Går i strupen på Ap etter Acer-ja

Full krangel før den kontroversielle Acer-avtalen behandles i Stortinget.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Til tross for protester fra en rekke opposisjonspartier, LO og fagbevegelsen, egne fylkeslag og 118 Ap-ordførere, vil Arbeiderpatiet gå inn for den borgerlige regjeringens forslag om å vedta EUs energilovverk, og energibyrået Acer.

Det er dermed flertall på Stortinget for å bygge enda en utenlandskabel til Skottland. Dette skal sørge for at kraften i Europa kan fordeles mest mulig effektivt mellom landene, og at landene kan bruke mer fornybar energi for å kunne nå klimamålene.

Norge sikres en klausul om å kunne trekke seg fra samarbeidet i framtiden, men motstanderne mener likevel at Norge med dette overgir suvereniteten over de enorme naturressursene vi har, og at det vil føre til dyrere strøm.

Saken behandles i Stortinget torsdag, og reaksjonene på APs støtte til regjeringen, kommer fra mange hold.

Hevder AP svikter

Sp og Rødt knaller til mot alliansepartner Arbeiderpartiet. Aps rødgrønne partnere SV og Senterpartiet er også uenige i vedtaket.

– Det er veldig veldig uklokt å gi bort makt over norsk energipolitikk til et organ vi ikke er medlem i, og noe det norske folk sa nei til i 1994, sier leder i Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum, til TV 2.

Sentrpartiet mener AP er med på å gi bort suvereniteten vår, og at avtalen trolig vil medføre høyere strømpriser.

– Det er uforståelig at Arbeiderpartiet hviler seg på Frp og Terje Søviknes i denne saken her. Vi snakker om norske industriarbeidsplasser. Norsk industri er helt avhengig av en lav industripris. Fellesforbundet har vært tydelig, fagforbundene har vært tydelig, LO har vært tydelig, og store og små samfunn langs hele kysten har vært tydelig i at vi ikke ønsker Acer, sier Vedum.

Arbeiderpartiets Else May Botn, reagerer kraftig på at Vedum og motstanderne av avtalen hevder at vi gir bort suvereniteten vår med denne avtalen, og sier det er flere forutsetninger for at Norge inngår i avtalen.

Se debatten mellom Botn og Vedum øverst i saken.

– Dyrere strøm

Motstandere av avtalen mener EUs energibyrå vil få mer makt i framtiden, og sier det er et åpent spørsmål hvor store konsekvensene blir.

Frykten er blant annet at ACER skal pålegge Norge å bygge flere strømkabler til utlandet, som i sin tur vil føre til høyere strømpriser som både vil gå ut over vanlige norske forbrukere, men også ramme norsk intrustri som mister en konkurransefordel i form av billig strøm.

– Regjeringen og Arbeiderpartiet er helt i utakt med det norske folk. Arbeiderpartiet går så langt at de overkjører sin egen grasrot i denne saken for å tilfredsstille EU, sier Senterpartiets Ole André Myhrvold til NTB.

Rundt 100 Ap-ordførere har signert et opprop mot Acer, og flere fylkeslag har også gått imot norsk tilslutning. Motstanden er også sterk i fagbevegelsen, der et samlet LO har bedt om utsettelse.

Det har også vært tallrike demonstrasjoner ulike steder i landet, og en stor aksjonsgruppe på Facebook raser over standpunktet til regjeringen og nå også Arbeiderpartiet.

Til tross for dette fikk Ap-leder Jonas Gahr Støre og energipolitisk talsperson Espen Barth Eide gjennomslag for et betinget ja til EUs såkalte tredje energimarkedspakke da saken var til behandling i landsstyret i forrige uke.

Rødt: I strid med eget vedtak

Rødt-leder Bjørnar Moxnes mener Ap tar side med kraftbransjen og faller industrien, fagbevegelsen og egne folkevalgte i ryggen med vedtaket sitt. Han mener komiteens innstilling synliggjør at de åtte såkalt ufravikelige kravene som landsstyret stilte til norsk tilslutning, ikke er oppfylt.

– Vedtaket slår ettertrykkelig fast at erfaringene med de to kablene som nå bygges skal gjennomgås før nye utenlandsforbindelser kan vurderes. Det skjer ikke når stortingsflertallet nå gir grønt lys til North Connect, sier Moxnes og sikter til den 650 kilometer lange kabelen som er planlagt mellom Norge og Skottland.

– Kabalen vil støvsuge Vestlandet for kraft, uavhengig av om den eies av Statnett eller ikke. Den vil drive opp strømprisen og rive beina under kraftindustrien, sier han.

SV-kritikk

MDG slutter opp om norsk tilslutning til EUs energiunion av hensyn til klimaet, mens SV i likhet med Rødt og Sp går imot. Men SVs Lars Haltbrekken tar sterkt avstand fra påstanden om norsk tilslutning til Acer vil gi økt strømpris.

– SV vil ikke avgi suverenitet til EU gjennom Acer, ett organ vi ikke har stemmerett i. Det er dette saken handler om for oss, ikke strømpris. Den avgjøres først og fremst av hvor dyrt det blir å slippe ut klimagasser de kommende årene, sier Haltbrekken til NTB.

Ap sikrer flertall for saken sammen med de tre regjeringspartiene og MDG. Høyres Tina Bru viser til at Norge gjennom samarbeidet med EU bidrar til å akselerere overgangen fra forurensende kull til ren, fornybar energi, mens Frps Terje Halleland slår fast at norske energiressurser fortsatt skal være på norske hender og at makten til den norske reguleringsmyndigheten RME er tydelig avgrenset.

Ap avviser

Arbeiderpartiets energipolitiske talsperson Espen Barth Eide avviser kategorisk påstandene fra Rødt om at avtalen med regjeringspartiene bryter med landsstyrets vedtak.

– Dersom North Connect skulle bli bygd, så vil tre klare krav måtte innfris først: At Statnett eier og drifter kabelen, at den er samfunnsøkonomisk lønnsom og at man først høster erfaringer fra de to andre kablene, sier Eide til NTB.

Han mener dette resonnementet også gjør påstandene om dyrere strøm ugyldige.

– Denne påstanden er basert på at det er en kobling mellom norsk tilslutning til Acer og etablering av nye utenlandskabler. Men vi har slått ettertrykkelig fast at nye kabelvedtak er det opp til Norge å fatte, sier han.

(©NTB/TV 2)