– Siden 2014 har russerne blokkert alle resolusjoner knyttet til oppfølging av kjemiske våpen i FNs Sikkerhetsråd. Det har gjort at rådet de facto er handlingslammet, sier statsminister Erna Solberg under en pressekonferanse søndag ettermiddag.

Solberg mener derfor at russerne og syrerne på bakgrunn av dette ikke burde være forbauset etter lørdagens angrep, der USA, Storbritannia og Frankrike angrep tre mål i Syria som skal være knyttet til produksjon av kjemiske våpen.

– På bakgrunn av at det er et forbud og flere resolusjoner mot bruken av kjemiske våpen, så er det grunnlag for å si at den syriske regjeringen ikke burde være forbauset over reaksjonen på bruken av kjemiske våpen, sier Solberg.

– Beskytter en kriminell handling

Solberg mener det er meget kritikkverdig at Russland gang på gang har lagt ned veto mot oppfølging av kjemiske våpen i Syria.

Solberg påpeker at FN-pakten er ikke laget for å beskytte kriminelle handlinger, men mener at det er slik den nå fungerer for Russland.

– Når Sikkerhetsrådet faktisk ikke klarer å gi mandat eller fatte beslutninger om bruken av kjemiske våpen, som er uomtvistelig forbudt, så betyr det at FN-pakten nå brukes av vetorettlandet Russland som tar på seg stort ansvar ved å beskytte en kriminell handling, sier Solberg.

– Russland har de siste årene i forbindelse med Syria-krisen brukt vetoretten så mange ganger at de faktisk har gjort FN som organ for å håndtere en slik situasjon helt handlingslammet.

Statsministeren mener at Russland heller ikke har grunnlag til å være forbauset over angrepet.

– De har selv vært med på å blokkere de andre handlingsmulighetene. Det er de som ikke har vært villige til å gi myndighet til etterforskning og ansvarsfordeling for det som har skjedd. Da er det ikke så mange andre grep igjen, sier hun.

Forståelse, ikke støtte

Flere land og statsledere har etter lørdagens angrep gått ut og sagt at de støtter aksjonen. Men Norge har, i likhet med Nederland, kun gitt uttrykk for forståelse, ikke støtte.

– Vi har i NATO gitt uttrykk for at vi støtter aksjonen, men det er ikke naturlig for oss å si at vi støtter en aksjon vi ikke er med på. Derfor sier vi at vi har forståelse. Vi er ikke en del av aksjonen, og har ikke blitt forhåndskonsultert om den, forklarer hun.