Du kan få tusenvis av kroner etter flytrøbbel

Krev kompensasjon ved forsinkelser og kanselleringer, oppfordrer Forbrukerrådet.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Skal du ut og reise med fly i sommer? Dersom flyet ditt blir innstilt eller forsinket, kan du ha krav på kompensasjon på opptil 600 Euro – i tillegg til dekning av utgifter.

Sommeren i fjor ble et mareritt for tusenvis av norske flypassasjerer, fordi Norwegian manglet flygere og innstilte et stort antall avganger i juni og juli.

Blant de mange som ble rammet var Minde Skolekorps fra Bergen. Rundt 50 barn og voksne fikk ødelagt korpsturen til Berlin, da Norwegian kansellerte flyet deres – og heller ikke klarte å skaffe plass på andre fly til korpset.

Også reisende med SAS og andre selskaper opplevde problemer i større eller mindre grad. Klager til Forbrukerrådet på flyreiser har økt med hele 65 prosent de to siste årene!

Få opptil 600 Euro

Mange passasjerer vil garantert oppleve flyproblemer også i sommer, og da er det greit å vite at man har gode rettigheter som flypassasjer. En rekke situasjoner gir etter EUs regler rett til kompensasjon fra flyselskapet på mellom 250 og 600 Euro per person. Dette kommer i tillegg til selskapets plikt til å sørge for måltider, hotellovernatting eller refusjon av billetten.

Hovedregelen er at du har krav på EUs standardkompensasjon dersom en forsinkelse eller kansellering er selskapets skyld.

– Kanselleringer eller forsinkelse til endelig bestemmelsessted på over tre timer, som skyldes teknisk svikt vil alltid gi rett til kompensasjon, forklarer daglig leder Ragnar Wiik i Forbruker Europa.

Rettighetene er styrket

EU-domstolen har fastslått at en teknisk svikt ikke vil være en ekstraordinær omstendighet som fritar flyselskapene for ansvar. Flere andre dommer fra domstolen har styrket passasjerenes rettigheter.

– Den viktigste er dommen som sier at en forsinkelse på over tre timer tilsvarer en kansellering som gir deg rettigheter til standardkompensasjon, sier Wiik.

En annen, fersk dom, sier at en ulovlig streik eller aksjon blant de ansatte i et flyselskap ikke fritar selskapet for ansvar.

I en del tilfeller vil du derimot ikke ha krav på kompensasjon. Forsinkelser eller kanselleringer som skyldes lovlig streik, dårlig vær, fugle-kollisjon eller andre forhold utenfor flyselskapets kontroll fritar selskapet for ansvar. Men du har likevel krav på noe, sier Wiik:

– Man vil alltid ha krav på forpleining og omruting så snart som mulig, eller full refusjon av billetten.

Send klage

Forbrukerrådet har laget en flyrettighetskalkulator der du kan beregne hva du har krav på og sende kravet rett til flyselskapet. Den finner du her.

– Får du avslag fra selskapet, kan du klage saken inn for Transportklagenemnda. Fikk du problemer på en flygning i Europa utenfor Norge kan du ta saken opp med Forbruker Europa.

Dette er dine flyrettigheter:

Ved overbooking, kanselleringer eller forsinkelser på over tre timer (til endelig bestemmelsessted), har EU innført faste standardsatser for kompensasjon. Rettighetene gjelder reiser innad i og fra EØS-land, samt til EØS, hvis flyselskapet er registret i EØS:

  • 250 euro for flyvninger inntil 1500 kilometer
  • 400 euro for flyvninger på over 1500 kilometer innenfor EØS, og for alle øvrige flyvninger mellom 1500 og 3500 kilometer
  • 600 euro for øvrige flyvninger

Kompensasjonen halveres når du ved kansellering tilbys plass på en annen flyging til bestemmelsesstedet, og du ikke ankommer mer forsinket enn to timer ved reise under 1500 kilometer, tre timer på reiser mellom 1500 og 3500 kilometer og fire timer på lengre reiser.

Ved kansellering som du informeres om mer enn to uker før avreise, får du ikke kompensasjon. Den faller også bort dersom selskapet informerer deg om en innstilt flyvning mellom to og én uke før avgang, og booker deg om til en flyvning med avgangstid høyst to timer før og ankomst senest fire timer senere, i forhold til opprinnelig reiseplan.

Dersom du opplyses om innstilt fly kortere enn én uke før avgang, går grensene for kompensasjon hvis du tilbys en ny flyvning med avgang høyst én time før og ankomst inntil to timer etter opprinnelige oppsatte tider.

Les hele forskriften på Lovdata: EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 261/2004