TERMOPLAST: I dag brukes det 3 millimeter tykk termoplast i fotgjengerfeltene. Fra og med i år stilles det nye krav til materialet som skal brukes. Foto: Lars Barth-Heyerdahl/TV 2
TERMOPLAST: I dag brukes det 3 millimeter tykk termoplast i fotgjengerfeltene. Fra og med i år stilles det nye krav til materialet som skal brukes. Foto: Lars Barth-Heyerdahl/TV 2

Nå blir gangfeltene mindre glatte

Vegvesenet skjerper kravene til friksjon på fotgjengerfelt.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Mange har opplevd at fotgjengerfelt kan være glatte, spesielt i regnvær. Både fotgjengere, syklister og motorsyklister har erfart at det kan være større fare for å skli om man treffer de hvite feltene.

Fra og med i år stiller Vegvesenet nye krav til entreprenørene som merker opp fotgjengerfeltene. Friksjonen skal bli bedre.

– Fotgjengerfeltene utgjør store, hvite flater som kan være glatte både for de som går, sykler og kjører motorsykkel. Vi har ikke ønsket at det skulle være sånn før i tida heller, men nå har vi skjerpet oppmerksomheten rundt det. Vi har skjerpet kravene og kommer til å kontrollere at det imøtekommes, sier senioringeniør Bjørn Skaar i Vegdirektoratet til TV 2.

Ulykkesforebyggende

Det var MC-Bladet som først omtalte saken. Faren for å skli på vegmerking er noe som i alle år har ligget langt framme i MC-føreres bevissthet.

I interesseorganisasjonen Norsk Motorcykkel Union (NMCU) hilser man tiltaket velkommen.

– Det synes vi er veldig bra. Vi er opptatt av at når man jobber med ulykkesforebygging på motorsykkel, er det ikke nok å ha fokus på fører, holdning og fart. Man må også se på veisystemet, og i den forbindelse kan glatte fotgjengerfelt og andre forhold både forårsake ulykker og forsterke konsekvenser av ulykker, sier Odd Terje Døvik, leder i sentralstyret i NMCU.

Termoplast

Det er ikke maling som brukes for å merke fotgjengerfelt. Det ville blitt slitt bort på kort tid på grunn av piggdekk og annen slitasje på veien.

Fram til nå har man brukt 3 millimeter tykk termoplast. Plasten herder på veien og tåler store påkjenninger. Problemet har vært at plasten kunne oppleves som glatt når den er nylagt, forklarer Skaar.

– Årsaken til det kan være at entreprenøren har brukt for mye drop-on glassperler på toppen. Bruker man for mye av det, blir det glatt i starten. Dette ønsker vi absolutt ikke, sier Skaar.

Formålet med glassperlene er å gjøre gangfeltene mer synlige i mørket. Men som regel er fotgjengerfeltene lagt til steder med god gatebelysning, så det er ikke nødvendig med så mye glass på toppen.

Nytt materiale

– Vil det bli brukt et annet materiale i fotgjengerfeltene fra nå av?

– Ja. Kontraktene vi inngår i år, vil ha krav til korrigerte materialer som har bedre friksjonsegenskaper enn det vi har benyttet tidligere.

Vegvesenet vil følge opp entreprenørene med å måle friksjonen på nylagte fotgjengerfelt for å sjekke at de nye fotgjengerfeltene er innenfor kravene.

Eksisterende fotgjengerfelt vil ikke bli utbedret før de er nedslitt, men ifølge Skaar er det spesielt nylagte gangfelt som har vist seg å kunne være glatte.