Ap går inn for at Stortinget pålegger regjeringen å sikre ambulansetjenesten – enten gjennom forhandlinger med operatøren eller en ny anbudsrunde med virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljølovens bestemmelser.

De støtter dermed ikke partiet Rødts forslag om å annullere anbudet om luftambulansetjenesten.

– Rødts forslag innebærer å tildele en kontrakt fra stortinget, og dette mener vi ikke løser noen av utfordringene vi står i. Utfordringen nå er at vi mangler kompetent personell til å utføre disse tjenestene, på kort sikt og på lang sikt. Det må sikres, og det er jo det helseministeren ikke har sørget for, sier helsepolitisk talsperson Ingvild Kjerkol i Ap til TV 2.

Ber Høie ta ansvar

Også KrF stiller seg bak dette forslaget. De mener det er viktig at helseminister Bent Høie (H) nå tar ansvar.

– Det er ene og alene statsråden som har ansvar for å sikre beredskapen for folk når de er alvorlig og akutt syke, sier leder for Helse-og omsorgskomiteen på Stortinget, Olaug Bollestad, til TV 2.

– Vi gir statsråden det ansvaret og sier at han faktisk må rydde opp. Enten må det sikres at forhandlingene går greit, det må legges ut ny anbudsrunde eller komme med andre tiltak, sier hun.

– Mangelfullt

Aps Kjerkol legger til at folk i nord fortjener trygghet for en sikker syketransport.

– Nøkkelen til trygghet er at det finnes nok kompetente folk og nok fly til å utføre oppdrag og ivareta beredskapen. Krisen har oppstått fordi anbudet har skapt stor tvil om begge deler, sier hun, og ber regjeringen rette opp manglene ved anbudet.

Sveinung Stensland fra Høyre kjenner seg ikke helt igjen i kritikken fra Ap og Krf.

– Det er satt i gang flere tiltak og Høie har virkelig vært på ballen her. samtidig er det spesielt at man ønsket at ministeren skal gå inn i en pågående forhandling, dette er ikke sånt vi er vant til at Ap foreslår, sier han til TV 2.

Økte kostnader

Stortingets helsekomité skal torsdag avgi sin innstilling til forslaget fra Rødt om å annullere anbudet om luftambulansetjenesten. Det er et forslag blant andre Sp og SV opprinnelig støttet.

Det er nå ikke klart hvorvidt Sp og SV støtter forslaget som kommer fra Ap og Krf.

Konflikten om luftambulansetjenesten har pågått en måneds tid, og flere av ambulanseflyene har i perioder blitt satt på bakken som følge av at selskapet Lufttransport ikke klarer å drifte tjenesten de siste 14 månedene som gjenstår av kontrakten. I et brev til Stortinget tirsdag opplyste helseminister Bent Høie at striden til nå har ført til økte kostnader på rundt 8 millioner kroner.

Etter planen skal Babcock neste sommer overta all ambulanseflydrift i Nord-Norge.

(©NTB / TV 2)