Utslippet vil skje natt til torsdag, såfremt værforholdene tillater det og alt nødvendig utstyr er på plass, skriver Aftenposten. Hvor lenge det vil være stengt er usikkert.

– I beste fall er det snakk om at Sørenga blir stengt i noen timer. Vann- og avløpsetaten er ganske sikre på at de skal klare å hindre at utslippene kommer ut i elven og ut i fjorden, sier Richard Kongsteien, kommunikasjonsdirektør i Oslo kommunes bymiljøetat, til avisen.

– Fram og tilbake

Kongsteien opplyser at kommuneoverlegen opprinnelig ikke mente det var nødvendig å advare mot bading.

– Det har vært litt fram og tilbake. Men han har gjort en ny vurdering og kommet fram til at vi bør stenge sjøbadet, sier Kongsteien.

Legger ut lenser

Så mye som 50 liter kloakk i sekundet (rundt 720.000 liter) kan renne ut i Alnaelva og videre ut i fjorden på grunn av utslippene. Kloakkutslippet skyldes sikringstiltak knyttet til Follobanens tunnelboring under Kværnertunnelen.

Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune vil sørge for å legge ut lenser foran utløpet av Alna for å samle opp søppel som kommer med avløpsvannet, men kan ikke garantere at de vil klare å samle opp alt.

Både vindretning og tidevannsforholdene vil være viktige faktorer for hvor mye forurensning som slippes ut i Oslofjorden på grunn av utslippene og kommunen ønsker å være føre var i tilfelle forurensningen blir for stor.

(©NTB)