De fleste av oss ønsker å dø hjemme – men svært få får ønsket innfridd

Kun seks prosent får oppfylt ønske om planlagt hjemmedød. Norge ligger på bunnnivå i verden.

Bør vi få velge hvor vi skal dø?En fersk studie viser at få mennesker får oppfylt ønske om en planlagt hjemmedød. Dette til tross for at to av tre gir klart uttrykk for at de ønsker å dø hjemme.- Hovedfunnet vårt er at bare seks prosent av alle dødsfall i Norge ser ut til å være planlagt til å skje hjemme, til tross for at flere undersøkelser vi at to av tre ønsker å dø hjemme, sier forsker Camilla Kjellstadli ved Universitetet i Bergen.Blant de dårligste i verden