OVERGREP: Politiadvokat Julie Ulstein i Møre og Romsdal politidistrikt har tatt ut tiltale mot polititoppen.
OVERGREP: Politiadvokat Julie Ulstein i Møre og Romsdal politidistrikt har tatt ut tiltale mot polititoppen. Foto: Kristian Haug Hansen

Polititopp tiltalt for å ha sett på overgrepsbilder

ÅLESUND (TV 2): En sjef i politiet er tiltalt for å ha skaffet seg tilgang til betydelige mengder med overgrepsbilder av barn.

Polititoppen har gjennom en årrekke hatt en svært sentral posisjon i etaten, og det slo ned som en bombe i politiet da mannen i mai i fjor ble pågrepet og siktet i den alvorlige straffesaken.

– Det er et stort samfunnsproblem at folk gjør seg kjent med overgrepsmateriale via internett, sier politiadvokat Julie Ulstein i Møre og Romsdal politidistrikt til TV 2.

Politidistriktet har vært settepolitidistrikt i etterforskningen av saken mot politimannen, og det er Ulstein som har tatt ut tiltalen mot 54-åringen etter ordre fra statsadvokaten i Møre og Romsdal.

Betydelig mengde

Ifølge tiltalen skal politisjefen i perioden februar 2016 til mai 2017 gjentatte ganger ha skaffet seg tilgang til bilder som seksualiserer barn eller fremstiller seksuelle overgrep mot av barn.

Tiltalen beskriver at han har skaffet seg tilgang til minst åtte noveller som skildrer seksuelle overgrep eller skildrer barn på en seksualisert måte.

– Vi har ikke funnet noe materiell lagret på mannens maskin, men vi mener å kunne bevise at han forsettlig har gjort seg kjent med en betydelig mengde overgrepsmateriale. Det har ingen betydning for straffverdigheten om man har lastet ned materiellet eller sett det på dataskjermen, opplyser politiadvokat Ulstein.

– Har mannen sett på overgrepsmateriale på politiets datautstyr?

– Vi har ikke gjort funn som tyder på det, sier Julie Ulstein.

Involvert i varslingssak

Det var i forbindelse med etterforskning av en annen straffesak den høytstående politimannen at politiet fikk mistanke om at kollegaen hadde surfet og sett på overgrepsmateriale. Datautstyret ble beslaglagt og den såkalte speilingen av datamaskinen skal være bevise brudd på straffelovens paragraf 311, første ledd. Politiet opplyser at denne straffesaken er henlagt.

– Hva har politimannen forklart om funnene som er gjort?

– Jeg ønsker ikke gå inn på detaljene i forklaringen nå, sier Ulstein.

Politisjefens forsvarer ønsker ikke å kommentere saken ut over følgende:

– Min klient erkjenner ikke straffskyld, sier advokat Line Margareta Foss til TV 2.

Mannen ble umiddelbart tatt ut av lederrollen i politiet da det ble åpnet etterforskning i mai i fjor. Da siktelsen ble utvidet, ble vedkommende suspendert fra stillingen.

– Den politiansatte er suspendert ut juli måned og vi vurderer løpende avskjedigelse, opplyser mannens overordnede til TV 2.

Politiet bekrefter også at det er en varslingssak mot mannen med bakgrunn i upassende oppførsel mot kolleger.

Saken var opprinnelig tenkt ført i tingretten i mannens hjemdistrikt, men straffesaken er nå flyttet til Asker og Bærum tingrett og kommer trolig opp etter sommerferien.