Kontroll- og konstitusjonskomiteen vil etter det NTB får vite tirsdag vedta å kalle inn regjeringstoppene til høring på Stortinget etter at Riksrevisjonen i forrige uke for andre gang rettet krass kritikk mot regjeringen for manglende terrorsikring.

Kontrollkomiteen ønsker en rask behandling og høringen kan bli holdt allerede 30. august.

Statsminister Erna Solberg (H), justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) vil bli innkalt til høringen. Også forgjengerne i Justis- og beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet forventes å måtte møte for å forklare seg.

Sentrale stortingspolitikere reagerte kraftig da Riksrevisjonen konkluderte med at det er gjort lite for å utbedre med feil, mangler og svakheter ved sikring av utsatte bygninger og infrastruktur som ble påpekt i 2015.

Riksrevisor Per-Kristian Foss karakteriserte funnene som svært alvorlig, noe som er Riksrevisjonens sterkeste grad av kritikk.

NTB