REAGERER: Antirasistisk Senter reagerer på henleggelsen mot Atle Antonsen, og har derfor valgt å klage den inn.  Foto: Mariam Butt. 
REAGERER: Antirasistisk Senter reagerer på henleggelsen mot Atle Antonsen, og har derfor valgt å klage den inn.  Foto: Mariam Butt. 
Atle Antonsen-saken:

Antirasistisk Senter klager inn henleggelse: – Svært uheldig

Leder i organisasjonen, Hatem Ben Mansour, håper utfallet blir annerledes denne gangen.

Oslo statsadvokatembeter henla nylig saken mot komikeren Atle Antonsen. Han var anklaget for hatefulle ytringer mot samfunnsdebattant Sumaya Jirde Ali.

Daglig leder i Antirasistisk Senter, Hatem Ben Mansour, varsler fredag at de har klaget inn henleggelsen.

– Vi mener at denne henleggelsen er helt feil, på bakgrunn av selve ordlyden i hva han har sagt, som vi mener i seg selv er klassifisert som krenkende, sier Mansour.

TV 2 har mottatt en kopi av klagen, hvor det står følgende:

«Påtale bør tas ut mot Atle Antonsen i medhold av straffeloven §185 for utsagnet «du er for mørk/mørkhudet til å være her» rettet mot Sumaya Jirde Ali på Bar Boca i påhør av navngitte og ikke navngitte personer, i et antall av minimum seks. Utsagnet er forhånende på grunnlag av hudfarge».

Skal beskytte samfunn over enkeltindivid

Organisasjonen mener at utsagnet utfra rettspraksis er «kvalifisert krenkende» og en «nedvurdering av menneskeverd» i en «alminnelig oppfatning» i konteksten det er fremsatt.

Mansour håper utfallet blir annerledes denne gangen.

– Vi håper påtalemyndighetene tar saken opp igjen, vi mener det er svært uheldig at saken ble henlagt, sier lederen.

«Det bemerkes at straffeloven §185 er ment å beskytte samfunnet, og ikke først og fremst enkeltindividet, og må tolkes ut fra dette», står det videre i klagen.

– Dersom man likevel lander på at det ikke kan bevises utenfor rimelig tvil at Antonsen hadde forsett, må man konkludere med at utsagnet var grovt uaktsomt, sier Mansour i pressemeldingen.

Foreligger mange bevis

Nøyaktig hvilken straff Antonsen får, er ikke det mest avgjørende for Antirasistisk senter, men Mansour mener en tilståelse er på sin plass.

– Det er ikke det at man skal få en streng straff som er det viktige, men mer det at samfunnet sier tydelig fra at dette ikke er greit.

Lederen sier det foreligger så mange beviser, både i uttalelser fra Antonsen selv, men også fra hans komikervenner som var til stede da hendelsen skjedde, samt de som har kommentert i etterkant.

– Det er tydelig at han har bommet kraftig og han sier jo selv at det var feil. Det blir for dumt at han skal kunne komme unna med dette bare fordi han skylder på at det var humor, sier Mansour.

Antonsens gode makker Johan Golden har i etterkant også kommentert hendelsen, hvor han sier at Atle ikke er rasist, men at det han sa og gjorde var 100 prosent rasistisk.

– Det fremstår underlig at det ikke blir fulgt opp på en bedre måte, legger Mansour til.

Dersom saken skulle henlegges på nytt, så tror lederen at det kan bidra til at flere vil la være å anmelde lignende saker.

Straffeloven § 185: Hatefulle ytringer

Med bot eller fengsel inntil 3 år straffes den som forsettlig eller grovt uaktsomt offentlig setter frem en diskriminerende eller hatefull ytring. Som ytring regnes også bruk av symboler. Den som i andres nærvær forsettlig eller grovt uaktsomt fremsetter en slik ytring overfor en som rammes av denne, jf. annet ledd, straffes med bot eller fengsel inntil 1 år.

Med diskriminerende eller hatefull ytring menes det å true eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen på grunn av deres

  1. hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse,
  2. religion eller livssyn,
  3. seksuelle orientering,
  4. kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk, eller
  5. nedsatte funksjonsevne.

Kilde: Lovdata.

Har beklaget

Antonsen har beklaget overfor Ali. Hans advokat Marianne Klausen har sagt at han ikke bevisst ville komme med hatefulle ytringer.

– Det endrer likevel ikke det faktum at han oppførte seg forferdelig dårlig denne kvelden. Atle forstår at saken har vært og fortsatt er en stor belastning for de involverte, uansett hvordan statsadvokaten har vurdert saken, sa hun da henleggelsen ble kjent 21. november.

TV 2 har vært i kontakt med Klausen. Hun sier de ennå ikke er blitt gjort kjent med klagen og vil derfor ikke kommentere klagen på nåværende tidspunkt.