De fleste av oss ønsker å dø hjemme – men svært få får ønsket innfridd

Kun seks prosent får oppfylt ønske om planlagt hjemmedød. Norge ligger på bunnnivå i verden.

Bør vi få velge hvor vi skal dø?

En fersk studie viser at få mennesker får oppfylt ønske om en planlagt hjemmedød. Dette til tross for at to av tre gir klart uttrykk for at de ønsker å dø hjemme.

– Hovedfunnet vårt er at bare seks prosent av alle dødsfall i Norge ser ut til å være planlagt til å skje hjemme, til tross for at flere undersøkelser vi at to av tre ønsker å dø hjemme, sier forsker Camilla Kjellstadli ved Universitetet i Bergen.

Blant de dårligste i verden

Kjellstadli er engasjert ved Senter for alders- og sykehjemsmedisin. Hun har tatt utgangspunkt i statistiske opplysninger som viser at 81.000 mennesker døde i 2012 og 2013. Mange av disse fikk ikke oppfylt et viktig ønske: Å få lov til dø i sitt eget hjem.

Forsker Camilla Kjellstadli.
Forsker Camilla Kjellstadli.

– Sammenlignet med andre land, hvordan kommer vi ut?

– Ganske dårlig, vi er en av de landene i verden med lavest hjemmedødsfallprosent og der mange land har satset på dette og de har de snudd trenden slik at tallene går oppover, sier Kjellstadli som slår fast at Norge er et landene i verden med færreste planlagte hjemmedødsfall.

Ville dø hjemme

Lise Foss ble hjemme for å ta seg av sin 96 år gamle mormor. Nelly Ovidia Foss sovnet inn 1. oktober i fjor.

– Hun ville dø her hjemme, og her fikk hun sovne inn. Det var et stort ønske å ikke havne på et sykehjem hvor hun mente hun ville føle seg ensom, sier Foss.

De gangene mormoren kom hjem fra sykehuset sa hun alltid at det var så greit å komme hjem.

Se reportasje om saken i videovinduet øverst.

– Du kjenner lukten, du ser gardinene dine, bildene dine, utsikten, blomstene. Den atmosfæren som hun hadde her inne, var viktig for henne, sier Foss.

Nelly Ovidia Foss, sovnet inn i trygge omgivelser i sitt eget hjem. Foto: Privat
Nelly Ovidia Foss, sovnet inn i trygge omgivelser i sitt eget hjem. Foto: Privat

Hun mener at mange eldre føler seg tryggere i vante omgivelser, fremfor å ligge på en ofte nokså steril og upersonlig sengepost på et sykehjem. Foss mener myndighetene i for liten grad legger til rette for hjemmedødsfall. Det synet støtter forskeren bak den ferske studien, Camilla Kjellstadli.

– Bør få dø hjemme

At så få får dø hjemme slik de ønsker, skyldes blant annet at mange av oss er travle og i jobb og familiemedlemmer bor spredt og langt fra hverandre. Mange eldre har derfor ikke sine kjære rundt seg.

– En del handler om endret befolkningstruktur, vi blir eldre, og endrede familiekonstellasjoner, sier Kjellstadli som påpeker at de pårørende trenger oppfølging fra det offentlige, både fra hjemmesykepleien og fastlege.

– Det ideelle hadde vært om samfunnet kunne satset mer og hjulpet til slik at flere kunne få dø hjemme og ikke minst ha sine nærmeste rundt seg, sier Kjellstadli til TV 2.