En polsk arbeider var uregistrert i Norge, manglet kontrakt og visste ikke hvor mye han tjente. Han kan ikke jobbe her igjen før han har registrert seg og fått arbeidstillatelse. To andre manglet gyldig HMS-kort. Firmaet de jobber i er velkjent for A-krim i Stavanger.
En polsk arbeider var uregistrert i Norge, manglet kontrakt og visste ikke hvor mye han tjente. Han kan ikke jobbe her igjen før han har registrert seg og fått arbeidstillatelse. To andre manglet gyldig HMS-kort. Firmaet de jobber i er velkjent for A-krim i Stavanger. Foto: Åsted Norge

HER GÅR DE TIL AKSJON:

– Folk har kriminelle hjemme hos seg og er ikke klar over det

ÅSTED NORGE (TV 2): I to dager dro 70 kontrollører i Stavanger innom alle private oppussingsprosjekt de fant. De fant flere kriminelle aktører.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

– Dessverre så vet vi at det i dag er kriminelle aktører ute i husene våre i Stavanger og gjør arbeid for oss. Vi som forbrukere må være mye mer bevisst på hvem vi slipper inn, sier Gro Ellingsen fra Arbeidstilsynet.

Norge taper mange milliarder på ulovlig aktører i arbeidslivet.

I Norge finnes det syv A-krimsentre, der flere etater jobber sammen for å bekjempe kriminalitet i arbeidslivet.

Det er politiet, NAV, skatteetaten, arbeidstilsynet og kemneren. Det finnes ingen konkrete tall på hvor mye Norge taper på arbeidslivskriminalitet, men Samfunnsøkonomisk analyse anslo i 2015 en sum på mellom 12 og 60 milliarder kroner.

HMS-kort

Under storkontrollen i Stavanger, viste det seg at nesten hver tredje arbeider manglet et såkalt HMS-kort, som de er forpliktet til å ha. HMS står for helse, miljø og sikkerhet, og kortet skal inneholde navn på firmaet man er ansatt i, navn og bilde av arbeideren og en gyldig dato.

Alle arbeidere på byggeplasser skal bære med seg slike HMS-kort.
Alle arbeidere på byggeplasser skal bære med seg slike HMS-kort.

– Det er nok en god del folk som har kriminelle aktører hjemme hos seg som ikke er klar over det, fordi det offisielle ytre til disse aktørene kan se troverdig ut. Men man må likevel være bevisst, og det alle må gjøre er å spørre om de har et HMS-kort, sier Gro Ellingsen.

Arbeidere med et gyldig HMS-kort jobber lovlig, er forsikret og får lønn etter tariff. Du kan også gjøre andre tiltak for å unngå ulovlig arbeidskraft i hjemmet ditt.

Mange kriminelle

A-krimsenteret i Stavanger har i tre år hatt slike uannonserte storkontroller av byggefirmaer i private hjem. Tidligere har de funnet ut at 25-30 prosent opererer med mindre- og større ulovligheter.

Flere aktører er regelrett kriminelle.

Under årets storkontroll ble 200 virksomheter kontrollert. Av 376 arbeidere manglet 101 gyldig HMS-kort, 19 byggeprosjekter ble stengt på grunn av dårlig sikring eller farlig utstyr, og ti arbeidere ble bortvist fordi de ikke hadde registrert seg i Norge. I tiden framover vil alle resultatene undersøkes nærmere av de forskjellige etatene i A-krimsenteret. Først da vet man med sikkerhet hva sluttresultatet blir og hvor mange saker som havner til etterforskning.

– Vi er nødt til å få en oversikt over hvordan dette markedet ser ut. Privatmarkedet i bygg er et veldig sårbart marked. Det er mange kriminelle aktører som vil inn der, for i Norge har vi en sterk privatøkonomi og det er mange som ønsker å pusse opp, sier Gro Ellingsen.

– Tilpasser seg kontrollene

Åsted Norge var med på aksjonen sammen med politioverbetjent Fred Sherling som også er næringslivskontakt i A-krimsenteret.

Ved en enebolig fant kontrollørene et firma drevet av en person de tidligere har registrert mangler hos. Firmaet ser tilsynelatende profesjonelt ut, men denne gangen ble arbeidene stoppet på grunn av et farlig stillas som manglet rekkverk.

Fred Sherling er politioverbetjent og næringslivskontakt i A-krimsenteret i Stavanger. Her kontrollerer han en av mange private byggeplasser.
Fred Sherling er politioverbetjent og næringslivskontakt i A-krimsenteret i Stavanger. Her kontrollerer han en av mange private byggeplasser.

– Vi ser jo at tendensen er at flere av de firmaene vi tidligere har kontrollert med masse mangler har tilpasset seg. Ofte har de tilpasset seg kontrollene og ikke regelverket, sier Fred Sherling.

Et annet sted fant kontrollørene to rumenske arbeidere som hevdet at de totalrenoverte en leilighet uten lønn. De fortalte at det var en vennetjeneste mot gratis kost- og losji.

Det er klart at vanlige arbeidere ikke tar til takke med det. Og hvis det er en vennetjeneste så er det kanskje bedre at de søker seg arbeid og får betalt for det, sier Sherling.

Han understreker at ett av flere viktige formål med kontrollen er å opplyse arbeiderne om deres rettigheter, slik at de registrerer seg og blir vanlige, skattebetalende lønnsmottakere. Det største målet for A-krimsenteret er å ta de som sitter på toppen av de useriøse- og kriminelle nettverkene.

Ante ikke hva han tjente

I en tredje privatbolig kom vi over fire polske arbeidere som gravde ut kjelleren. Huseieren hadde leid inn firmaet via nettjenesten Mitt anbud, og ante ikke at flere av arbeiderne jobbet ulovlig.

Én av dem var ikke registrert i det hele tatt og ble bortvist, og bare én hadde HMS-kort.

Han som ble bortvist hadde ingen kontrakt og var usikker på hvor mye han tjente. Selv opplyste han 100 kr timen, men en av de andre arbeiderne korrigerte ham og mente det var 179 kr.

Fred Sherling sier at de stadig møter arbeidere som blir korrigert av en leder eller kollega når de oppgir lønnen sin. I denne saken mistenker også kontrollørene at firmaet, som er kjent av A-krim fra før, er registrert på en annen person enn han som virkelig driver det.

Penger fra NAV og ulovlig el-arbeid

I et hus som blir totalrenovert fant kontrollørene ut at alt det elektriske arbeidet var gjort ulovlig av en mann som får stønad fra NAV. Vedkommende er ikke godkjent elektriker, og huseieren må nå leie inn et autorisert el-firma til å gjennomgå alt det elektriske.

– Så det han har spart på å bruke uatorisert arbeidskraft, det taper han nå. Så det holder, sier Fred Sherling.

Kontrollørene fant også ut at huseieren brukte sitt eget firma til oppussingen. Firmaet hadde store mangler i regnskapene, og da kontrollørene dro tilbake neste dag, fant de en person som jobbet usikret på taket.

Fred Sherling mener at altfor mange tar for lett på ulovlig arbeid i byggebransjen. Det ødelegger for de seriøse.

– Ingen føler seg som kriminelle, verken arbeiderne fordi de mener det er bedre at de jobber enn å gjøre kriminelle ting, selv om de faktisk gjør kriminelle ting. Og så er det huseiere som mener at det er så dyrt med firma, at de må gjøre det på den måten for å ha råd. Det er nesten som at det er en menneskerett å pusse opp.