Kutter i bruken av oljepenger

BRUKER MINDRE: Pilene peker rett vei for norsk økonomi. Finansminister Siv Jensen (Frp), statsminister Erna Solberg (H) og kulturminister Trine Skei Grande (V) kan dermed kutte i bruken av oljepenger.
BRUKER MINDRE: Pilene peker rett vei for norsk økonomi. Finansminister Siv Jensen (Frp), statsminister Erna Solberg (H) og kulturminister Trine Skei Grande (V) kan dermed kutte i bruken av oljepenger. Foto: Lise Åserud, NTB scanpix
Det går bedre i norsk økonomi, dermed reduserer regjeringen bruken av oljepenger med 5,6 milliarder til 2,7 prosent i den vårlige budsttjusteringen.

Så godt som alle tallene som beskriver utviklingen i norsk økonomi peker rett vei for regjeringen.

– Norsk økonomi har reist seg etter tilbakeslaget i 2014. Veksten er solid. Det er rett og slett gode nyheter jeg kan legge frem her i dag, sa finansminister Siv Jensen (Frp) da hun la frem den vårlige budsjettjusteringen.

Bruker 2,7 prosent

Dermed kan de som TV 2 erfarte tirsdag morgen kutte noe i bruken av oljepenger når de legger frem den vårlige budsjettjusteringen.

Da statsbudsjettet ble lagt frem i fjor høst mente regjeringen det var behov for å bruke 231,1 oljemilliarder. Nå nedjuster de tallet til 225,5 milliarder oljekroner.

Det gir et mindreforbruk av oljepenger på 5,6 milliarder kroner, eller 2,7 prosent av kapitalen i oljefondet.

Spår lavere ledighet

Regjeringen spår lavere arbeidsledighet og nedjusterer anslagene for den såkalte AKU-ledigheten fra 4,0 til 3,8 prosent.

– Endringene har kommet raskere enn vi forventet i fjor høst. nedgangen i ledigheten har kommet over hele landet. Stadig flere kommer i jobb, sa finansministeren.

Den såkalte budsjettimpulsen anslås fortsatt til i underkant av 0,1 prosent av trend-BNP for Fastlands-Norge.

Selv om oljeprisen er betraktelig høyere i dag enn hva regjeringen anslo i budsjettet i fjor høst. øker de etter det TV 2 erfarer ikke anslagene for oljepris nå men vil vente med en justering til de legger frem neste års statsbudsjett til høsten.

Inntektene øker med 7,1 milliarder kroner. Den største økningen kommer fra vederlag fra oppdrettsnæringen. Anslaget for bevilgninger til folketrygden er fem milliarder lavere enn regjeringen trodde i fjor høst.

Etter det TV 2 erfarer foreslår regjeringen tiltak som øker utgiftene med rundt 600 milioner kroner. Flere av sakene regjeringen vil prioritere i budsjettjusteringen er kjent.

Stortinget for penger

Regjeringen varsler at de vil dekke ekstrakostnadene ved byggespekken på Stortinget.

– Det er riktig at vi etterkommer ønsket fra Stortinget, sier Siv Jensen til TV 2.

I april godkjente Stortinget en fullmakt på 90 millioner for art arbeidet ikke skulle stoppe opp, mens resten av kostnadene skulle dekkes i budsjettet Det er opp til Stortinget om det kal gjøres andre kutt for dekke kostndssprekken. Prislappen for ombyggingen av Stortinget har økt fra 1,1 til 2,3 milliarder kroner.

– Har du noen gode ideer til hvor Stortinget kan kutte for å dekke dette innenfor egne rammer?

– Det tror jeg du skal spørre Stortinget om, sier Jensen.

Også til forprosjektet for nytt regjeringskvartal settes det av 74 millioner kroner ekstra. Det vurderes en trinnvis utbygging av det nye regjeringskvartalet.

Noen andre saker

 • TV 2 har tidligere fortalt at 170 barn skal ut av asylmottak. Regjeringen myker opp reglene og setter av 38 millioner kroner.
 • Under Frps landsmøte tidligere i mai varslet finansministeren at det settes av penger til 700 nye sykehjemsplasser, kokker og kjøkken på sykehjem, uten at det fortalt hvor mye dette vil koste.
 • Regjeringen vil gjøre det billigere å lage øl og foreslår kutt i avgiften for 100 mikrobryggerier. Forslaget omfatter bryggerier som produserer under 500.000 liter øl med styrke fra 3,7 til og med 4,7 volumprosent alkohol, altså øl som kan selges i butikk.
 • Heimevernet styrkes med 2.000 soldater. Det kommer 25 millioner kroner til moderne våpen og utstyr og 11 millioner til øving og trening i nord,
 • Innsatsen mot marin forsøpling blir foreslått økt med 130 millioner kroner til totalt 280 millioner kroner.
 • Regjeringen foreslår å utvide ordningen med minoritetsrådgivere i skolen og vil etablere 13 nye stillinger.
 • Det settes av 450 millioner kroner til den teknologiske skolesekken over en periode på fem år.
 • Tilskuddene og rammen til studentboliger økes med 93,5 millioner kroner. Dermed mener regjeringen den kan nå målet om 2.200 nye studentboliger.
 • Borgarting lagmannsrett får 15 nye utrederstillinger. I budsjettjusteringen blir det bevilget penger til ti av stillingene. De siste fem skal domstolen finansiere selv. Lagmannsretten tror de vil kunne avisi flere hundre sivile dommer i året.
 • Det settes av 148 millioner kroner ekstra til boligbygging og infrastruktur på Svalbard.
 • Kulturminister Trine Skei Grande (V) opplyste på Nordiske Mediedager tidligere i mai at regjeringen utvider ordningen med momsfritak for elektroniske medier til å gjelde all digital journalistikk.
 • Regjeringen legger opp å bruke 37,8 millioner mer på kontantstøtte fordi det er noen flere som ønsker å benytte seg av ordningen.

Makrotallene presenteres klokken 08, mens budsjettdokumentene kommer 10.45. TV 2 Nyhetskanalen og tv2.no følger fremleggelsen.

Lik TV 2 Nyhetene på Facebook