DRAPSTILTLT: Her er Peter Madsen i sitt verksted ved en tidligere anledning.
DRAPSTILTLT: Her er Peter Madsen i sitt verksted ved en tidligere anledning. Foto: Jens Nørgaard Larsen / Scanpix Denmark

Kan dette frikjenne Madsen?

KØBENHAVN (TV 2): Bevisene er lagt frem, dommerne har trukket seg tilbake. Nå venter alle på dommen til Peter Madsen.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Det finnes ingen bilder av Peter Madsen etter 11. august 2017, dagen da han ble fisket opp av vannet ved siden av sin synkende ubåt.

Derfor må de som ønsker å følge rettssaken på avstand nøye seg med beskrivelsene gjenfortalt av oss som sitter i retten.

Og slik ser Madsen ut:

Akkurat som på bildene fra tidligere.

Hver dag i retten har han vært iført mørke klær, noen dager kun t-skjorte, andre dager blazerjakke. Huden hans er blek. Han har på seg briller, noe han har forklart med at han ikke har mulighet til å kjøpe seg linser i fengselet.

Under rettssaken har han fulgt nøye med, han har svart høflig på spørsmål, han har sett vennlig mot tilhørerbenken, noe nysgjerrig.

Hans siste ord, hele rettssakens siste ord, mandag var:

– Jeg er veldig, veldig lei meg for det som har skjedd.

Onsdag klokken 13 blir dommen lagt fram i Københavns byret.

Grov tiltale

Peter Madsen står tiltalt for å ha mishandlet og drept Kim Wall. Aktor mener han har planlagt drapet i detalj før han gjennomførte det. I sin prosedyre understreket aktor Jakob Buch-Jepsen at Madsen ikke kan idømmes vanlig fengselsstraff, fordi Madsen ikke er vanlig.

Han la ned påstand om livstid i fengsel.

I RETTEN: TV 2-reporter Margrethe Håland Solheim følger rettssaken mot Peter Madsen i København. Foto: TV 2
I RETTEN: TV 2-reporter Margrethe Håland Solheim følger rettssaken mot Peter Madsen i København. Foto: TV 2

Buch-Jepsen mener det er bevist utover enhver tvil at Peter Madsen har gjennomført drapet slik påtalemyndigheten har lagt ned tiltale om.

Madsens forsvarer, på sin side, Betina Hald Engmark, er ikke enig.

– Jeg har enda ikke sett noen bevis i denne saken. Det påtalemyndigheten har skissert er en oppkonstruert skrekkhistorie blottet for fakta, sa hun under siste dag av rettssaken.

En historie uten fakta, uten noe fellende bevis – har Peter Madsens forsvarer et poeng?

Det var tross alt bare to personer om bord på ubåten, Peter Madsen og Kim Wall, og kun Peter Madsen kom tilbake.

All tvil skal komme den tiltalte til gode. Er bevisene som er lagt fram i retten gode nok til å dømme en mann til livstid i fengsel?

For dommerne vil høyst sannynlig følgende momenter være sentrale når de skal ta stilling til skyldspørsmål og eventuell dom.

1. Seksuelt motivert?

Under rettssaken har aktor forsøkt å tegne et bilde av Peter Madsen som svært seksuelt avvikende.

Det har blitt vist fram videoer, både ekte og animerte, av kvinner som tortureres og drepes. Aktor har brukt mye tid på disse videoene.

Buch-Jepsen mener videoene fascinerte og inspirerte Madsen, han mener de er sentrale bevis for hva som skjedde med Kim Wall.

Madsen selv hevder han ikke er interessert i denne typen videoer spesielt, og at dette bare er en liten del av alt det datamaterialet han hadde tilgjengelig på sin harddisk.

Dette underbygges av flere vitner som har snakket om Madsens seksualvaner, og at han ikke på noen måte var veldig eksperimenterende. Et vitne fra en sex-klubb forteller også at Madsen faktisk ble kastet ut av klubben, nettopp fordi han ikke bidro nok og bare sto «i et hjørne og kikket».

Under rettssaken vitnet kun ett vitne bak lukkede dører, det var en av Madsens elskerinner. I sin prosedyre fortalte aktor at Madsen og elskerinnen i dagene før Kim Walls dødsfall snakket sammen om at Madsen ønsket å binde elskerinnen og kutte over strupen på henne.

Det er dette aktor mener har skjedd med Kim Wall.

I perioden før 10. august inviterte Madsen en rekke bekjente kvinner om bord i ubåten, uten at noen av turene ble noe av. Aktor går langt i å mene at Madsen derfor hadde planer om å drepe en person om bord i ubåten.

Ifølge metalerklæringen, den rettspsykiatriske rapporten, er Peter Madsen svært seksuelt avvikende. Han beskrives som svært pervers, med et grandiost selvbilde, det beskrives at han har narsissistiske personlighetstrekk og at han ikke har evne til å føle skyld eller anger.

Madsen avviser konklusjonen i rapporten med at den er utarbeidet av fagpersoner etter fire samtaler med ham, og at han ikke finner grunnlaget for rapporten tilstrekkelig til å dra denne typen konklusjoner.

2. Dødsårsak?

Et annet moment som skaper hodebry for aktor er at ingen kan slå fast hvordan Kim Wall døde.

I begynnelsen av rettssaken vitnet rettsmedisineren som jobbet med obduksjonen av Kim Wall.

På spørsmål fra aktor om hvorvidt Kim Wall kan ha dødd ved å ha fått halsen skåret over eller kvelning, er svaret ja.

Men på spørsmål fra Madsens forsvarer på hvorvidt Kim Wall kan ha blitt drept av kullosforgifning, er også svaret ja.

For likets tilstand gjør det umulig å konkludere.

Det eneste rettsmedisineren kan slå fast er at Wall trolig ikke har vært utsatt for sterk varme før hun døde, noe Madsen har antydet i sin forklaring, men heller ikke dette er et tydelig motbevis for at Madsens forklaring kan stemme.

Rettsmedisineren går så langt som å si at ja, Wall kan ha dødd i en ulykke ikke ulik den Madsen beskriver.

3. Ulykke?

For i motsetning til aktor, som mener han hadde planlagt drapet i detalj, hevder Madsen at Wall døde i en ulykke.

Han har forklart at han gikk ut av ubåten, lukket luken, og at han deretter ikke greide åpne den.

– Det oppsto et undertrykk i ubåten, og en blanding av trykk, gasser og høy temperatur tok livet av henne, har han forklart.

Han har forklart at han da han til slutt kom seg inn i ubåten, fant Kim Wall livløs. Deretter gikk det mange timer der han i fortvilelse kjørte rundt med ubåten, før han til slutt bestemte seg for å partere liket fordi dette var den eneste måten å kvitte seg med det.

Orlogskaptein Ditte Dyreborg er Danmarks fremste ekspert på ubåter. Hun mener den ulykken Madsen beskriver ikke kunne ha skjedd på denne måten.

Dette avviser Madsens forsvarer med at Dyreborg først og fremst er ekspert på profesjonelle ubåter, ikke hjemmesnekrede ubåter som Nautilus.

Flere av de som jobbet i Madsens verksted har sagt at det undertrykket Madsen beskriver kunne ha skjedd. En har sagt at det kunne ha foregått på denne måten, men at Madsen da ikke ville vært i stand til å komme seg inn igjen i ubåten.

Andre har sagt at ulykken kunne skjedd på måten Madsen beskriver.

4. Planlagt?

Aktor ber om at Madsen dømmes for overlagt drap. Han mener Madsen har planlagt drapet.

For å bevise dette viser aktor til at det var en rekke gjenstander om bord på ubåten som Madsen skal ha brukt til drapet og parteringen, men som ikke vanligvis befant seg om bord i ubåten.

En sag med oransje skaft er en av disse gjenstandene. Sagen befant seg tidligere 10. august i verkstedet til Madsen, der den ble filmet i bakgrunnen av noen scener under et opptak med noen journalister som gjorde opptak til en dokumentar.

Aktor har også vist til en lang skrutrekker som han mener Madsen har brukt til å torturere Kim Wall.

Han har spurt samtlige vitner som hadde kjennskap til ubåten hvorvidt disse gjenstandene vanligvis var om bord. På dette svarer de fleste nei, mens enkelte er usikre.

Også stroppene som ble funnet i posene med Walls likdeler har vært tema. Aktor mener Madsen bandt Wall før han drepte henne, og at han mishandlet henne før hun døde.

Aktor understreker at merker på Walls kropp indikerer at hun har blitt torturert, selv om dette ikke er noe rettsmedisinerne kan slå fast.

Enkelte vitner mener disse stroppene var en naturlig innhold på ubåten, mens andre ikke har sett dem før.

Madsen er også blitt konfrontert med de mange knivstikkene som var på Walls kropp. Han hevder han knivstakk Wall fordi han ikke ønsket at gasser skulle gjøre at kroppen fløt opp fra havets bunn.

Blant knivstikkene er 11 mot underlivet. Dette hevder Madsen er tilfeldig, mens aktor mener dette var en del av torturen han utsatte henne for.

Aktor argumenterer med at Madsens seksualitet er så avvikende, at selv om han ikke voldtok Wall, fikk han seksuell nytelse av torturen. Han mener drapet er seksuelt motivert. Dette avvises av forsvaret.

5. Madsens troverdighet

Mange ting er usikkert i saken.

Madsen har siden han ble pågrepet 11. august 2017 endret forklaring tre ganger.

Først hevdet han at han hadde satt av Wall på kaien ved Refshaleøen kvelden før ubåten sank. Dette ble raskt avvist ved hjelp av overvåknignsbilder på det aktuelle stedet.

Så hevdet han at Wall døde etter å ha fått luken til ubåten i hodet. Dette ble avvist av rettsmedisinerne da Walls hode ble funnet.

Den forklaringen han har presentert i retten er den tredje forklaringen.

Dette, argumenterer aktor med, viser at Madsen ikke er til stole på. Han mener retten må legge hele Madsens forklaring til side og ikke tillegge den noen betydning.

Dette avviser forsvarer Hald Engmark. Hun hevder Madsen var utsatt for et enormt press etter at han ble pågrepet, og at dette gjør at han kom med usanne forklaringer. Hun antyder også at han var kullosforgiftning og at dette kan ha gjort at han handler irrasjonelt etter at Wall døde.

Aktor viser til Madsens begrunnelse for hvorfor han ikke ville fortelle om kullosforgifningen i første omgang. Han har forklart at dette var fordi dødsårsaken var så forferdlige at han ville beskytte Walls foreldre fra sannheten.

– Dette gir ingen mening. Dette er en forklaring som er svært lite troverdig, og som kun Peter Madsen kan tro på selv, sier Buch-Jepsen.

6. Bevisene?

Aktor har lagt ned påstand om livstid i fengsel.

Forsvareren har bedt om at Madsen frifinnes for mishandling og drap, men at han dømmes til seks måneders fengsle for likskjending.

I mentalerklæringen går det fram at dersom Madsen dømmes, bør han dømmes til forvaring. Det beskrives at han har personlighetstrekk som ikke kan behandles, og som utgjør en fare for omgivelsene. Fagpersonene beskriver her at det er stor sannsynlighet for at Madsen vil begå liknende kriminelle handlinger i fremtiden.

Men finnes det nok beviser til å dømme ham?

Nei, mener forsvareren. Jo, mener aktor.

Et svært viktig rettsprinsipp i et demokrati er at all tvil skal komme den tiltalte i en straffesak til gode.

Er det tvilen som skal frikjenne Peter Madsen for drapet på Kim Wall?