#

2SITERT

Når begynner vi igjen å betale med lire i Italia?

Når begynner vi igjen å betale med lire i Italia?
Den nye italienske regjeringen kan bety være eller ikke være for euroen i Italia, skriver TV 2s økonomireporter Cathrine Graff.

Noen som husker da man brukte lire på ferietur i Italia? Og dro opp franc fra lommeboken i Frankrike, og pesetas i Spania?

Dette er fjerne minner for de fleste etter at euro ble innført som felles valuta i 2002.

Men i enkelte euroland står minnene om en egen valuta fortsatt sterkt.

Og i Italia står de sterkest av alle.

Ifølge den siste oversikten fra Eurobarometer, statistikkbyrået til EU-kommisjonen, er befolkningen i Italia den mest skeptiske til euroen av alle land i eurosamarbeidet.

Fortsatt er det et flertall, 59 prosent, for den felles valutaen, men mange år med økonomiske problemer og stor arbeidsløshet har bidratt til endrede holdninger til EU og euroen blant italienere.

Og Italia har før vært blant de aller mest lojale til EU-samarbeidet.

Stemningsskifte

Da jeg bodde i Italia tidlig på 90-tallet, var det helt uforståelig for mine italienske venner at Norge sto utenfor EU. For dem var det europeiske samarbeidet en helt grunnleggende og positiv del av landets politiske og økonomiske system. Litt etter litt har stemningen skiftet.

Og mye henger sammen med to store endringer i EU:

Innføringen av euroen i 2002, og inkluderingen av øst-europeiske land i EU-samarbeidet fra 2004.

Utvidelsen østover først: Siden 2004 har velstandsutviklingen i de østeuropeiske EU-landene økt, mens mange i de sør-europeiske landene, som Italia, føler at de henger etter. I tillegg har Italia og Hellas de siste årene tatt imot båtlass på båtlass med flyktninger og migranter, som flere østeuropeiske EU-land nå ikke vil være med på å bosette.

Dette er blitt et svært vanskelig og bittert stridstema innad i EU, og mange italienere er sinte og føler at de i stor grad må håndtere byrden med flyktningekrisen alene.

Likestilt - eller èn sjef?

Og hva med euroen? Før innføringen av en felles valuta følte de fleste i Italia, og mange andre EU-land, at de var en del av et EU med likestilte stater.

Men gjennom årene med euroen har det spredt seg en oppfatning om at det i stadig større grad er èn sjef i samarbeidet: Tyskland. Andre vil mene at det ikke er så rart at Tyskland har tatt lederskap, etter at både Hellas, Spania, Portugal og Italia har skaffet seg stor statsgjeld - som til og fra de siste årene har ført til dramatiske kriser innad for hele EU.

Men mange i eurolandene, og særlig i Italia, deler oppfatningen om at det er eurosamarbeidet i seg selv som ligger til grunn for mye av de økonomiske problemene. Mange mener at samarbeidet er tilpasset og fungerer best for ett land: nemlig Tyskland.

En av de som mener dette er Giovanni Tria, økonomiprofessor ved et universitet i Roma. Han ble i går kveld utnevnt til ny finansminister i Italia.

Vil endre eurosamarbeidet

Etter parlamentsvalget i mars var det to klare vinnere, begge skeptiske til eurosamarbeidet: Ligaen og Femstjernersbevegelsen.

De to partiene har nå dannet EUs første populistiske regjering. Tidligere denne uken prøvde de to partiene å danne regjering med en annen kandidat som finansminister, som har sagt at han mener at Italia bør gå ut av eurosamarbeidet.

Da nektet presidenten å godta regjeringen. I går kom partiene med en mer spiselig kandidat, Giovanni Tria.

Men Tria har skrevet kronikker om hvorfor han mener eurosamarbeidet fungerer dårlig. Det er liten tvil om at Tria nå vil gå løs på jobben med å prøve å endre på forutsetninger og avtaler i eurosamarbeidet.

Dette kan skape stor splid i Brussel. Hvis Tria lykkes, vil kanskje euro-leie italienerne fortsatt ønske å være en del av samarbeidet. Hvis han ikke får til endringer, er det ikke utelukket at vi om noen år igjen betaler med lire på ferieturen i Italia.

Lik TV 2 Nyhetene på Facebook