Mener Turøy-rapporten er preget av «meninger» og «hypoteser»

Ingvild Ytrehus, Kåre Halvorsen og Tor Nørstegård fra Statens havarikommisjon på vei for å legge frem den endelige rapporten etter Turøy-ulykken, torsdag 5. juli.
Ingvild Ytrehus, Kåre Halvorsen og Tor Nørstegård fra Statens havarikommisjon på vei for å legge frem den endelige rapporten etter Turøy-ulykken, torsdag 5. juli. Foto: Chris Ronald Hermansen

Det europeiske flysikkerhetsbyrået EASA fikk kritikk i Havarikommisjonens endelige rapport etter Turøy-ulykken. Nå har de kommet med sitt syn på konklusjonen.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Torsdag i forrige uke ble den endelige rapporten etter Turøy-ulykken som krevde 13 menneskeliv offentliggjort.

Havarikommisjonens granskingsrapport etter helikopter-ulykken i 2016, levnet liten tvil om at kommisjonen mente at det kunne vært gjort mer for å unngå ulykken, enn det som ble gjort.

Rapporten endte i 12 såkalte sikkerhetstilrådninger. Hele ni av disse var rettet mot Det europeiske luftsikkerhetsbyrået, EASA.

Nå har byrået kommentert kommisjonens rapport i en uttalelse publisert på deres nettsider.

Tok for seg G-REDL-ulykken

Byrået sier det tar rapporten til etterretning, og at deres tanker er med familie og venner til de 13 som mistet livet i ulykken.

– Vi anerkjenner det omfattende arbeidet som Havarikommisjonen har utført for å gjennomføre granskingen av denne ulykken, skriver EASA.

I Havarikommisjonens rapport blir det viet god plass til en ulykke på britisk sektor i 2009.

Ulykken hadde en rekke fellestrekk med Turøy-ulykken. I begge ulykkene mistet helikopteret hovedrotoren i luften.

Kritikk mot Airbus og EASA

12 sikkerhets-tilrådninger etter ulykken

Dette er de 12 sikkerhetstilrådningene som Havarikommisjonen fremmer i den endelige rapporten etter Turøy-ulykken:

EASA bør iverksette forskning på sprekkutvikling i høyt belastet, overflateherdet lager anvendt i luftfartøy (SL nr. 2018/01T).

EASA bør vurdere å endre regelverket for å ivareta luftdyktigheten til sikkerhetskritiske deler i helikopter (SL nr. 2018/02T).

EASA bør endre veiledningen til sertifiseringsbestemmelsene for store helikopter slik at feilen som forårsaket denne ulykken også blir hensyntatt ved vurdering av materialutmatting (SL nr. 2018/03T).

EASA bør revidere sertifiseringsbestemmelsene for store helikopter og fastsette krav til deteksjonssystemets effektivitet (SL nr. 2018/04T).

EASA bør innføre et konstruksjonskrav til store helikopter som hindrer at interne girboksfeil får katastrofale følger (SL nr. 2018/05T).

EASA bør utvikle regelverk for operative pålitelighetssystemer for helikopter som utfører offshore- og lignende operasjoner, tilsvarende Extended Operations and All Weather Operations regimet for fly (SL nr. 2018/06T).

EASA bør sørge for at helikopterprodusentene gjennomgår sine prosesser for å ivareta luftdyktighet for å sikre at kasserte sikkerhetskritiske deler blir tilstrekkelig undersøkt (SL nr. 2018/07T).

EASA bør forbedre retningslinjer for sikkerhetskritiske deler i helikopter, for å sikre at forutsetningene som ble satt under design er gyldige gjennom hele delens levetid (SL nr. 2018/08T).

EASA bør igangsette forskning på metoder for å forbedre deteksjon av feil i planetgirboksen i helikopter (SL nr. 2018/09T).

EU Kommisjonen bør evaluere bestemmelsene for å sikre at undersøkelsesmyndighetene har effektiv og fri tilgang til relevant informasjon og arkiver (SL nr. 2018/10T).

ICAO (Den internasjonale organisasjonen for sivil luftfart ) bør evaluere bestemmelsene for å sikre at undersøkelsesmyndighetene har effektiv og fri tilgang til relevant informasjon og arkiver (SL nr. 2018/11T).

Airbus Helicopters bør revurdere designet til girboksen for å øke robustheten, påliteligheten og sikkerheten (SL nr. 2018/12T).

Den norske havarikommisjonen er tydelige på at både helikopterprodusenten Airbus Helicopters og EASA kunne vært grundigere i oppfølgingen av ulykken i 2009. I 2009-ulykken var det et helikopter registrert som G-REDL som havarerte.

– EASA kunne vært grundigere i å følge opp hvordan sikkerhetstilrådningene ble implementert og benytte den generelle informasjonen fra G-REDL-rapporten i sitt tilsyn med Airbus Helicopters, skriver havarikommisjonen.

– Meninger og hypoteser

EASA mener kritikken må ta hensyn til hvilke opplysninger som forelå på tidspunktet.

– Den endelige rapporten inneholder en rekke meninger og hypoteser i forbindelse med de handlinger som ble utført etter G-REDL-ulykken og "Return to Service" (prosessen med å løfte flyforbudet for helikoptertypen, journ. anm.), skriver EASA i sin uttalelse.

– Disse handlingene må vurderes i sammenheng med hva som var kjent på tidspunktet, skriver byrået.

– For stå for deres regning

– Havarikommisjonen er veldig fornøyd med at EASA har akseptert de tilrådningene vi har gitt i rapporten, sier direktør i Havarikommisjonens avdeling for luftfart, Kåre Halvorsen, til TV 2.

På direkte spørsmål om EASAs påstand om at rapporten inneholder flere "meninger og hypoteser" svarer Halvorsen:

– At en en sikkerhetsfokusert organisasjon som EASA kommenterer det på den måten, får stå for deres regning. Utover det ønsker ikke vi å kommentere uttalelsene, rapporten vi har laget taler for seg, sier han.

Hadde mer informasjon

I sin uttalelse, peker EASA blant annet på at granskingen av Turøy-ulykken har gitt langt mer informasjon om hva som førte til feilen i girkassen enn det som kunne slås fast med sikkerhet etter ulykken i Skottland.

Det ble funnet flere sentrale deler etter Turøy-ulykken enn det som var tilfelle etter G-REDL-ulykken i Skottland.

Hele uttalelsen kan du lese her.

– Sikkerhet øverste prioritet

Sikkerhetstilrådningene som havarikommisjonen kommer med (se faktaboks for alle 12) er veiledende anbefalinger som de mener bør gjennomføres for å ivareta sikkerheten på best mulig måte. Det ligger imidlertid ingen myndighet til å pålegge aktører å handle etter tilrådningene.

Det er derfor i stor grad opp til EASA å sørge for at tilrådningene blir fulgt opp.

I uttalelsen sier EASA ikke noe konkret om hvordan de vil følge opp sikkerhetstilrådningene i havarikommisjonens endelige rapport.

– Sikkerhet er EASAs oppdrag og øverste prioritet. Vi vill fortsette å utvikle vår sikkerhetsplan med forbedringer som stammer fra denne rapporten, skriver EASA.

Lik TV 2 Nyhetene på Facebook