dømt til tvungent psykisk helsevern etter drap:

Googlet drapsmetode – så angrep 22-åringen faren mens han sov

Kriminalteknikere utenfor boligen i Asker, der en mann ble drept av sin 22 år gamle sønn i november i 2016.
Kriminalteknikere utenfor boligen i Asker, der en mann ble drept av sin 22 år gamle sønn i november i 2016. Foto: Berit Roald / NTB Scanpix
En mann (22) er dømt til tvunget psykisk helsevern etter å ha drept faren sin med 70 knivstikk i en bolig i Asker høsten 2016.

I dommen bemerker Asker og Bærum tingrett at drapet var «godt planlagt over tid, og at det ble utført på en brutal og voldsom måte overfor en person som i realiteten var hjelpesløs».

Hendelsen fant sted ved 18.30-tiden den 15. november i 2016. I dommen beskrives det hvordan 22-åringen i rundt tre uker forberedte seg på det som skulle skje.

Tingretten mener dette beviser at drapet var en godt planlagt handling.

Domfelte søkte blant annet på hvordan islam stiller seg til drap og tilgivelse, om gift og forgiftning, skytevåpen og knivtyper.

22-åringen søkte også på hvordan man kommer seg unna drap, og hvordan man knivstikker på mest mulig skadelig måte.

Kjøpte kniv 12 dager før

12 dager før drapet var 22-åringen på Ikea og kjøpte en større kniv. Denne ble brukt under drapshandlingen, slår retten fast.

Overfor behandleren sin har den domfelte mannen forklart at han «hørte stemmer med en befaling om å drepe faren sin».

Deretter påførte han faren en rekke dødelige knivstikk mens han sov. .

– Kan være svært farlig

Etter drapet gikk 22-åringen ut gjennom verandadøren og traff på to naboer. Naboene stusset over mannens adferd og over at han var blodig. Derfor ringte de nødnummeret.

Inne fant politiet faren på gulvet. 22-åringen ble pågrepet umiddelbart.

Hovedforhandlingen ble holdt i Asker og Bærum tingrett fra 28. til 31. mai. Der møtte 22-åringen og erkjente seg skyldig i drap på sin egen far. Det har kommet frem at mannen hadde et anstrengt forhold til faren sin.

Både påtalemyndigheten og forsvareren ba om at mannen skulle dømmes til tvungent psykisk helsevern. Asker og Bærum tingrett har kommet til samme konklusjon.

– Dette er et utfall vi hadde regnet med. Vi er tilfreds med at retten har delt påtalemyndighetens syn på omstendighetene rundt drapshandlingen, nemlig at det var planlagt og at det skjedde med overlegg, sier statsadvokat Monica Krag Pettersen til TV 2.

– Riktig dom

De sakkyndige har konkludert med at 22-åringen har diagnosen hebefren schizofreni.

Retten bemerker blant annet: «Dette viser at tiltalte i psykotisk tilstand kan være svært farlig, samt at han har lav terskel for å utføre alvorlig vold».

22-åringens forsvarer, Cecilie Nakstad, synes det har vært frustrerende at mannen ikke fikk diagnosen tidligere enn han gjorde. Dersom det hadde skjedd, ville det vært anledning til å tvangsinnlegge ham.

Nakstad er imidlertid tilfreds med dommen.

– Jeg tror at tvungent psykisk helsevern er helt riktig, sier hun.

Endret seg etter Afrika-tur

I dommen kommer det frem at mannen kom til Norge fra et land i Afrika da han var tre år gammel. I 2009 ble han tatt med på det han trodde var en kortere ferietur i Afrika.

Det ble ingen kort ferietur: 22-åringen måtte bli værende i landet frem til 2012. I dommen går det frem at domfelte fungerte godt i tiden før Afrika-reisen, men at oppholdet endret ham drastisk. Det fremgår blant annet at han skal ha blitt utsatt for vold ved en koranskole.

«Slik situasjonen fremsto måtte dette fra hans side oppleves som et tillitsbrudd fra sine da nære omsorgspersoner, og han har siden hatt opplevelser med vold som beskrevet ovenfor. Ved tilbakekomsten til Norge hadde han i stor grad mistet sitt fotfeste her. Dette førte raskt til depresjoner og psykiske problemer».

Ble tvangsmedisinert

Da 22-åringen kom tilbake til Norge i 2012 ble barnevernstjenesten koblet inn, men mannen ønsket imidlertid ikke deres hjelp. Tjenesten trakk seg derfor ut i 2014.

Domfelte forsøkte å begynne på videregående i 2014, men mistet etter hvert plassen sin fordi han hadde for mye fravær.

De senere årene har 22-åringen hadde flere opphold på psykiatriske sykehus. Han har blant annet blitt tvangsmedisinert.

Lik TV 2 Nyhetene på Facebook