I RETTEN: Hege Lindgren og Pasientskadenemnda møtes i retten denne uka.
I RETTEN: Hege Lindgren og Pasientskadenemnda møtes i retten denne uka. Foto: Margrethe Håland Solheim / TV 2

staten ombestemte seg – møttes i retten:

Hege (46) hadde hus, mann og barn – ble rusavhengig, sa fra seg barna og havnet i fengsel

Borgarting lagmannsrett (TV 2): Staten var først enig i at det var legene som hadde skyld i at livet til Hege Lindgren (46) ble lagt i ruiner. Så sa de det var hennes egen skyld. Nå møtes partene i retten.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Hege Lindgren (46) var småbarnsmor og jobbet som selger, da hun som 25-åring fikk en prolaps i ryggen.

Hun var på jobb og skulle løfte en koffert ut av bilen, da ryggen slo seg vrang.

Etter måneder i smerte fikk hun utskrevet det som en kort stund virket som en god løsning – legemiddelet Somadril.

Somadril er et vanedannende legemiddel som nå er trukket fra det norske markedet, nettopp fordi det var for avhengighetsskapende.

Medisinen gjorde henne avhengig, og i årene etter mistet omsorgen for de to små barna sine, ektemannen og måtte i fengsel for dokumentforfalskning.

Tirsdag denne uken startet rettssaken mellom staten, ved Pasientskadenemdna, og Hege.

– Det er fryktelig vanskelig å få livet brettet ut på denne måten, men likevel godt å være i gang, sier hun til TV 2.

Spørsmålet Borgarting lagmannsrett skal ta stilling til er hvorvidt det var legene som gjorde Hege syk, eller om det var hennes egen skyld.

Havnet i fengsel

En stund etter den første resepten forsto ektemannen at Hege tok for store medisindoser. Han overtalte henne da til å være åpen med legen sin om avhengigheten.

De laget en nedtrappingsplan. Likevel klarte hun ikke slutte.

– Jeg ba om å bli innlagt på sykehus, men de svarte at det kun var veldig tunge narkomane som kunne få hjelp der, sier hun.

Pasientskadeordningen

  • Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) er en statlig etat underlagt Helse-og omsorgsdepartementet
  • NPE behandler erstatningskrav fra pasienter som mener de har fått en skade etter svikt i helsetjenesten
  • Ved klage på et vedtak i NPE, sendes klagen til Pasientskadenemnda
  • Pasientskadenemnda er en del av Helseklage, som behandler klager på allerede fattede vedtak i forvaltningen
  • Ved avslag i Pasientskadenemnda er neste skritt å saksøke Pasientskadenemnda, altså å ta staten til retten

Etterhvert begynte hun å forfalske resepter. Hun skilte seg fra mannen sin, og fraskrev seg ansvaret for barna – hun kjente hun ikke greide være den hun ønsket å være for dem.

En dag sto hun på et apotek. Det tok mistenkelig lang tid før apotekeren kom tilbake med medisinene. Så kom politiet istedet. Det var ikke første gangen hun ble tatt med en falsk resept.

Her er Lars Lindgren og Hege Lindgren sammen foran Borgarting lagmannsrett. Foto: Margrethe Håland Solheim / TV 2
Her er Lars Lindgren og Hege Lindgren sammen foran Borgarting lagmannsrett. Foto: Margrethe Håland Solheim / TV 2

Hege ble dømt, og måtte i fengsel. Og det var i fengselet at hun møtte en rådgiver som så henne, som faktisk hjalp henne. Etter tiden i fengselet fikk hun god oppføing.

Det var Lars Lindgren som var rådgiveren, og en stund etter at det profesjonelle forholdet tok slutt, innledet de et forhold og giftet de seg. De har i dag fått to barn og bor sammen i Sverige.

Tapte i tingretten

Da Hege ble gravid i 2006, hadde hun vært rusfri i seks måneder. Det har hun vært siden.

Da hun var ute av rusen hadde hun gjeld. Hun hadde ikke kunnet jobbe på mange år, og selv om hun fullførte utdanningen som sykepleier i 2013, er hun i dag uføretrygdet.

– Økonomisk har dette ruinert alt, sier hun.

Hege har også fått påvist en hjerneskade, som høyst sannsynlig kommer av den voldsomme medisinbruken.

Derfor søkte hun om erstatning fra Norsk Pasientskadeerstatning (NPE), og de konkluderte med at det var legene, i form av utskrivningen av medisinene, som hadde påført Hege skadene.

Her er Hege Lindgren og hennes advokat Janne Larsen i Borgarting lagmannsrett tirsdag. Foto: Margrethe Håland Solheim / TV 2
Her er Hege Lindgren og hennes advokat Janne Larsen i Borgarting lagmannsrett tirsdag. Foto: Margrethe Håland Solheim / TV 2

De tilkjente henne derfor en erstatning for tapt arbeidsfortjeneste, samt en menerstatning.

– Men måten erstatningen var regnet ut på virket feil, det var tatt utgangspunkt i en lav årslønn, og det var ikke justert for lønnsvekst, sier Hege.

Derfor klaget hun, sammen med advokaten sin Janne Larsen, på erstatningsutmålingen.

Da fikk hun et sjokkerende svar: Pasientskadenemda, klageorganet til NPE, mente hun aldri hadde hatt rett på erstatning. De mente det ikke kunne bevises at det var legene som hadde påført Hege skadene.

– Den konklusjonen kunne jeg ikke la stå, sier hun.

Uenige

Først møttes partene i Oslo tingrett. Oslo tingrett ga Pasientskadenemnda medhold.

I sitt innledningsforedrag i lagmannsretten tirsdag, fremhevet hennes advokat Janne Larsen at både Pasientskadenemnda og Oslo tingrett legger til grunn at Hege hadde et rusproblem før hun fikk utskrevet Somadril for ryggproblemene i 1999. Dette har vært avgjørende argumenter i de forrige rundene.

– Men dette bestrider vi, det stemmer ikke, sier Larsen.

Statens advokat, Pasientskadenemdas Bente Tautra, gjentok i sitt innledningsforedrag at de mener Hege har hatt et rusproblem tidligere.

– Når vi ser på mengden medisiner hun har tatt og hvordan hun har skaffet seg det hos forskjellige leger, mener vi det tyder på at hun har hatt omfattende kjennskap til legemidlene fra før, sa hun.

Lege-shopping

Staten understreker blant annet i sin argumentasjon at Hege drev med «lege-shopping», altså at hun gikk til flere leger samtidig for å få flere medisiner.

Dette har Hege selv innrømmet.

Likevel mener Larsen at dette er et symtom på avhengigheten, og understreker at avhengighet i seg selv er en skade.

Dette ble i rettssakens første dag underbygget av sakkyndig psykiater Jørgen Bramness.

– Pasienten har en historikk med mye løgn og lege-shopping for å skaffe seg medisiner. Dette er trekk som vil inngå i en typisk avhengighets-problematikk. Avhengighet er en sykdom, og er også en godkjent diagnose, sier han.

Statens Tautra mener også at det er gjort flere og gode forsøk på å få til en nedtrapping av de ødeleggende medisinene.

Dette er også Larsen og Bramness uenige i.

– De forskjellige instansene har ikke snakket sammen, og man har ikke greid å avvende henne med medisinene, slik man burde, sier Larsen.

Uføretrygdet

Hege har i dag fått god kontakt med barna fra sitt første ekteskap.

Hun er uføretrygdet, og sliter med senvirkningene av hjerneskaden.

– For meg handler ikke dette nå først og fremst om å vinne i retten, men jeg vil gjøre alt jeg kan for å ha prøvd. Det er fryktelig vondt at det står svart på hvitt, i et vedtak fra staten, at jeg selv har skyld i alt dette, sier hun.

Med seg i retten har hun den eldste datter og ektemannen Lars. Dersom hun vinner fram, vil hun bli tilkjent en betydelig tilleggs-erstatning.

– Jeg må bare innstille meg på at vi ikke vinner, men etter dette kan jeg iallefall gå med hodet hevet og vite at jeg har gjort alt jeg kan, sier hun.

Det er satt av tre dager til rettssaken.