Per Orderud: – Vanvittig viktig å få opp saken på nytt

Privatetterforsker Tore Sandberg mener hans arbeid tilbakeviser de mest sentrale bevisene i trippeldrapssaken.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Nå krever Sandberg at Orderud-saken blir gjenopptatt. Per og Veronica Orderud var med da begjæringen ble levert gjenopptakelseskommisjonen fredag.

– Det er viktig fordi jeg har fått en uriktig dom og derfor ønsker jeg å få saken opp på nytt, sier Per Orderud til TV 2 Nyhetskanalen.

– Hvordan ser du på muligheten til å få saken gjenopptatt?

– Jeg synes vi har gode muligheter, for Tore Sandberg har lagt ned et fantastisk arbeid, og jeg føler at mange av tingene han kommer med nå tilbakeviser elementene påtalemyndigheten har brukt for å dømme oss.

  • Se intervjuet øverst i saken.

Våpenoverleveringen

Begjæringen om gjenopptakelse består av totalt 685 sider som ifølge privatetterforsker Tore Sandberg inneholder nye beviser han mener bør føre til en ny rettssak for det nå fraskilte ekteparet Orderud. I materialet utpekes også en navngitt som gjerningsmann.

Sandberg sier til TV 2 at han mener å kunne tilbakevise sentrale beviser i saken. Han nevner den angivelige våpenoverleveringen som eksempel. Ifølge Lars Grønnerøds forklaring, leverte han et våpen til Per Orderud. Orderud nekter for å ha bestilt eller mottatt noe våpen.

ORDERUD GÅRD:Oversiktsbilde som viser kårhuset, hvor trippeldrapet ble begått.. Foto Per Løchen, SCANPIX
ORDERUD GÅRD:Oversiktsbilde som viser kårhuset, hvor trippeldrapet ble begått.. Foto Per Løchen, SCANPIX Foto: Løchen, Per

– Men om vi bare holder oss til Kristin Kirkemo og Lars Grønnerød sine forklaringer, så er situasjonen den at i så fall sitter Per Orderud på gården med et tysk krigsvåpen etter det påståtte våpenbyttet. Det er utelukket at det har noe med drapene å gjøre. Så deres forklaringer viser altså at de sitter ikke med noe drapsvåpen, og jeg synes det er en skandale av ufattelige dimensjoner at ingen har fått med seg dette poenget, sier Sandberg.

Dette er Orderud-saken

Natt til pinseaften, 22. mai 1999, skytes og drepes ekteparet Kristian Magnus (81) og Marie Orderud (84) med henholdsvis 2 og 4 skudd. Datteren Anne Orderud Paust (47) skytes med 6 skudd i kårboligen på gården Orderud i Sørum.

Etter rettssak i Nes herredsrett og ankesak i Eidsivating lagmannsrett blir ekteparets sønn Per og hans kone Veronica Orderud, samt Veronicas halvsøster Kristin Kirkemo og Lars Grønnerød alle dømt for medvirkning til drap. Ingen ble dømt for selve drapshandlingene, og alle de dømte har hevdet sin uskyld.

Per Orderud ble dømt til 21 års fengsel, samt fradømt arveretten til gården. Veronica Orderud ble dømt til 21 års fengsel. Kristin Kirkemo ble dømt til 16 års fengsel, og anket til Høyesterett som forkastet anken. Lars Grønnerød ble dømt til 18 års fengsel etter at påtalemyndigheten anket dommen på 2,5 års fengsel fra Nes Herredsrett.

14. januar 2015 ble Veronica Orderud, som den siste av de fire, løslatt etter 16 år i fengsel.

– Ikke oppklart

VG-journalist Øystein Milli har fulgt saken sin drapene skjedde på Orderud gård i 1999. Han mener det er naturlig at saken blir gjenopptatt.

– Orderud-saken er ikke oppklart. Man endte opp med en dom for medvirkning for fire personer. Flere av dem har bestridt dommen. Man vet ikke hvem som skjøt, og det er uklart hvem som sto bak attentatforsøkene. Saken er for dårlig belyst og bør etterforskes videre om man finner grunnlag for det, sier Milli.

Dømt for medvirkning

Ekteparet Kristian Magnus (81) og Marie Orderud (84) og deres datter Anne Orderud Paust (47) ble skutt og drept på gården Orderud på Sørum natt til 22. mai 1999.

Per og Veronica Orderud, samt Veronicas halvsøster Kristin Kirkemo og Lars Grønnerød ble alle dømt til lange fengselsstraffer for medvirkning til drapene.

Alle fire har nektet for at de utførte drapene.

– Du har sonet en lang dom og har hele tiden ment at du er uskyldig dømt. Hvordan har det vært å bære med den følelsen og den vissheten du har om at dette er ikke riktig?

– Det er klart at det er veldig tungt, og derfor er det så vanvittig viktig få opp saken på nytt. Man blir stigmatisert, og hvis man ikke får opp saken blir man stigmatisert resten av livet, sier Per Orderud.

– Hvordan lever du med dette nå?

– Jeg prøver å gjøre det beste ut av det. Så har jeg et veldig sterkt håp om at dette skal lykkes og at vi får opp saken.