tv 2 erfarer:

Nær enighet om budsjettet

NESTEN ENIGE: Kjell Ingolf Ropstad (KrF) har fått gjennomslag fopr flere av partiets hovedkrav under forhandlingene om den vårlige budsjettjusteringen i Stortinget. .Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
NESTEN ENIGE: Kjell Ingolf Ropstad (KrF) har fått gjennomslag fopr flere av partiets hovedkrav under forhandlingene om den vårlige budsjettjusteringen i Stortinget. . Foto: Heiko Junge / NTB scanpix Foto: Junge, Heiko
De fire borgerlige partiene sitter samlet til samtaler som kan avgjøre budsjettstriden.
Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Like før klokken 20.30 onsdag kveld startet et uformelt budsjettmøte mellom de fire borgerlige partiene.

Fristen for å bli enige er ikke før fredag, men etter TV 2 erfarer er hovedtrekkene til en budsjettavtale langt på vei klare.

Styrker barnehagene

Som TV 2 tidligere har fortalt er det største enkeltkravet til KrF i forhandlingene vært penger til økt bemanning i barnehagene.

Tidligere i mai ble de fire partiene som nå forhandler om den vårlige budsjettjusteringen enige om en bemanningsnorm i alle landets barnehager fra 1. august. Det vil da bli krav om maksimalt tre barn per voksen i alderen 0–3 år og maksimalt seks barn per voksen i alderen 3–5 år.

Etter det TV 2 erfarer har regjeringspartiene innfridd KrFs krav om å sette av 100 millioner kroner ekstra til dette i år.

Det er fortsatt et åpent spørsmål hvor mye mer som skal settes av til dette i årene fremover. KrFs krav legger nemlig føringer for budsjettene flere år inn i fremtiden.

Dropper «dødsgebyret»

Et annet sentralt krav for Kristelig Folkeparti har vært kampen mot det såkalte «dødsgebyret», et gebyr regjeringen foreslo å innføre på skifteattest.

I dag er skifteattesten gratis, men Justisdepartementet mener den bør koste 1.130 kroner, noe som skal sikre staten inntekter på rundt 40 millioner kroner.

Etter det TV 2 erfarer er de fire partiene enige om å skrote innføringen av gebyret. Det betyr reduserte inntekter på rundt 15 millioner kroner i år.

Vil endre sukkeravgiften

Under forhandlingene om budsjettet i fjor høst fikk KrF gjennomslag for å innføre en ny sukkeravgift. Nå er de fire partiene etter det TV 2 erfarer enige om å utrede endringer i innretningen av avgiften.

– Det er naturlig at om du har vann som har tilsatt smak eller for eksempel «Bris», så bør du ha levere avgifter enn brus som inneholder mye sukker, sa Ropstad til TV 2 da forhandlingene startet.

Etter det TV 2 erfarer er partiene nå enige om å be regjeringen vurdere å redusere avgiftene på produkter som ikke inneholder sukker eller har lavt sukkerinnhold. Utredningen skal være klar til statsbudsjettet for neste år.

Jobber med karbonfangst

Karbonfangst har vært et annet sentralt tema under forhandlingene.

Miljøorganisasjonen Zero mener regjeringen la opp til å utsette investeringsbeslutningen for Norges satsing på karbonfangst- og lagring med opptil to år.

Den planlagte prosjekteringen ved Yaras gjødselfabrikk i Porsgrunn er foreslått kuttet, prosjektet ved Norcem sementfabrikk er foreslått videreført, mens forbrenningsanlegget på Klemetsrud er foreslått satt på vent.

I et brev til Stortinget skriver finansminister Siv Jensen at: «I forslag til tilleggsbevilgning for 2018 er det tatt høyde for å dekke utgifter til forprosjektering av transport, lager og inntil to fangstanlegg. Det vil si at bevilgningsforslaget kan dekke forprosjektering både på Norcem og Fortum Oslo Varme sine fangstanlegg.»

Dermed vil det ikke påløpe økte kostnader. Etter det TV 2 erfarer forhandler KrF og regjeringspartiene nå om kvalitetssikring av prosjektet.

Flyttes mindre enn i fjor

Hvor mye penger som flyttes er ikke helt klart, men etter det TV 2 erfarer har KrF så langt fått flyttet på under 200 millioner, men kilder tett på forhandlingene antyder at det rolig vil bli flyttet rundt 250 - 270 millioner kroner.

I avtalen for ett år siden da også Venstre var med å forhandle sammen med KrF fikk de to partiene flyttet på 391,1 millioner kroner i budsjettjusteringen.

På inndekningssiden skal det etter det TV 2 erfarer ikke være snakk om tore enkeltkutt. På flere budsjettposter ligger det an til at det gjøres såkalte anslagsendringer, fordi det er brukt for mindre penger enn det som var satt av da budsjettet for 2018 ble vedtatt før jul.

Lik TV 2 Nyhetene på Facebook