En kraftig økning i overgrepssaker mot barn sprenger politiets kapasitet.
En kraftig økning i overgrepssaker mot barn sprenger politiets kapasitet. Foto: Bendiksby, Terje

Politiet drukner i overgrepssaker – etterforskning av voldtekter mot voksne utsettes

Politiet lokker nå ansatte med høyere lønn for å arbeide med de tunge sakene.

I juni gjennomførte avdelingen for etterretning og etterforskning ved Oslo politidistrikt 37 såkalte tilrettelagte avhør for barn og sårbare.
Det er mer enn ett avhør om dagen og nesten alle var knyttet til seksuallovbrudd.

Disse sakene tar stadig mer av politiets tid og ressurser.

– Dette er jo bare for min enhet, så tallet for hele Oslo er jo langt høyere, forteller Grete Lien Metlid som er leder for etterretning og etterforskning ved Oslo politidistrikt.

Og de er langt fra alene.

Finnes ikke klare tall

– Vi har i gjennomsnitt hatt 113 tilrettelagte avhør av barn og sårbare hver måned så langt i år, forteller Tommy Brøske som er leder for etterretning og etterforskning ved Øst politidistrikt.

Noen av disse avhørene og sakene er allerede sjekket ut fordi politiet ikke har funnet noe straffbart.
Siden flere av sakene fortsatt er under etterforskning så finnes det ikke klare tall på hvor mange av disse avhørene og sakene som faktisk ender opp som straffesaker og hvor det tas ut tiltale.

– Vi må også huske på at det kan tas flere avhør knyttet til en sak, avhør av vitner blant annet, så antallet tilrettelagte avhør er ikke det samme som antall saker, sier Metlid.

Er det mange av disse sakene hvor det ikke kan bevises at noe straffbart har skjedd?

– Jeg har ingen tall på det nå, men mitt inntrykk er at det ikke gjelder et stort antall saker, sier Brøske.

Kraftig økning

Avhørene av barn helt ned i tre års alderen og andre sårbare mennesker skal gjennomføres på Statens barnehus.
Dette er et tilbud til barn og ungdom som kan ha vært utsatt for, eller vært vitne til vold eller seksuelle overgrep, der det foreligger en politianmeldelse.

I januar fortalte TV 2 at stadig flere barn utsettes for seksuelle overgrep.

Hvert tredje anmeldte seksuallovbrudd i 2017 dreide seg om barn.
​Det er seksuell omgang og voldtekt av barn under 14 år som øker mest, fra 2016 og til i fjor økte dette med hele 18,4 prosent.

– Det er nok færre mørketall i dag enn det var bare for år tilbake, sier Metlid.

Hun tror økningen skyldes at barn og unge nå er tilgjengelig på en helt annen måte enn tidligere.

– Ikke minst den utviklingen med internettrelaterte overgrep har jo resultert i at vi har fått en ny arena hvor barn og unge også er tilgjengelige og som har økt muligheten til politiet å oppdage disse overgrepene, sier Metlid.

Lokker med høyere lønn

Samtidig sliter politiet med å rekruttere etterforskere til å jobbe med seksuallovbrudd mot barn.
Nå lokker de med høyere lønn for å få nok folk til å jobbe med dette prioriterte feltet.

– Vi må i alle fall ha et titalls etterforskere til og da er det viktig at vi gjør oss attraktive og tilbyr mer lønn, sier Metlid.

I stillingene som nå er lyst ut tilbys etterforskerne en lønn på mellom 460 000 kroner og 540 000 kroner før tillegg.

Metlid sier konkurransen om erfarne etterforskere på Østlandet er hard og det støtter kollegaen hennes i Øst politidistrikt.

– Det er mange som kjemper om de samme ressursene, sier Brøske.

– Hvorfor er det så vanskelig å få folk inn i disse stillingene?

– Det er nok flere grunner, men det er stort arbeidspress og et krevende fagfelt å være etterforsker i over tid, sier Brøske.

Går ut over voldtekter

Mye av årsaken til det store arbeidspresset skyldes også at det i 2015 kom en lovvendring som stiller strenge krav til når tilrettelagte avhør skal være gjennomført.

Hovedregelen er at disse avhørene skal gjennomføres innen en til tre uker.

Dette arbeidet er så tidkrevende at det går utover andre saker innrømmer politilederne.

– Det går på bekostning av andre seksuelle overgrep og det går først og fremst ut over saksbehandlingstiden, sier Brøske.

Mens Øst politidistrikt er blandt de dårligste til å overholde fristene knyttet til tilrettelagte avhør av barn og sårbare så troner Oslo på toppen. Der overholder de fristen i syv av ti saker, men Metlid innrømmer at det koster.

– Vi er bekymret for at dette særlig går utover etterforskningen av voldtektssaker med voksne, derfor er det veldig viktig at vi nå får inn flere etterforskere, avslutter Metlid.