HASJ: Hasjklumper surret rundt kronestykker i plastfolie, funnet innenfor fengselsmuren i et fengsel på Østlandet.
HASJ: Hasjklumper surret rundt kronestykker i plastfolie, funnet innenfor fengselsmuren i et fengsel på Østlandet.
HJEMMELAGET: En tom Solo-flaske laget til en hasjpipe.
HJEMMELAGET: En tom Solo-flaske laget til en hasjpipe.
KONGLE: En kongle kastet over gjerde stappet full av narkotika.
KONGLE: En kongle kastet over gjerde stappet full av narkotika.
HASJPIPE: En hasjpipe laget av en tom dorull og aluminiumsfolie.
HASJPIPE: En hasjpipe laget av en tom dorull og aluminiumsfolie.
HASJPIPE: En hasjpipe laget av et eple og en kulepenn, funnet av Kriminalomsorgens visitasjonspatrulje.
HASJPIPE: En hasjpipe laget av et eple og en kulepenn, funnet av Kriminalomsorgens visitasjonspatrulje.
GJORDE FUNN: I denne hyllen fant visitasjonspatruljen en snusboks med drøye 26 gram hasj. I fengsel er det nok til over 130 brukerdoser.
GJORDE FUNN: I denne hyllen fant visitasjonspatruljen en snusboks med drøye 26 gram hasj. I fengsel er det nok til over 130 brukerdoser.
GJORDE FUNN: I denne hyllen fant visitasjonspatruljen en snusboks med drøye 26 gram hasj. I fengsel er det nok til over 130 brukerdoser.
GJORDE FUNN: I denne hyllen fant visitasjonspatruljen en snusboks med drøye 26 gram hasj. I fengsel er det nok til over 130 brukerdoser.
GJORDE FUNN: I denne hyllen fant visitasjonspatruljen en snusboks med drøye 26 gram hasj. I fengsel er det nok til over 130 brukerdoser.
GJORDE FUNN: I denne hyllen fant visitasjonspatruljen en snusboks med drøye 26 gram hasj. I fengsel er det nok til over 130 brukerdoser.
KREATIVE INNSATTE: Denne flasken inneholder mer enn dusjsåpe.
KREATIVE INNSATTE: Denne flasken inneholder mer enn dusjsåpe.
KREATIVE ANSATTE: Denne flasken inneholder mer enn dusjsåpe.
KREATIVE ANSATTE: Denne flasken inneholder mer enn dusjsåpe.
KREATIVE ANSATTE: Denne flasken inneholder mer enn dusjsåpe.
KREATIVE ANSATTE: Denne flasken inneholder mer enn dusjsåpe.
KREATIVE ANSATTE: Denne flasken inneholder mer enn dusjsåpe.
KREATIVE ANSATTE: Denne flasken inneholder mer enn dusjsåpe.
UTSTYR: I fjor fant Kriminalomsorgens visitasjonspatruljer på landsbasis 524 brukerutstyr i norske fengsel.
UTSTYR: I fjor fant Kriminalomsorgens visitasjonspatruljer på landsbasis 524 brukerutstyr i norske fengsel.
FUNN: 15.januar i år fant visitasjonspatruljen knappe åtte gram i et av de 24 fengslene på Østlandet.
FUNN: 15.januar i år fant visitasjonspatruljen knappe åtte gram i et av de 24 fengslene på Østlandet.
BESLAG: Ett av beslagene Kriminalomsorgens narkohunder har gjort i et fengsel på Østlandet.
BESLAG: Ett av beslagene Kriminalomsorgens narkohunder har gjort i et fengsel på Østlandet.
ASTMASPRAY: Her har innsatte laget en hasjpipe av astmasprayen Ventoline.
ASTMASPRAY: Her har innsatte laget en hasjpipe av astmasprayen Ventoline.

Slik smugles narko inn i norske fengsler

Hasjpiper laget av astmaspray, doruller og epler. Kongler stappet fulle av hasj. I fjor gjorde kriminalomsorgens narkohunder 1858 markeringer i norske fengsler. I tillegg ble det gjort 771 konkrete funn av narkotika.

En betydelig andel av de innsatte i norske fengsler har eller har hatt rusproblemer.

Halvparten var ruset da de begikk lovbruddet de soner for. Omtrent halvparten hadde siktelser eller domfellelser knyttet til rusrelatert kriminalitet.

Totalt oppga 35 prosent å ha brukt narkotika og/eller ikke foreskrevne medikamenter under soning, ifølge en undersøkelse fra Senter for rus- og avhengighetsforskning i 2016.

Hvordan er det mulig at innsatte i norske fengsel klarer å ruse seg på narkotika mens de sitter bak murene?

– Finner gram og hekto

Åsted Norge har fulgt Kriminalomsorgens visitasjonspatrulje på jobb i Hedmark fengsel.

– Den viktigste jobben vi gjør i Hundetjenesten i Kriminalomsorgen er å forebygge bruken av narkotika. Alt for ofte finner vi både gram og hekto. Narkotikaen kan skape vold og uro i fengselet. Innsatte kommer ut av fengsel med narkogjeld. Vi ser at besøkende blir truet til å ta med seg ting inn. Derfor er det viktig at vi er her ofte, og at vi søker på de besøkende også, sier hundefører Kari i Kriminalomsorgens visitasjonspatrulje i region øst.

Hun er en av Kriminalomsorgens 14 hundeførere. I region øst har de ansvar for 24 fengsler.

I fjor gjorde hundene i region øst 151 beslag av narkotiske stoffer. Det er i hovedsak hasj, marihuana og tabletter. Det ble også gjort 451 funn av brukerutstyr. I tillegg gjør fengslene egne beslag.

På landsbasis ble det gjort 771 funn av narkotika i landets fengsel i fjor. I tillegg ble det altså gjort 1858 markeringer av hund, som viser at det har vært narkotika tilstede.

Bekymret

Inspektør Ola Busterud i Ilseng avdeling, Hedmark fengsel, er svært glad for hjelpen fra visitasjonspatruljen.

– Vi er avhengig av den hjelpen de gir oss, ikke minst for å lete på de vanskelige plassene. Ofte er objektene såpass små at øyet ikke klarer å se det, sier Busterud.

Kriminalomsorgen er bekymret over rusmiddelbruken. Konsekvensene ved en overdose større i et fengsel enn ellers i samfunnet siden mange innsatte ruser seg alene på kveldstid etter innlåsning, altså på et tidspunkt hvor de har begrensede muligheter til å bli oppdaget dersom de trenger hjelp.

Dessuten er tilgangen på narkotika i fengsel sjelden stabil, og den enkeltes toleranse for stoffene blir lavere samtidig som mengden stoff som skal til for å oppnå ønsket rusvirkning, blir vanskeligere å anslå.

I tillegg medfører bruken en alvorlig sikkerhetsrisiko siden flere av rusmidlene minsker menneskers naturlige sperrer for aggresjon.