NY LOV: Sveriges nye samtykkelov sørger for at begge parter aktivt må vise samtykke for at sex skal være lovlig.
NY LOV: Sveriges nye samtykkelov sørger for at begge parter aktivt må vise samtykke for at sex skal være lovlig. Foto: Johannessen, Sara / Scanpix

Ny sexlov i Sverige – partene må ettertrykkelig si «ja»

En ny samtykkelov i Sverige sier at begge parter ettertrykkelig og aktivt må si ja til sex for at det skal være lovlig.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Onsdag 23. mai vedtok riksdagen i Sverige en lov om at det er forbudt å ha sex med noen, dersom ikke vedkommende ettertrykkelig har sagt «ja» eller aktivt har vist lyst til å delta. Det skriver den svenske avisen SVT.

Samtidig blir flere handlinger kriminelle, og straffen skjerpes.

En person kan dermed dømmes for voldtekt uten å ha brukt vold eller trusler, eller at den andre parten har vært utnyttet i en sårbar situasjon.

Loven har fått kritikk fra flere hold, blant annet fra lovrådet, som studerer enkelte lovforslag nøye før riksdagen.

For uklar

Lovrådet mener loven er for uklar. Derfor har regjeringen forsøkt å utdype hvordan domstolene skal håndtere slike saker i et tillegg til loven.

«Ved bedømmelsen av en deltakers frivillighet eller ei, skal det taes høyde for om frivilligheten er kommet til uttrykk gjennom ord, handling eller på annen vis», heter det i loven.

Lovforslaget kom på banen det siste året som en forlengelse av den globale metoo-bevegelsen, hvor uttallige personer verden over stod frem med historier om overgrep. Også i Norge har metoo-bevegelsen hatt store ringvirkninger siden den startet etter avsløringene av filmprodusenten Harvey Weinstein mange seksuelle overgrep.

Sverige hadde fra før en lovgivning hvor en gjerningsperson kunne dømmes i de fleste situasjoner hvor et samtykke mangler.

– Loven skiller seg fra dagens lovgivning hvor man måtte bevise at det har forekommet vold, trusler, tvang eller den fornærmede var i en særskilt utsatt situasjon. Vi endrer ikke på grunnprinsippet om at det er frivillighet som avgjør om det er et overgrep eller ikke, sa justisminister Morgan Johansson da regjeringen la fram forslaget for riksdagen i mars.

Han sa også at antall oppklarte saker vil øke med den nye loven.

– Sex skal være frivillig, og er det ikke frivillig, så er det ulovlig, sa den svenske statsministeren Stefan Löfven da regjeringen fremmet forslaget i 2017.

Strengere straffer

I tillegg til den nye loven foreslår den svenske regjeringen at to nye forbrytelser blir introdusert i rettsystemet. De forbrytelsene skal være uaktsom voldtekt og uaktsomt seksuelt overgrep. De vil ha en fengselsstraff på høyst fire år. Uaktsomheten beror seg på at den andre personen ikke deltok frivillig.

Straffen for grov voldtekt økes også. Tidligere var minimumsstraffen for grov voldtekt og grov voldtekt mot barn fengselsstraff i fire år. Den økes nå til fem år.

Før den nye loven ble vedtatt lå det en strafferettslig beskyttelse mot gjerningspersonen i en overgrepssak mot barn om vedkommende hadde vært uaktsom med å spørre om barnets alder. Nå må gjerningspersonen også kunne henvise til sterkere bevis enn at offeret så eldre ut enn det er.

Etter et seksuelt overgrep må også den fornærmede straks få en støtteperson. Dette for at offeret skal få støtte tidligere i prosessen.

Kan bli strengere i Norge

Også i Norge har vurdert en samtykkelov, og Erna Solberg fremmet et forslag allerede i 1997 om at sex uten samtykke skulle regnes som voldtekt.

Petter Eide som sitter i justiskomiteen på Stortinget for SV, sa han aktet å ta tak i saken på nytt etter Sveriges lovforslag ble fremmet i desember.

– Et strengt lovverk som klargjør grensene og fjerner gråsoner er absolutt helt nødvendig. Dette har også en rettssikkerhetsdimensjon for den som anklages for voldtekt, sa han.

Tidligere i år var Brynerussen tidlig ute med å kreve samtykke på alle knuter som innebar seksuell kontakt. I knuteloven stod det at at alt samtykke måtte dokumenteres på film. Flere kritiserte russen for å dra forebyggelsen for langt, men hos brynerussen var intensjonen god.

– For russestyret er det bra å få en bekreftelse på at knutene skjer frivillig. Vi vil ikke at dumme ting skal skje, sa russepresident Selma Ree.

I knuteloven står det at «knuter av seksuell natur må med samtykke fra alle parter dokumenteres med videobevis FØR seansen foregår.»