ETTERRETNINGSAGENTER: Disse tre russiske etterretningsoffiserene hadde dekkstillinger som diplomater ved ambassaden i Oslo. Foto: TV 2/Russisk UD
ETTERRETNINGSAGENTER: Disse tre russiske etterretningsoffiserene hadde dekkstillinger som diplomater ved ambassaden i Oslo. Foto: TV 2/Russisk UD

Disse russiske diplomatene har vært Putins spioner i Norge

Utvist russer har ifølge UD drevet med «virksomhet som er uforenlig med rollen som diplomat».

De tre anonymiserte personene på bildet over er blant de russiske diplomatene som har jobbet som Putins spioner i Norge etter 2014.

  • Mannen til venstre var akkreditert som russisk diplomat, og var ifølge norsk kontraspionasje major i den militære etterretningsorganisasjonen GRU.
  • Den dresskledte mannen i midten er en høytstående diplomat som jobbet ved Russlands ambassade i Oslo da TV 2 avslørte at han hadde vært involvert i en dansk spionsak rett før han kom til Norge.
  • Mannen til høyre var rangert som oberstløytnant i GRU mens han var diplomat i Norge, får TV 2 opplyst.

Russisk agentvirksomhet er ikke et kaldkrigsfenomen. Ifølge PST har russisk spionasje størst skadepotensial for Norge i 2018.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) avdekker fra tid til annen pågående etterretningsoperasjoner fra russisk etterretning, og har slått til på åpen gate mot en russisk agent som var på vei til å møte sin norske kontakt.

Blant arbeidsoppgavene til russiske etterretningsoffiserer i Norge er å samle inn informasjon om norsk forsvar og beredskap, og kultivere nordmenn etter alle kunstens regler for å rekruttere dem som kilder og agenter. Spionene kartlegger norske virksomheter og kritisk infrastruktur.

En russisk agent stanses på åpen gate av PST. Foto: Politiets sikkerhetstjeneste
En russisk agent stanses på åpen gate av PST. Foto: Politiets sikkerhetstjeneste

Offisielt har Russland 37 personer med diplomatstatus i Oslo i 2018. I en rekke land jobber en tredel av de ambassadeansatte egentlig for en av de tre russiske etterretningstjenestene SVR, FSB eller GRU.

Under den kalde krigen kultiverte KGB nordmenn for å verve dem til spionasje. De samme metodene brukes for å verve muldvarper, såkalte innsidere i norsk politikk, byråkrati, næringsliv og forskning.

Utviser etterretningsoffiser

Den russiske diplomaten som Utenriksdepartementet har utvist fra Norge, er etterretningsoffiser. Diplomaten har én uke på å forlate landet, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) til VG.

Utenriksdepartementet vil ikke bekrefte at den utviste russiske diplomaten har jobbet som spion, men opplyser at det er «ønsket om å svekke Russlands kapasitet til drive etterretningsvirksomhet i Europa har vært et sentralt premiss i vurderingen av mottiltak, både for oss og våre allierte og partnere»:

– Diplomaten som nå er bedt om å forlate landet har bedrevet virksomhet som er uforenlig med rollen som diplomat, opplyser kommunikasjonssjef Frode Overland Andersen i Utenriksdepartementet til TV 2.

– Som utenriksministeren har understreket ønsker Norge et godt naboforhold til Russland, samtidig skal vi opptre fast, forutsigbart og konsekvent når grunnleggende normer utfordres. Det gjør vi også i denne saken, legger Andersen til.

Norge har offisielt ikke erklært en russisk diplomat for uønsket på over 14 år, og holdt en svært lav profil da det skjedde i januar 2004. Da ble den russiske chargé d'affaires i det stille innkalt til UD med beskjed om at vedkommende var uønsket i Norge. Det tok et halvt år før saken ble offentlig kjent.

I mars 1998 ble fem russiske diplomater utvist fra Norge, etter å ha forsøkt å verve nordmenn i det politiske miljøet som informanter til russisk etterretning. Ifølge daværende justisminister var vervingsforsøket «den alvorligste saken siden Treholt-saken».

Mellom 1945 og 1995 ble 47 diplomater, de fleste sovjetiske, erklært persona non grata, ifølge etterretningshistorikerne Trond Bergh og Knut Einar Eriksen.

Utviser over 150 russiske spioner

Over 150 russere blir utvist fra minst 27 land. Storbritannias statsminister Theresa May hevdet mandag at de russiske diplomatene i virkeligheten er etterretningsagenter.

– Dette er historiens mest omfattende utvisning av russiske etterretningsagenter, sa May i Parlamentet i London mandag.

Britisk UD opplyser onsdag at 143 russiske spioner i 26 land har fått beskjed om at de er erklært uønsket (persona non grata), etter å ha utført aktiviteter som var uforenlig med deres diplomatiske status. Flere land varsler at de også utviser russiske diplomater.

– USA, Storbritannia, NATO og nå 25 andre land har kunngjort utvisninger av 151 russere, fortalte Heather Nauert i amerikansk UD under en pressekonferanse.

Syv russere utvises fra Russlands delegasjon til NATO, opplyste alliansens generalsekretær Jens Stoltenberg tirsdag. I tillegg vil tre andre russiske diplomater bli nektet akkreditering.

Natt til tirsdag sluttet Australia seg til listen over land som utviser russiske diplomater i solidaritet med Storbritannia etter giftangrepet, og utviser to diplomater.

De to diplomatene som antas å være etterretningsagenter, har syv dager på å forlate Australia, opplyser statsminister Malcolm Turnbull.

– Angrepet er en del av et større mønster av hensynsløs og bevisst oppførsel av den russiske staten, som utgjør en økt trussel mot internasjonal sikkerhet, sier han.

Mandag bekreftet USA, Norge, Canada og 14 EU-medlemmer at de utviser russiske diplomater som svar på giftattentatet i Salisbury.

Russland, som nekter for å ha hatt noe med Salisbury-attentatet å gjøre, har allerede gjort det klart at utvisningene vil bli besvart. Den russiske ambassaden i Oslo advarer i tillegg at Norges utvisning vil få konsekvenser. (TV 2/NTB)