10. AUGUST: Peter Madsen og Kim Wall på vei ut med Nautilus 10. august.
10. AUGUST: Peter Madsen og Kim Wall på vei ut med Nautilus 10. august. Foto: Peter Thompson / AFP / NTB scanpix

Rettsmedisiner knuser madsens forklaring:

Dette kan være dødsårsaken

KØBENHAVN (TV 2): Rettsmedisineren som obduserte Kim Wall forklarte seg om skadene journalisten var påført. De stemmer ikke overens med Peter Madsens forklaring.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Rettsmedisiner Christina Jakobsen forklarte seg i København byret torsdag om obduksjonsrapporten av Kim Wall.

Jakobsen jobber på Retsmedisinsk institut og har en doktorgrad i rettsmedisin, i tillegg til at hun er overlege.

Hun har vært med på å utarbeide den endelige obduksjonsrapporten.

– En til to ganger i året har vi saker med avdøde der det er snakk om partering, forklarte hun.

– Det som er spesielt her er at kroppsdelene er funnet på forskjellige tidspunkter.

Uklar dødsårsak

Det er ikke slått fast hvordan Kim Wall døde.

– For å slå fast en dødsårsak må vi være helt sikre. Her er vi usikre fordi en del spor har gått tapt ved at kroppsdelene har ligget i vann, og fordi det har gått en del tid. Det gjør at det er vanskelig å slå fast dødsårsaken, sa hun.

I obduksjonsrapporten går det likevel fram at noen snitt ved halspulsåren kan ha noe med dødsårsaken å gjøre.

– Kutt ved halspulsåren er en mulig dødsårsak, sa hun, men understreker at det ikke er mulig å konkludere på bakgrunn av tilstanden til kroppsdelene.

Skader

Selv om dødsårsaken ikke er avklart, forklarte rettsmedisineren seg om en rekke funn fra obduksjonen.

– Skader på høyre side av låret hennes ble påført henne mens hun var i live, sa hun.

Peter Madsen har selv forklart at Kim Wall døde av kullosforgiftning, og at det hele var en ulykke.

Etter at Madsen kom med denne forklaringen, i oktober, ble det gjennomført nye undersøkelser av lungene til Wall. Undersøkelsene viste at det kan stemme at den unge kvinnen var uten oksygen på et tidspunkt rundt dødstidspunktet.

– Det er indikasjoner på at det kan ha vært en avstengning av luftveiene, forklarte rettsmedisineren.

Likevel er det andre sider ved forklaringen hans, som at Wall ble utsatt for store temperaturforskjeller da hun ble forgiftet i ubåten, som ikke stemmer.

– Dette ville vært synlig. Dersom det er snakk om varme gasser vil det også være forbrenninger i luftveiene, sa Jakobsen.

Motsagt

Senere torsdag forklarte også en av Madsens tidligere praktikanter seg. Han sa da at Madsens forklaring om at det var vanlig for ham å ha med sag, stropper og de tingene han brukte til å partere og senke Wall i ubåten, er feil.

– Jeg kan ikke se for meg hva sagen skulle brukes til. Og stroppene har jeg ikke lagt merke til i ubåten tidligere, sa praktikanten.

For aktoratet er det viktig å bevise at Madsen har planlagt drapet. De mener han har planlagt alt i detalj, og at han derfor skal dømmes for overlagt drap.

Syv timer

Madsen har forklart at han kjørte rundt med døde Kim Wall om bord i ubåten hele natten etter at hun døde, før han på morgenen parterte henne for å kvitte seg med liket.

Det skal altså ha gått minst syv timer før han rørte liket.

Knivstikkene har han forklart at han påførte henne lenge etter at hun var død, slik at liket ikke skulle flyte opp.

– Åtte av stikkene mot underlivet er påført med en skarp gjenstand, men er overfladiske. Det er også to stikk mot underlivet som går dypt, sa rettsmedisineren.

Wall var også påført en rekke knivstikk mot overkroppen.

Det ble vist fram bilder under forklaringer. Disse ble kun vist for rettens medlemmer, ikke for en åpen rett.

Madsen så ut til å studere bildene grundig.

– Var i live

Rettsmedisineren understreket at deres undersøkelser viser flere av skadene i underlivet er påført før eller rett etter at Wall døde. Dette gjelder også et av knivstikkene mot brystet.

– De bærer preg av å ha vært påført like før eller like etter døden inntraff, sa hun.

Madsen forklarte at Wall døde på kvelden 10. august, og at skadene ikke ble påført før morgenen etter. Hva tenker du som rettsmedisiner om det?

– Skadene, særlig mot underlivet, må være påført nærmere dødstidspunktet, sa hun.

Aktor og rettsmedisineren diskuterte en rekke detaljer rundt stikkene som var påført Wall.

– En del av skadene mot overkroppen ser ut til å være påført etter at døden inntraff. På en del av skadene er det vanskelig å vurdere, forklarte hun.

Også mot hodet var det flere skader. Dette mener rettsmedisineren kan komme av at Wall ble holdt fast.

Kan dette stamme fra et fall? Om vedkommende har falt om? spurte aktor.

– Det er vanskelig å utelukke, men skadene bærer nok heller preg av at det er holdt en gjenstand mot dette stedet, sa hun.

Skadene mot hodet kan være påført før eller etter at Wall døde.

– Flere ganger har en skarp gjenstand vært i kontakt med hodet. Det kan ha vært i forbindelse med parteringen, sa hun.

Stemmer dette overens med det antallet timer Madsen har forklart? spurte aktor.

– Det kan stemme overens med det nevnte timeantallet ja, svarte hun.

Forsvarerens utspørring

Mot slutten av rettsmedisinerens forklaring fikk forsvarer Betina Hald Engmark mulighet til å stille spørsmål.

Hun stilte da detaljerte spørsmål rundt skadene Wall var påført.

Er det slik at kullosforgiftning ikke kan være en mulig dødsårsak? spurte hun.

– Man kan ikke påvise en kullosforgiftning ved en rettsmedisinsk undersøkelse. Så det kan det være, sa Jakobsen.