Foto: Heiko Junge

Kriminalsjef Arne Pedersen var mannen som ga svarene hele Norge ønsket seg.

Han ledet etterforskningen som førte til at Jan Helge Andersen og Viggo Kristiansen ble dømt for drapene i Baneheia.

Etter at saken ble gjenåpnet, har han vært taus i offentligheten. Nylig sendte han likevel et brev til statsadvokaten i Oslo.

Han er tydelig på hva han mener må skje.

Brevet fra kriminalsjefen

– Det vitner enten om en desperat mann som prøver å verne om sitt ettermæle, eller om en person som ikke lenger er i stand til å ta innover seg ny informasjon og sakens realiteter, sier Viggo Kristiansens forsvarer Arvid Sjødin om brevet fra Arne Pedersen.

I februar i fjor fikk Kristiansen gjenåpnet dommen på 21 års forvaring etter at han i 2002 ble funnet skyldig i dobbeltdrap og voldtekter av Lena Sløgedal Paulsen (10) og Stine Sofie Sørstrønen (8).

Da hadde Kristiansen forsøkt å få gjenåpnet saken sin i mer enn ti år, men både statsadvokaten og politiet i Agder har hele tiden vært overbevist om at dommen er riktig.

Kort tid etter gjenåpningen ble det besluttet at verken politiet eller statsadvokaten i Agder skulle håndtere den nye Baneheia-etterforskningen.

Ansvaret for saken ble gitt til deres kolleger i Oslo.

Etter et år med etterforskning har politiet blant annet gjort nye DNA-funn som knytter Jan Helge Andersen til åstedet. Fremdeles er det ikke funnet noen tekniske bevis som knytter Kristiansen til åstedet.

Om kort tid er det ventet at saken blir endelig avgjort. Før det skjer, har tidligere etterforskningsleder Arne Pedersen ønsket å få et ord med i laget.

Har ikke bedt om brev

TV 2 har i flere år forsøkt å få et intervju med Pedersen. Han pensjonerte seg i 2009, men i over 20 år var han kriminalsjef i politiet i Kristiansand.

Han var også sjef for politiets etterforskning av Baneheia-saken.

Verken Pedersen eller noen av hans tidligere kolleger i etterforskningsledelsen har noen gang takket ja til å svare på TV 2s spørsmål.

ANSIKTER UTAD: Asbjørn Hansen og Arne Pedersen, daværende etterforskningsledere i Kripos og Agder politidistrikt, deltok i Viggo Kristiansens fengslingsmøte etter pågripelsen. Foto: Heiko Junge / NTB
ANSIKTER UTAD: Asbjørn Hansen og Arne Pedersen, daværende etterforskningsledere i Kripos og Agder politidistrikt, deltok i Viggo Kristiansens fengslingsmøte etter pågripelsen. Foto: Heiko Junge / NTB

Heller ikke i forbindelse med brevet han i mars sendte til Oslo statsadvokatembeter, ønsker han å snakke med TV 2.

Imidlertid har Pedersen tirsdag gitt et sjeldent intervju til NRK. Der forteller han at han i lang tid har ergret seg over at påtalemyndigheten ikke har snakket offentlig om bevisene i saken.

– Jeg tror det er nødvendig egentlig. Jeg føler saken er preget av at ingen er ute og korrigerer angående bevisene i saken. Det mener jeg er en feilvurdering fra påtalemyndighetens side, sier han til NRK.

Oslo statsadvokatembeter skal snart ta stilling til om de mener Kristiansen skal frifinnes eller ei.

Statsadvokat Andreas Schei, som sammen med kollega Johan Øverberg er ansvarlig for Baneheia-saken i dag, opplyser at brevet fra Pedersen er sendt uoppfordret.

Utover det ønsker han ikke å kommentere saken.

DREPT: Stine Sofie Sørstrønen (t.v.) og Lena Sløgedal Paulsen, her på en båttur i 1998, ble drept i Baneheia 19. mai 2000. Foto: Privat
DREPT: Stine Sofie Sørstrønen (t.v.) og Lena Sløgedal Paulsen, her på en båttur i 1998, ble drept i Baneheia 19. mai 2000. Foto: Privat

Pedersen åpner brevet med å fortelle om sin bekymring for at det ikke vil bli tatt ut ny tiltale mot Kristiansen. I brevet går den tidligere kriminalsjefen til angrep på de som vurderer saken annerledes enn ham.

Deretter går han i rette med flertallet i Gjenopptakelseskommisjonen som besluttet at Baneheia-saken skulle gjenåpnes.

Trodde på ny tiltale med en gang

Pedersen viser til at det i «alle år har vært en uttrykt enighet mellom politiledelsen i Agder og overordnet påtalemyndighet om styrken i de samlede bevisene som førte til domfellelsene».

Han viser også til at denne enigheten ikke endret seg under Kristiansens mange forsøk på å få saken gjenåpnet.

Derfor, skriver Pedersen, forventet han at det «relativt umiddelbart ville bli besluttet ny tiltale fra Riksadvokaten når det likevel ble besluttet at saken kunne gjenopptas».

PÅ VEI HJEM: Viggo Kristiansen og pappa Svein stoppet ved Cirkle K Nykirke for å kjøpe pølse, brus og kaffe den natten Kristiansen ble løslatt fra Ila fengsel. Foto: Frode Sunde / TV 2
PÅ VEI HJEM: Viggo Kristiansen og pappa Svein stoppet ved Cirkle K Nykirke for å kjøpe pølse, brus og kaffe den natten Kristiansen ble løslatt fra Ila fengsel. Foto: Frode Sunde / TV 2

Videre skriver han:

«Det skal ikke underslås at det oppleves både urovekkende og beklagelig, at vi et år etter at saken ble gjenåpnet, befinner oss i en situasjon hvor vi ikke føler oss trygge på at det vil bli tatt ut ny tiltale mot Viggo Kristiansen. Det hadde jeg heller ikke sett for meg at de etterlatte skulle måtte tåle».

Mener de er samkjørte

Deretter går han inn i de sidene ved saken som han mener beviser Kristiansens skyld. Over de 35 sidene tar han primært for seg tre forhold:

  • Pedersen mener at Kristiansen og Andersen har samkjørt forklaringene sine.
  • Han mener det er svært mistenkelig at Kristiansen ifølge egen forklaring først ikke husket å ha vært i Baneheia noe tid før drapene skjedde.
  • Pedersen mener at Andersen og Kristiansen var sammen i Baneheia kvelden før drapene selv om Andersen i flere avhør har sagt at han var alene på dette tidspunktet.

Når det gjelder DNA, viser Pedersen til at det ble gjort et teknisk funn, nemlig den såkalte C25-prøven som var forenlig med Kristiansen og 54 prosent av alle norske menn.

BRAKTE NYHETEN: På en pressekonferanse 13. september 2000 kunne Arne Pedersen fortelle at to menn var pågrepet. Foto: Heiko Junge / NTB
BRAKTE NYHETEN: På en pressekonferanse 13. september 2000 kunne Arne Pedersen fortelle at to menn var pågrepet. Foto: Heiko Junge / NTB

«De spanske analysene viser spor etter to gjerningsmenn og noe mer har heller ikke domstolene lagt til grunn», skriver han.

Oslo politidistrikt har gjort nye DNA-undersøkelser som, etter det TV 2 forstår, er egnet til å svekke den såkalte C25-prøven.

Blant annet har de funnet ut at flere som beviselig har vært i kontakt med jentene, har samme DNA-type som Kristiansen.

– Berører ikke troverdigheten

De samme DNA-undersøkelsene har påvist DNA-spor som er forenlig med Andersen på begge ofrene. Ifølge egen forklaring har han kun forgrepet seg på ett av ofrene.

Etter det TV 2 får opplyst, mener politiet at de nye funnene tyder på at Andersen har hatt en betydelig mer aktiv rolle på åstedet enn hva som er lagt til grunn i dommen.

Om de nye funnene skriver Pedersen at de ikke overrasker. «Men de berører heller ikke troverdigheten i tilståelsen fra JHA (Jan Helge Andersen, journ.anm.) når han har tilstått at de var sammen om handlingene», skriver han.

Avslutningsvis i brevet skriver Pedersen punktvis om årsakene til hvorfor han mener saken må prøves i retten på nytt.

Er bekymret

Han viser til «de samlede bevisene i saken», at saken ble gjenåpnet under dissens i kommisjonen, og at folks tillit til rettssystemet og domstolenes bevisvurderinger kan svekkes.

«En splittet kommisjonsavgjørelse og konsekvensen av flertallets kritikkverdige feilvurderinger kan heller ikke oversees i dette perspektivet», skriver han.

ÅSTEDET: Flere av de mange prøvene som ble sikret fra åstedet i mai 2000, har nylig blitt analysert på nytt. Foto: Lise Åserud / NTB
ÅSTEDET: Flere av de mange prøvene som ble sikret fra åstedet i mai 2000, har nylig blitt analysert på nytt. Foto: Lise Åserud / NTB

Videre mener Pedersen at pressen har skadet Andersens troverdighet.

«Den utviklingen vi her har vært vitne til siden 2008 i Baneheia-saken, har mange sett på med bekymring i et rettsikkerhetsperspektiv».

Ingen steder i brevet åpner han for at Kristiansen kan være uskyldig dømt. Ei heller åpner Pedersen for svakheter ved bevisene som fikk ham dømt.

– All sin prestisje i spill

Kristiansens forsvarer, advokat Arvid Sjødin, reagerer kraftig på bruken av begrepet «det samlede bevisbildet», som han mener er «oppskriften på justismord».

– Å dømme noen for et samlet bevisbilde åpner for at man reduserer beviskravet og lar tro og følelser overta. I ytterste konsekvens vil man kunne summere opp flere ukomplette bevis til det man mener er ett godt bevis hvis man bare tror nok, sier han.

Sjødin betegner det som uhørt at en pensjonert etterforskningsleder med «all sin prestisje i spill» forsøker å påvirke de nåværende etterforskerne i en gjenåpnet sak han selv hadde ansvar for.

– Det viser enten en usedvanlig dårlig dømmekraft eller sviktende rolleforståelse – kanskje også begge deler, sier forsvareren og fortsetter:

– At Arne Pedersen, uten å kjenne resultatet av dagens etterforskning, arrogant og ignorant forlanger at statsadvokaten nærmest umiddelbart tiltaler og sørger for å få Viggo Kristiansen dømt på ny, åpner for at Pedersen selv kanskje bør settes under etterforskning.

Ber om etterforskning

Sjødin viser helt spesifikt til straffelovens paragraf 157 som gjelder motarbeiding av rettsvesenet, for eksempel påvirkning av en aktør i rettsvesenet.

– Innholdet i brevet han har sendt, er så massivt og detaljert at det utvilsomt bekrefter formålet, nemlig å påvirke påtalemyndigheten til å fatte en påtaleavgjørelse i en bestemt retning, sier Sjødin og legger til:

– I ytterste konsekvens kan dette påføre en mulig uskyldig person en forlenget urettmessig rettsforfølgelse, eller at et mulig justismord ikke avdekkes. Avsenders rolle og brevets innhold bør vurderes opp mot motarbeiding av rettsvesenet. Derfor bør Pedersen etterforskes for dette, sier Sjødin.

FORSVARERE: Arvid Sjødin og Bjørn André Gulstad, her utenfor Ila fengsel da Viggo Kristiansen ble løslatt i fjor sommer, reagerer sterkt på brevet fra Arne Pedersen. Foto: Frode Sunde / TV 2
FORSVARERE: Arvid Sjødin og Bjørn André Gulstad, her utenfor Ila fengsel da Viggo Kristiansen ble løslatt i fjor sommer, reagerer sterkt på brevet fra Arne Pedersen. Foto: Frode Sunde / TV 2

Han mener den tidligere kriminalsjefen ikke forstår rollen sin.

– Han bryter alle vedtatte normer for hvordan en tjenestemann bør opptre, spesielt siden hans politidistrikt nå er strippet for ansvaret i saken og den er overført til et annet politidistrikt.

Gjenopptakelseskommisjonens leder Siv Hallgren ønsker ikke å kommentere saken. Det gjør heller ikke Andersens forsvarer Svein Holden.

Bistandsadvokatene til de etterlatte har ikke besvart TV 2s henvendelser.