disse sakene dreier det seg om å oppdage forstadier til kreft. Så med riktig oppfølging ville de fleste av disse kvinnene sannsynligvis unngått å få kreft, sier NPE-direktør Rolf Gunnar Jørstad.Så langt har NPE utbetalt 62 millioner kroner i erstatning i disse sakene, men i mange av sakene er ikke erstatningen ferdigberegnet.Fikk sjok