Det melder NRK.

Under rettsforhandlingene i juni erklærte tiltalte seg ikke skyldig etter tiltalen.

Samtidig la aktor ned påstand om fire års fengsel.

Mannen var tiltalt for å ha ristet og/eller utøvd vold mot sin seks uker gamle sønn ved flere anledninger.

Dette skal ifølge tiltalen ha ført til at sønnen fikk kraniebrudd, store blødninger i hjernen, hjernevevsskader, brudd i brystvirvler, 28 ribbeinsbrudd, samt brudd flere andre steder på kroppen.

Uhell

Mannen var også tiltalt for å ha unnlatt å skaffe sønnen nødvendig helsehjelp etter at sønnen hadde skadene han skal ha blitt påført.

Mannen har tidligere pekt på uhell som årsak til barnets skader.

I rettssaken i juni forklarte han om flere hendelser, blant annet at han hadde mistet barnet i gulvet, samt sneiet borti en dør.

Han sa også at han klapset og ristet barnet fordi det hadde pulsfall og stoppet å puste.

Det er noe uklart når skadene skjedde, og skadene ble først avdekket da gutten begynte å bli slapp og oppføre seg rart. Da ble det ringt etter ambulanse.

Syk mor

I tingrettens dom vises det til at det er strenge beviskrav for å bli dømt i en straffesak, og at de ikke finner forholdene godt nok bevist.

Mannen har også forklart i retten at han var i en svært vanskelig livssituasjon på tidspunktet da sønnen ble skadd, blant annet fordi barnemoren var alvorlig syk og fordi han også hadde ansvar for sin 20 måneder gamle datter.

Av helsepersonell som observerte den tiltalte mannen med sønnen i forkant av sønnens skader, beskrives han som svært bekymret og omsorgsfull.

Også barnemoren har beskrevet ham som en god far, og sa i retten at han aldri ha vært agressiv.

Påtalemyndigheten mente på sin side at skadene på gutten ble påført av faren da han var alene med sønnen, og at han påførte skadene ved vold.

(©NTB / TV 2)