STOR: Norges største moské, Central Jamaat Ahle-Sunnat, på Grønland i Oslo
Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
STOR: Norges største moské, Central Jamaat Ahle-Sunnat, på Grønland i Oslo Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Frp-flertall for å forby bønnerop

Argumentene om at det er «kommunistisk» førte ikke fram da et klart flertall på Frps landsmøte gikk inn for å forby bønnerop.

Stortingsrepresentant og tidligere justisminister Per-Willy Amundsen viste til at det kristne kulturarven er tusen år gammel i Norge, mens islam kom til landet på 1970-tallet.

– Disse to kan ikke likebehandles. Det er ikke mulig å sammenligne bønnerop med kirkeklokker, sa Amundsen før Frp-landsmøtet med klart flertall og partileder Siv Jensen i spissen stemte for forslaget fra Buskerud Frp om å forby bønnerop i offentlig rom.

Redaksjonskomiteen ville avvise forslaget. De viste til at bønnerop ikke er et problem i dag.

– Vi kan ikke forby alt vi er mot, argumenterte motstanderne.

Omtalte forbruk som kommunistisk

Stortingsrepresentant Silje Hjemdal fra Hordaland gikk så langt som å omtale et forbud som kommunistisk. Det var langt fra sterkt nok til å overbevise tilhengerne av en forbudslinje, som blant annet argumenterte med føre-var-prinsippet.

Menneskerettigheter og religionsfrihet ble trukket fram som argumenter av både tilhengere og motstandere av forbud mot bønnerop.

Forslagsstiller og Frps innvandringspolitiske talsmann Jon Engen-Helgheim sa det slik:

– Jeg er for menneskerettigheter, men mot misbruk av menneskerettigheter.

Engen-Helgheim viste til at Ap har rykket ut og kritisert forslaget fordi det forbyr noe som ikke er et problem.

– Vi skal ikke la Ap sette premissene for våre saker. Bønnerop er ikke et problem i dag, og jeg vil ikke at det skal bli et problem heller, sa Engen-Helgheim til applaus fra landsmøtesalen.

Refser forbud mot bønnerop

Fremskrittspartiet bidrar til et kaldere og splittet samfunn ved å ville forby bønnerop, mener KrFs nestleder Olaug Bollestad.

– Ved å fremstille bønnerop som et samfunnsproblem, når vi vet at ingen norske moskeer praktiserer dette, bidrar Frp til å fremstille en religiøs minoritet som et problem og en trussel for «fred og ro i nærmiljøene», sier KrFs nestleder Olaug Bollestad til NTB.

Hun frykter at en slik fremstilling kan få alvorlige konsekvenser:

– Dette er noe som i neste omgang rammer oss alle, fordi vi alle må leve i det kalde og polariserte samfunnet som blir resultatet av denne måten å argumentere på. Det gjelder enten vi er kristne, ateister eller noe annet, sier Bollestad.

KrF-nestlederen sier at hun jobber for et varmere samfunn der tillit mellom mennesker bygges nedenfra, i familier, i menigheter og i frivilligheten.

– Et slikt samfunn må bygge på en grunnleggende respekt for hverandre og for menneskerettighetene, sier Bollestad til NTB.

Vil skrote sukkeravgiften

Frps landsmøte gikk også inn for å skrote sukkeravgiften.

Den mye omdiskuterte sukkeravgiften har i år økt med opptil 83 prosent – med Frp-leder Siv Jensen i finansministerstolen. Sukkeravgiften har ført til en kraftig økning i grensehandelen, noe som skaper trøbbel for den norske næringsmiddelindustrien og butikker i nærheten av svenskegrensen.

«Dessuten er det mange varer som ikke inneholder sukker som blir rammet av denne avgiftsøkningen. Sukkerfrie pastiller og sukkerfri brus inngår i samme kategori som varer med sukker. Dette svekker grunnlaget for avgiften.», het det i resolusjonsforslaget fra Møre og Romsdal Frp.

Flere representanter i salen fra grensefylkene gikk på talerstolen for å beskrive de problemene de opplever i konkurransen med handelsnæringen i Sverige. Per Roar Bredvold i Hedmark Frp fortalte at bare i Värmlands län i Sverige skaper nordmenns grensehandel hele 4000 arbeidsplasser.

De ber sine politikere om å skrote sukkeravgiften ved første og beste behandling, men statsminister Erna Solberg ser ikke på skroting som noen god idé.

– Dette er en avgift som ligger inne for å finansiere budsjettet. Og da må man finne andre inntektskilder eller andre kutt for å ta det vekk. Det er isåfall et spørsmål som Frp må ta opp i forhandlingene og finne en annen måte å anvise dette på. Nå er ambisjonene våre med dette å få ned forbruk av sukker, som en del av folkehelsestrategien også, sa Erna Solberg til TV 2 tidligere søndag.

Sukkeravgift-nei fra Frp faller i smak

PÅ LANDSMØTET: Statsminister Erna Solberg og leder Siv Jensen på FrPs landsmøtet på Gardemoen lørdag.
Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix
PÅ LANDSMØTET: Statsminister Erna Solberg og leder Siv Jensen på FrPs landsmøtet på Gardemoen lørdag. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Ansatte og tillitsvalgte fra Freia, Nidar, Ringes og Coca-Cola delte ut flygeblader i forkant av Frp-landsmøtets start fredag. Budskapet var klart: Det er ingen skam å snu.

NHO gleder seg over at Fremskrittspartiets landsmøte vil fjerne sukkeravgiften.

– Det er svært positivt at landsmøtet ber partiets stortingsgruppe reversere økningene i avgiftene på alkoholfrie drikkevarer og sjokolade- og sukkervarer, sier administrerende direktør Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke.

Han understreker at NHO forventer at regjeringen tar grep allerede når revidert nasjonalbudsjett legges fram om litt over to uker.

DEMONSTRERTE: Nestleder i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Anne Berit Aker Hansen demonstrerer mot økt sukkeravgift under Fremskrittspartiets landsmøte fredag.
Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
DEMONSTRERTE: Nestleder i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Anne Berit Aker Hansen demonstrerer mot økt sukkeravgift under Fremskrittspartiets landsmøte fredag. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– De negative konsekvensene av avgiftsøkningen er betydelige og økende, sier mat- og drikke-direktøren i NHO.

TV 2s kommentator Aslak Eriksrud mener imidlertid at vedtaket neppe får noen praktisk betydning. Han minner om at Frp var imot å øke avgiften, også da de stemte for å øke den i Stortinget i fjor høst.

Det samme skjedde da partiet stemte for å øke bensinavgiften, dieselavgiften, elavgiften, flyseteavgiften og momsen på kino og andre kulturtilbud.

– Alle disse tingene kunne de sagt nei til hvis de bare hadde villet, men det har de ikke gjort. Da hadde de kanskje måttet bruke litt mindre penger på veier, økt bompengene litt mer, gitt litt mindre i skattelettelse eller brukt litt mindre penger på forsvaret. Det er klart at om man tar inn 2 milliarder kroner ved å gjøre godteri og lettbrus litt dyrere, så er det fristende for enhver finansminster, også en fra Frp, sier Eriksrud.

​Siv Jensen ble gjenvalgt

Tidligere søndag ble Siv Jensen gjenvalgt som leder i Fremskrittspartiet for to nye år.

– Jeg driver med politikk fordi jeg har lyst til å utgjøre en forskjell, sa Jensen (48) i valgtalen til landsmøtet. Der minnet hun om at politikk også handler om å inngå kompromisser og samarbeide med andre.

– Alternativet er at vi får tilbake den «rødgrønne sausen». Det er grunn nok til å fortsette, sa Jensen.

Hun ble valgt til Frp-leder for første gang i 2006. I 2013 brakte hun partiet inn i regjering etter 40 år i opposisjon.

BLE TATT IMOT: Frp leder Siv Jensen tar imot venstre leder Trine Skei Grande under landsmøte.
Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
BLE TATT IMOT: Frp leder Siv Jensen tar imot venstre leder Trine Skei Grande under landsmøte. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Nå skal vi mobilisere land og strand i kommune etter kommune og fri innbyggerne fra rødgrønn saus, sa Jensen og viste til lokalvalget neste år.

De to nestlederne Per Sandberg og Ketil Solvik-Olsen var ikke på valg i år, mens olje- og energiminister Terje Søviknes ble gjenvalgt til sentralstyret.

Tidligere justisminister Anders Anundsen og tidligere statssekretær Tom Cato Karlsen trådte ut av sentralstyret og ble erstattet av Ronny Berg fra Finnmark og Tom Staahle fra Akershus.