Foto: Ole Enes Ebbesen

Fyldige lepper og glatt hud er milliardbusiness i Norge.

Dr. Olah Rosman driver Ru-klinikken i Stavanger.
Hun vil ha en seriøs skjønnhetsbransje, og luke vekk de useriøse. Foto: Lars Christian Økland / TV 2

Ikke så rart at noen blir fristet til å bryte loven.

Eksplosiv økning i bruk av botox-produkter

Stadig flere nordmenn bruker botox-produkter, fillers og ekstreme hudbehandlinger for å få utseendet man drømmer om.

De siste ti årene er det registrert en omsetningsøkning i antall pakker med botox-produkter til private klinikker, på hele 410 prosent.

Det viser tall som TV 2 har fått tilgang til av Legemiddelverket.

I Stavanger opplever kosmetisk lege Rolah Osman, usedvanlig travle tider.

Pågangen er enorm og har aldri vært større
Rolah Osman

Hun eier Ru-klinikken og har i dag tre ansatte.

De fleste kundene hennes er godt voksne kvinner.

ELSKER FAGET: – For meg er dette et estetisk og kreativt fag og jeg elsker det. Jeg ser glede i mine pasienters øyne når de er ferdig med behandlingen, sier Osman. Foto: Lars Christian Økland / TV 2
ELSKER FAGET: – For meg er dette et estetisk og kreativt fag og jeg elsker det. Jeg ser glede i mine pasienters øyne når de er ferdig med behandlingen, sier Osman. Foto: Lars Christian Økland / TV 2

I likhet med mange klinikker tilbyr også Osman kosmetisk toksin-behandling - bedre kjent som såkalt «Botox-behandling».

– De som tilbyr ulike inngrep, injeksjoner og behandling, må være kompetente, påpeker hun.

Denne kompetansen har alt å si for pasientsikkerheten. Og for omdømmet til bransjen, understreker Osman.

SUKSESS: Rolah Osman driver sin egen klinikk i Stavanger, er utdannet kosmetisk lege og har fulle kundelister. Foto: Lars Christian Økland / TV 2
SUKSESS: Rolah Osman driver sin egen klinikk i Stavanger, er utdannet kosmetisk lege og har fulle kundelister. Foto: Lars Christian Økland / TV 2

Hva kan skje hvis man ikke følger spillereglene?

Det kan få katastrofale følger for pasienten som kan få alvorlig skade ved feilbehandling, påpeker Osman.

Botox-boomen

Skjønnhetssalonger har poppet opp på gatehjørner over hele landet de siste årene.

BEHANDLINGSBOOM: Bare rundt Bergen sentrum finnes det nå over 30 aktører som tilbyr botox- og fillersbehandlinger. Foto: Jan-Petter Dahl / TV 2
BEHANDLINGSBOOM: Bare rundt Bergen sentrum finnes det nå over 30 aktører som tilbyr botox- og fillersbehandlinger. Foto: Jan-Petter Dahl / TV 2

Ingen vet nøyaktig hvor mange nordmenn som har betalt for injiseringer som blant annet fjerner «kråketær», smilerynker og utjevner uønskede linjer i ansiktet.

Tall TV 2 har innhentet viser at det har vært en kraftig økning i bruk av botox-lignende legemidler.

På ti år har salget av botulinumtoksin, som ofte omtales som Botox, skutt i været.

I 2012 ble det omsatt drøyt 38.000 pakninger med botulinumtoksin i Norge.

I 2021 er omsetning passert hele 144.000 pakninger, ifølge Folkehelseinstituttet.

TV 2 har sett på hvor mye av den totale omsetningen, på 144 000 pakninger, som går til sykehus og hvor mye som går til private helse- og skjønnhetsklinikker.

BOTULINUMTOKSIN: Dysport er et av seks legemidler som brukes for å fjerne rynker. Botox er det mest kjente og brukte varemerket. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2
BOTULINUMTOKSIN: Dysport er et av seks legemidler som brukes for å fjerne rynker. Botox er det mest kjente og brukte varemerket. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

I 2011 gikk omtrent halvparten til sykehus hvor medikamentene ble benyttet for å behandle skjelvinger, svettetokter, migrene og andre somatiske plager.

Den andre halvparten av medikamentene gikk i 2011 til det private markedet.

De siste ti årene er trenden klar.

Stadig mer av omsetningen av botulinumtoksin har gått til private helse- og skjønnhetsklinikker.

Botox

Botulinumtoksin - også kalt Botox på folkemunne - brukes i små doser for å glatte ut rynker i ansiktet.

Botox er et av flere legemidler som også er godkjent til bruk mot blant annet kronisk migrene hos voksne.

Botox-lignende legemidler brukes også til behandling av muskelspasmer, overaktiv blære med og kraftig svetting i armhulene.

På ti år, frem til 2021, er det i private klinikker registrert en omsetningsøkning i antall pakker på hele 410 prosent.

Til sammenligning har omsetningsøkningen i samme periode vært på 150 prosent ved sykehusene.

Lovbrudd

Nordmenn bruker milliarder på å fikse på utseendet. Og i dette markedet opererer også aktører som bryter loven.

Et lovbrudd som går igjen er at mange kunder får injisert botox-produkter, uten først å ha vært i kontakt med en lege.

– Ikke forsvarlig

Før det skrives ut resept og settes injeksjoner med legemidler som Botox, skal en lege utrede pasienten.

Botox-produkter inneholder en svært farlig nervegift som lammer ansiktsmusklene, slik at rynkene blir mindre.

Ved uforsvarlig behandling kan det oppstå alvorlige skader - og dødsfall.

UFORSVARLIG: Med økt vekst i av behandlinger, øker naturlig nok sjansen for at flere utfører uforsvarlige tjenester, mener avdelingsdirektør Anne Myhr i Helsetilsynet. Foto: Tommy Storhaug / TV 2
UFORSVARLIG: Med økt vekst i av behandlinger, øker naturlig nok sjansen for at flere utfører uforsvarlige tjenester, mener avdelingsdirektør Anne Myhr i Helsetilsynet. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Bruken er derfor strengt regulert i Norge.

Helsetilsynet har hatt flere saker hvor pasienter har fått injisert Botox uten at en lege har undersøkt pasienten før det er skrevet ut resept.

– Vi har konkludert med at det gis tjenester som ikke er forsvarlig.

Myhr påpeker at en lege som mottar en pasient eller skal vurdere å gi en behandling, alltid skal snakke med og undersøke pasienten før det skrives ut resept.

– Dette for å forsikre seg om at pasienten tåler behandlingen og at det ikke er fare for bivirkninger.

Ulovlig behandling

TV 2 har ringt opp flere klinikker som tilbyr botox-behandling, for å se hvor mange som følger lovverket.

Alle de syv klinikkene vi kontakter tilbyr oss time uten at vi trenger å møte legen. Det er tilstrekkelig at vi enten skriver under på et samtykkeskjema eller blir konsultert av en sykepleier.

TIMEBESTILLING: TV 2-journalist Karen Anna Kleppe ringer opp klinikker som tilbyr botulinum-behandling. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2
TIMEBESTILLING: TV 2-journalist Karen Anna Kleppe ringer opp klinikker som tilbyr botulinum-behandling. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Samtlige steder vi kontakter har et system som sørger for at man får legemiddelet uten først å ha en direkte konsultasjon eller samtale med lege som observerer pasienten. Dette til tross for at det er dét loven krever.

Klinikkene har alle leger som skriver ut resept på legemidler uten å treffe pasientene.

FORTYNNET NERVEGIFT: Botulinumtoksin er blant verdens mest potente naturlige nervegifter, men i fortynnet tilstand benyttes dette trygt til medisinske og kosmetiske formål. Foto: Lars Christian Økland / TV 2
FORTYNNET NERVEGIFT: Botulinumtoksin er blant verdens mest potente naturlige nervegifter, men i fortynnet tilstand benyttes dette trygt til medisinske og kosmetiske formål. Foto: Lars Christian Økland / TV 2

Helsetilsynet er kjent med den typen lovbrudd TV 2 avdekker.

– De som bor i Norge skal være trygg på at de tjenestene som ytes er forsvarlige. Så det er klart at når noen ikke følger loven og ikke gir forsvarlige tjenester, så er det alvorlig, sier avdelingsdirektør Anne Myhr i Helsetilsynet.

STILLER KRAV: Anne Myhr forklarer at det stilles strenge krav til de som driver med skjønnhetstjenester. Foto: Tommy Storhaug / TV 2
STILLER KRAV: Anne Myhr forklarer at det stilles strenge krav til de som driver med skjønnhetstjenester. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Myhr påpeker at helsepersonell som driver skjønnhetstjenester omfattes av loven på lik linje med de som driver mer tradisjonell «helsehjelp».

– Og da er det strenge krav som settes.

Myhr mener at med økt vekst i tjenesten, øker naturlig nok også sjansen for at flere yter uforsvarlige tjenester.

– Og det er jo noe som vi absolutt ikke ønsker.

DYSPORT: Dysport er populært for å glatte ut glabella – området mellom øyenbrynene. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2
DYSPORT: Dysport er populært for å glatte ut glabella – området mellom øyenbrynene. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

– Statens helsetilsyn mottar et begrenset antall saker på dette området, men vi ser likevel en økning.

– Gjør tilsynet nok for å ta lovbryterne?

– Det er først og fremst de som yter tjenestene som er ansvarlig for at disse er ansvarlige, men tilsynet har også en viktig rolle i å avdekke og følge opp at lovbrudd utbedres.

– Vi må bruke ressursene der behovet er størst og hvor vi oppnår mest effekt.

Myhr nevner da sårbare grupper som psykisk utviklingshemmede og personer med psykiske lidelser.

– Men man vil nok kunne hevde at tilsynet burde ha gjort mer.

– Er lovverket på dette området klart og tydelig nok?

– Vi har ikke pekt på det som et stort problem. Det er mer det å etterleve det regelverket som faktisk er vedtatt, fastslår Myhr.

Etterlyser tydeligere lovverk

Rolah Osman er styremedlem i interesseorganisasjonen Norfem. Hun ønsker er sertifisering av de som driver med injeksjonsbehandling.

– Vi vil at kun sykepleiere og leger skal få sette injeksjoner.

LOVLIG: Rolah Osman er kosmetisk lege, og driver en lovlig skjønnhetsklinikk i Stavanger. Foto: Lars Christian Økland / TV 2
LOVLIG: Rolah Osman er kosmetisk lege, og driver en lovlig skjønnhetsklinikk i Stavanger. Foto: Lars Christian Økland / TV 2

Hun mener det er lite kontroller over hvem som driver i denne bransjen og ber om at myndighetene skjerper kontrollen og regelverket.

– Jeg etterlyser et tydeligere lovverk som beskriver nøyaktig hvem det er som får lov til å drive med dette.

– Man har jo hørt om ufaglært personell som driver klinikk der ingen er lege eller sykepleier. Det er kanskje det mest urovekkende vi hører.

VIL STRAMME INN: Kosmetisk lege Rolah Osman mener myndighetene må stramme inn lovverket for hvem som kan injisere stoffer som Botox. Foto: Lars Christian Økland / TV 2
VIL STRAMME INN: Kosmetisk lege Rolah Osman mener myndighetene må stramme inn lovverket for hvem som kan injisere stoffer som Botox. Foto: Lars Christian Økland / TV 2