DYRT: Sørenga er et av Oslos populære nabolag. Det var knyttet stor spenning til hva Siv Jensen ville gjøre med de særskilte kravene til lån med pant i bolig i Oslo. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix
DYRT: Sørenga er et av Oslos populære nabolag. Det var knyttet stor spenning til hva Siv Jensen ville gjøre med de særskilte kravene til lån med pant i bolig i Oslo. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Beholder strenge regler for boliglån, men det blir noen endringer

Oslo-reglene videreføres, men nå kan midler på BSU-konto medregnes som egenkapital.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Finansminister Siv Jensen (Frp) gjør noen justeringer i boliglånsforskriften, men beholder kravene til egenkapital, avdragsbetaling og lånets størrelse i forhold til inntekten.

– Analyser fra Finanstilsynet og Norges Bank viser at boliglånsforskriften virker etter hensikten. Færre enn før tar opp svært store lån når de kjøper bolig, sa finansminister Siv Jensen på en pressekonferanse tirsdag formiddag.

Beholder omstridte Oslo-krav

Dette betyr at også at de særskilte kravene for utlån i Oslo blir videreført. I Oslo er det krav om 40 prosent egenkapital ved kjøp av sekundærbolig, mot 15 prosent i resten av landet.

I tillegg er bankenes fleksibilitetskvote, det vil si bankenes mulighet til å gi lån som ikke oppfyller samtlige krav i forskriften, satt til 8 prosent i Oslo, mot 10 prosent i resten av landet.

– Oslo-kravene var et svar på den kraftige boligprisvekten vi opplevde i hovedstaden. Gjennom fjoråret falt boligprisene i Oslo, men så langt i år har prisveksten igjen vært høy. Problemet for de som skal inn på boligmarkedet har ofte vært at prisene galopperer i rasende fart. Jeg mener derfor at det er feil å fjerne Oslo-kravene nå, sa finansminister Siv Jensen på en pressekonferanse tirsdag formiddag.

Kan regne BSU-konto som egenkapital

Den nye forskriften inneholder imidlertid enkelte endringer. Blant annet kan bankene ta med dokumenterte og stabile skattefrie inntekter, som barnetrygd, i beregningen av gjeld i forhold til inntekt.

I beregningen av belåningsgrad skal bankene også kunne medberegne midler på BSU-konto som egenkapital.

– Vi åpner også for at bankene kan regne BSU-konto som egenkapital, uten at kontoen må realiseres, sa Jensen.

Oslo  20180619.
Finansminister Siv Jensen holder pressekonferanse om boliglånsforskriften .
Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
Oslo 20180619. Finansminister Siv Jensen holder pressekonferanse om boliglånsforskriften . Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix Foto: Pedersen, Terje

I tråd med Finanstilsynets anbefaling gir Finansdepartementet også unntak fra enkelte av kravene for såkalte seniorlån.

Den nye boliglånsforskriften trer i kraft 1. juli og gjelder ut 2019.

– Selv om det er gode grunner til å la noen krav ligge fast over tid, er det å fastsette forskrift med en utløpsdato å ta høyde for usikkerhet i utviklingen i tiden fremover, sa Siv Jensen.

Boliglånsforskriften:

Boliglånsforskriften stiller en rekke krav, blant annet til:

  • Lånets belåningsgrad: Nedbetalingslån med pant i bolig skal på innvilgelsestidspunktet ikke overstige 85 prosent av boligens verdi. Dette betyr at det er krav til 15 prosents egenkapital. Ved pant i sekundærbolig i Oslo kommune skal ikke slike nedbetalingslån overstige 60 prosents av boligens verdi.
  • Gjeldsgrad: Lån skal ikke innvilges dersom kundens samlede gjeld overstiger fem ganger brutto årsinntekt.

  • Betjeningsevne: I vurderingen av kundenes betjeningevne skal bankene legge inn en renteøkning på 5 prosentpoeng fra det aktuelle rentenivået.
  • Avdrag: Ved lån som overstiger 60 prosent av boligens verdi skal finansforetaket kreve årlig nedbetaling som minst skal være 2,5 prosent av innvilget lån. Lån uten avdragsplikt skal på innvilgelsestidspunktet ikke overstige 60 prosent av boligens verdi.

    Bankene kan innvilge lån som ikke oppfyller ett eller flere av vilkårene for inntil 10 prosent av verdien av innvilgede lån hvert kvartal. For lån med pant i bolig i Oslo kommune er denne grensen på 8 prosent.

    ​Les hele forskriften her (ekstern lenke).

Foreslo få endringer

Det var på forhånd knyttet stor spenning til hva den nye boliglånsforskriften ville inneholde.

Det var i slutten av februar at Finanstilsynet oversendte Finansdepartementet et forslag til ny boliglånsforskrift. Siden da har finansdepartementet vurdert forslaget og høringsinnspillene som har kommet inn.

Forslaget var basert på dagens boliglånsforskrift med noen få justeringer. Blant annet foreslo Finanstilsynet at de særskilte kravene for lån med pant i bolig i Oslo ikke burde videreføres, men Finansdepartementet mener det er feil å fjerne disse kravene.

I tillegg foreslo Finanstilsynet at den såkalte fleksibilitetskvoten for avvik burde senkes fra 10 prosent til 8 prosent i hele landet. Heller ikke her har Finansdepartementet valgt å følge tilsynets anbefaling.

– Anbefalingen fra Finanstilsynet ble sendt på høring. Den viste at det er bred enighet, både blant næringsaktører, forbrukermyndigheter og i fagmiljøene, om at det fortsatt er behov for noen rammer i bankenes utlånspraksis, sa Siv Jensen på pressekonferansen tirsdag formiddag.